Julkaisuluettelo

Tarkistettu ja päivitetty tammikuussa 2006

 

Erillisteokset

1990              Unity of All Christians in Love and Mission: The Ecumenical Method of Kenneth Scott Latourette.
Diss. - Annales academiae scientiarum fennicae. - Dissertationes humanarum litterarum 54. Gummerus. Jyväskylä. 401 s.

1997              Lähetys 2001. Lähetysstrategian näköaloja vuosituhannen vaihteessa. PerusSanoma. Vantaa.

1999              Seurakunta myrskyssä. Taistelu evankeliumin totuudesta Toisessa korinttilaiskirjeessä.
Raamattukirjasto 35. PerusSanoma. Hämeenlinna.339 s.
Teos on alkukieleen perustuva kommentaari, jossa erityisaiheena on eksegeettisen kommentaarianalyysin myötä ja sen ohessa tutkia Paavalin missionaarisen dimension ja intention ilmenemistä ja keskinäistä suhdetta Toisessa Korinttilaiskirjeessä. Tutkimus edustaa näiltä osin missiologista perustutkimusta. 

2000              Jumala ja jumalat. Uskontoteologian perusteet Raamatun valossa.
PerusSanoma. Vantaa. 290 s.
 

2004              Ilon lähteellä. Ristin ystäviä ja vihollisia Filippiläiskirjeessä.
Raamattukirjasto 47.  PerusSanoma. Hämeenlinna. 262 s.  
Kuten edellä mainittu kommentaari, tämäkin teos on alkukieleen perustuva selitysteos, jossa erityisaiheena on eksegeettisen kommentaarianalyysin myötä ja sen ohessa tutkia Paavalin missionaarisen dimension ja intention ilmenemistä ja keskinäistä suhdetta Filippiläiskirjeessä. Tutkimus edustaa näiltä osin missiologista perustutkimusta. 

 

 

 

Artikkelit

 

1967             ”Kristillinen läsnäolo” ja kristityn tehtävä. [Lähetysteologinen tutkielma ”kristillisen läsnäolon” toteuttamiskokeilusta ranskalaisten katolisten pappien toimesta.] – Teologia ja kirkko.

1967             ”Kristillinen läsnäolo” ja kristityn tehtävä. Eripainos Teologia ja kirkko  -lehden samannimisestä artikkelista nuomerosta 1/1967. (Ks. edellinen yksikkö tässä bibliografiassa.). 22 s.

1968              Bibelen og vekkelsen. - Vi kan stole på Bibelen. Hunnestad, Steinar, red. Drammen. Lunde.

1974              Pohjoismainen lähetyskonferenssi Ruotsissa (4-7.10.1973, Åh Stiftsgård). [Konferenssiraportti.] - Perusta.

1974              Bangkok 73. - Perusta.

1974              Lausanne 74 [Pre-Lausanne; Maailmanevankelioimisen kongressi Lausannessa 16-25.7.1974.]. - Perusta.

1974              Beyerhaus: Lausanne 74. Professori Peter Beyerhausin haastattelu Lausannen maailmanevankelioimisen kongressissa 16-25.7.1974. - Perusta.

1974              KMN:n dialogiohjelma. - Perusta.

1974              Lausanne, Berliini, Nairobi. - Perusta.

1974              Räisänen professoriksi. - Perusta.

1975              Tapaus Bertil Albrektsson. - Perusta.

1975              Kristillisen islam-lähetyksen kysymyksiä. - Perusta.

1975              Nuorten kirkkojen omaleimaisuus. Referaatti Seppo Syrjäsen esitelmästä SLN:n seminaarissa helmikuussa 1975. - Perusta.

1975              Kirkko Kilimandzaron juurella. Smedjebacka, Henrik. SLS 1974. - Kirjaesittely. - Perusta.

1975              Ennen Nairobia [KMN:n 5. yleiskokous Nairobissa 23.11.- 10.12.1975] - Perusta.

1975              Hvad är frelse? Grundlagskrise i missionen. Beyerhaus, Peter & Wislöff, Carl Fr. & alii. Lohses forlag. Fredericia. 1975. - Kirjaesittely. - Perusta.

1975              Spiritual Gifts and the Church. Bridge, Donald & Phypers, David. Inter-Varsity Press. London. 1974. - Kirjaesittely. - Perusta.

1975              Den karismatiska väckelsen. Rasmussen, N.O. Kyrkliga forbundets bokförlag. Göteborg. 1974. [Kriittinen dogmaattinen kannanotto.] - Kirjaesittely. - Perusta.

1976              The Dust of Death. Guinness, Os. USA & London. IVP, sekä Toward a Theology for the Future. Wells, David F & Pinnock, Charles. Creation House. Illinois. - Kommenttipuheenvuoro ja kirjaesittely molemmista teoksista. - Teologipäivät Kauniaisissa. - Perusta.

1976              Isät kulkivat pilven alla. Raittila, Anna-Maija. Kirjapaja. 1975. - Kirjaesittely.

1976              Moderne bibeltolkning og kristen tro. Dansk Bibel-institut. 1975. - Kirjaesittely. - Perusta.

1976              Nairobi - käänne vai ei. [KMN:n 5. yleiskokous Nairobissa 23.11- 10.12.1975]  - Perusta.

1976              Lähetystyön onnistumisen ongelmallisuus. Jalkanen, Esko. Synodaalikirjoitus Kuopion hiippakunnan pappeinkokoukseen 1973. Kuopio. 1976. - Kirjaesittely. - Perusta.

1976              Archeology Gives Evidence. Bible History and Eastern Discovery. Short, A. Rendle. New revised edition. Millard, Alan, ed. IVP. 1971. - Kirjaesittely. - Perusta.

1976              A History of Christianity in Japan. Drummond, Richard H. Eerdmans Publishing Company. Grand Rapids, Michigan. 1971. - Kirjaesittely. - Perusta.

1976              Lukemisen arvoista Amerikasta.  - Perusta.

1976              The World´s Religions. Anderson, Norman. IVP. 4th printing. 1971. - Kirjaesittely. - Perusta.

1976              Veljeyttä viimeiseen saakka. Murtorinne, Eino. - SKHS 94. Helsinki. 1975. - Kirjaesittely. - Perusta.

1976              Karismaattisuus ja karismaattinen liike. [Sn]. - Perusta.

1977              Teologipäivät. Innanen, Tapani & Lindgren, Juhani. - Perusta.

1977              Lähetyshistorian suurteos uutena laitoksena. [Latourette, Kenneth Scott: A History of the Expansion of Christianity I-VII 1937-1945. Zondervan CEP Edition. Second printing. 1971. - Contemporary Evangelical Perspectives.] – Kirjaesittely. - Perusta.

1977              Lukemisen arvoinen "Present Truth". - Perusta.

1977              Pasifismia (tulevalle) papistolle. - Perusta.

1977              Christian Mission in the Modern World. Stott, John R. W. Falcon Press. 1976. - Kirjaesittely. - Perusta.

1977              Og ånden skrek. Satandyrkelse, daemonbesaettelse og Guds seijr i Sydethiopien. Nissen, H. E. Dansk Luthersk Forlag. 1974. - Kirjaesittely. - Perusta.

1977              Uuspietistit ja ekumenia. - Perusta.

1977              Tärkeitä arkeologisia löytöjä. - Perusta.

1977              Independence for the Third World Church. An African´s Perspective on Missionary Work. IVP. 1976. - Kirjaesittely. - Perusta.

1977              Oliko beckiläisyys ongelmatonta? - Perusta.

1977              Lisää Eblan löydöistä. Sn. - Perusta.

1977              Lähetysharrastus Suomessa 1835-1858. Remes, Viljo. Diss. SLS. 1976. - Kirjaesittely. - Perusta.

1977              Painava "Present Truth". - Perusta.

1977              Tansaniasta tuli kutsu. Smedjebacka, Henrik. SLS. - Kirjaesittely. - Perusta.

1978              Totuus ja myytti. Kirjoitus sisältää arviot kirjoista Hick, John: The Myth of God Incarnate (SCMP, 1977) sekä Green, Michael: The Truth of God Incarnate (Hodder, 1977). - Perusta.

1978              Hyvä kirja Israelista. Kirjoitus sisältää arvion kirjasta Beyerhaus, Peter: Guds plan med Israel og folkene (Ordet og Israel, 1976). - Perusta.

1978              The How and Why of Third World Missions. An Asian Case Study. Nelson, Marlin L. William Carey Library. 1976. - Kirjaesittely. - Perusta.

1978              Howard, David M. The Great Commission for Today. IVP. 1976. - Kirjaesittely. - Perusta.

1978              Totuus ja myytti. Keskustelupuheenvuoro kirjasta Hick, John: The Myth of God Incarnate (SCMP, 1977). - Perusta.

1978              Raamattu tieteellisen tutkimuksen kohteena. - Perusta.

1978              Henki ja elämä. Suomen piispojen synodaalikirja. Nikolainen, Aimo T. & Sariola, Yrjö, toim. Kirjaneliö. 1977. - Kirjaesittely. - Perusta.

1978              Myytti: keskustelu jatkuu. Keskustelupuheenvuoro kirjasta Hick, John: The Myth of God Incarnate (SCMP, 1977). - Perusta.

1978              Jeesuksen kuolema Jumalan rakkauden osoittajana. - Mitä on Rakkaus? Rajaniemi, Juhani & muita. - Perusta.

1978              Kaksi uutta teologista aikakauskirjaa. Kirjoituksessa esitellään Evangelical Review of Theology (päätoimittaja Bruce Nicholls) sekä Gospel in Context (päätoimittaja Charles A. Taber). - Perusta.

1978              Ajankohtaista rajankäyntiä 350 vuoden takaa. Kirjoituksessa esitellään teos Heininen, Simo: Marcus Henrici Helsingius. Humanisti ja teologi varhaisortodoksian Suomessa. Diss. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 92. Helsinki. 1974. - Perusta.

1978              The Bible BC: What Can Archeology Prove? IVP. 1977. - Kirjaesittely. - Perusta.

1978              Merkittävä VT:n johdanto-oppi. Kirjoituksessa esitellään teos Harrison, R. K: Introduction to The Old Testament. 1969 (USA) ja Tyndale Press (Great Britain) 1970. - Perusta.

1978              Two Testaments, One Bible. A study of some modern solutions to the theological problem of the relationship between the Old and the New Testament. Baker, D. L. IVP. 1976. - Kirjaesittely. - Perusta.

1979              Ovatko UT:n kirjat vieläkin luotettavia? Keskustelupuheenvuoro sisältää F.F. Brucen kirjan The New Testament Documents: Are They Reliable? (1960) pohjalta käydyn keskustelun referointia. - Perusta.

1979              The Battle for World Evangelism. Johnson, Arthur. Tyndale House Publishers. Wheaton Illinois. 1978. - Kirjaesittely. - Perusta.

1979              Themelios. Kirjoitus sisältää IFES:n teologisen julkaisun, Themelioksen, esittelyn. - Perusta.

1979              Misjonen mellom i-land og u-land. Danbolt, Erik. Credo. Oslo. 1977. - Kirjaesittely. - Perusta.

1979              Kirjauutuuksia USA:sta. - Perusta.

1979              "Verdict". Sn. Kirjoitus sisältää Verdict-lehden (päätoimittaja Robert Brinsmead) esittelyn. - Perusta.

1979              Quest for Authority. Diss. Fuller. Yri, Norwald. Evangel Publishing House. Kisumu / Nairobi. 1978. - Kirjaesittely. - Perusta.

1979              Lutherin suhde hurmahenkisyyteen. [Kirkkohistoriallis-systemaattinen tutkielma.] Esitys pidetty Helsingin Ylioppilaslähetyksen Teologitapahtumassa maaliskuussa 1979. - Perusta.

1979              Arkeologian aarteita. Sn. Kirjoituksessa on referoitu D.N. Freesmanin artikkelia Tell Mardikh. A Personal Report (Far Eastern Beacon, 1978, sekä American School of Oriental Research -julkaisuissa.) - Perusta.

1979              Suhteemme pelastushistorian tapahtumiin. - Perusta.

1979              Theology and Mission. Hesselgrave, David J.(ed.). Papers Given at Trinity Consultation No.1. Baker Book House. Grand Rapids, Michigan. - Kirjaesittely. - Perusta.

1979              Paulus. En illustrerad dokumentation om Pauli liv och brev. Drane, John. EFS-förlaget. 1978. - Kirjaesittely. - Perusta.

1979              Luther-boken. Luthers liv og tanker belyst gjennom sitater fra hans verk. Lerfeldt, Svend. Lunde. Oslo. 1977. – Kirjaesittely. – Perusta.

1979              Muuttumaton evankeliumi muuttuvissa olosuhteissa. - Perusta.

1979              The Origins of New Testament Christology. - Issues in contemporary theology. Marshall, I. Howard. IVP. 1977. - Kirjaesittely. - Perusta.

1980              Keskustelu raamatuntutkimuksesta alkanut. Räisänen, Heikki & Ranta, Erkki & Lindgren, Juhani. - Perusta.

1980              Helluntailaisuus johtaa. Referaatti SLN:n lähetysseminaarista. Sn. - Perusta.

1980              Suomen Lähetyskongressi -77. Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto. Vammala. 1978. - Kirjaesittely. - Perusta.

1980              Keskustelu raamatuntutkimuksesta jatkuu. Yhteenveto ja kommentteja. J.L. - Perusta.

1980              Työkenttämme Bangladesh. - Hyvän siemenen kylvöä. Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja 1980.

1980              Kestääkö Raamattu historiallista tutkimista? Ranta, Erkki. Suomen Evankelisluterilainen Ylioppilas- ja Koululaislähetys. 1980. - Kirjaesittely. - Perusta.

1980              Annet korintierbrev. Kvalbein, Hans.- Bibelverket. Lutherstiftelsens Forlag/ Lunde Forlag. 1973 & 2 Corinthians. Tasker, R.V.G. - Tyndale New Testament Commentaries. IVP. Rochester. 1976. Kansanommentaareja 2 Korintolaiskirjeestä. - Kirjaesittely. - Perusta.

1980              Mission in Ferment. Cervi, Russill A. Covenant Press. Chicago. 1977. - Kirjaesittely. - Perusta.

1980              God Incarnate. Carey, George. IVP. Leicester. 1977. - Kirjaesittely. - Perusta.

1980              St. Kommentti Francis A. Schaefferin artikkelista "Uusi ylihengellisyys". [J.L.] - Perusta.

1980              "Vaaralliset" ja "vaarattomat" tulokset. Pientä jatkoa raamattukeskusteluun. - Perusta.

1980              Kirkon kasvu -kommentteja. - Perusta.

1980              The Gospel and Islam: A 1978 Compendium. McCurry, Don M., ed. Missions Advanced Research & Communication Center. World Vision International. Monrovia, California. 1979. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              Shaking the Sleeping Beauty. Arousing the Church to its Mission. Griffiths, Michael. IVP. Leicester. 1980. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              ”Forstor du det du leser?" Bibelsyn og bibeltolkning i de lutherske bekjennelseskriftene. Bohlman, Ralph. Lunde Forlag. Oslo. Alkuperäisteos: Principle[s] of Biblical Interpretation in the Lutheran Confessions. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              Raamattukeskustelusta. Mietteitä inspiraatiosta. - Perusta.

1981              Heikkoudessa täydellistyvä voima. Tutkimus Paavalin Kyynelkirjeestä (2. Kor. 10-13). Diss. Aejmelaeus, Lars. - Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja N:o 32. Helsinki. 1979. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              Ylitse kaikkien rajojen. Kirkon lähetystehtävän perusteita ja ulottuvuuksia. Syrjänen, Seppo, toim. KLK:n julkaisu. Kirjaneliö. Helsinki. 1979. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              The Second Epistle to the Corinthians. Hughes, Philip E. - The New International Commentary on the New Testament. Bruce, F. F., General Editor. Eerdmans. 1977. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              Kristendomskundskab eller kristendomskritik. Kofoed-Nilsen & Rasmussen & Solli et alii. - Eksegetiske problemstillningar, (No) 2. Dansk Bibel-Institut. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              Novum 1. Uusi Testamentti selityksin. Matt. - Mark. Liljeqvist, Martti, toim. Raamatun Tietokirja. Vantaa. 1980. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              VT:n lainausten käyttö UT:ssa. - Perusta.

1981              The Theology of Mission and Evangelism in the International Missionary Council from Edinburgh to New Delhi. Shivute, Thomas. Diss. Missiologian ja ekumeniikan seura r.y. SLS. Helsinki/ Pieksämäki. 1980. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              Tunnustus kirkossamme. Perustan pääkirjoitus. – Perusta.

1981              Issues of Theological Conflict. Evangelicals and Liberals. Coleman, Richard J. William B.  Eerdmans Publishing Company. Grand Rapids, Michigan. 1980. - Kirjaesittely. - Perusta.

1981              Määrällisen kasvun ideologiasta. Perustan pääkirjoitus. – Perusta.

1982              Kivien heittelemisestä. Perustan pääkirjoitus. Ajatuksia Teologisten opintopäivien ajavaispuheessa Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa 10.1. 1982]

1982              2. Corinthians. - Block's New Testament Commentaries. Block. London. 1976. - Kirjaesittely. - Perusta.

1982              Kylväjän luonne ja tehtävä. - Hyvän Paimenen askelissa. Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja 1982.

1982              Pääsiäisen aika – ristin teologian aika. Perustan pääkirjoitus. - Perusta.

1982              Perustan pääkirjoitus toukokuussa1981. [Kristinuskon opillisuuden pohdintaa.] – Perusta 

1982              Kristi hemmelighed. Efeserbrevet. Jörgensen, Marius. Dansk Bibel-Institut. Del 1. 1977, del 2 1978. - Kirjaesittely. - Perusta.

1982              Helluntain jälkeen. Perustan pääkirjoitus. [Pyhän Hengen työstä.] – Perusta

1982              Pauli andra brev till korintierna. Giertz, Bo. Korintierbreven på modern svenska med förklaringar. Verbum. Stockholm. 1977.

1982              Merkintöjä matkoilta lähetyskentille. - Perusta.

1982              Kun uskoa koetellaan. Sjaastad, Egil. Sanansaattajat. 1982. - Kirjaesittely. - Perusta.

1982              Raamatun arkeologia arvoonsa; Historian joulu. Perustan pääkirjoitukset. - Perusta.  

1982              Kitchen, K.A: The Bible in Its World. Archeology and the Bible Today. Exeter. The Pater Noster Pressa. 168 s.

1982              Lars Aejmelaeus: Paavali ja Korinton hurmos. Tutkimus 1. Korinttolaiskirjeen luvuista 12-14. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja N:o 36.. Helsinki. 1981. 162 s.

1982              Sitoutuminen uusiin ulkolaisiin järjestöihin. Perustan pääkirjoitus. – Perusta.     

1983              Homiletik. En introduktion i kyrkansa förkunnelse. Lönnebo, Martin. Verbum. Håkan Olssons. Kund. 1977. - Kirjaesittely. - Perusta.

1983              Laki ja evankeliumi kristinuskon ja islamin suhteen tarkastelunäkökulmana. (Kirjoitus sisältää laajan lainauksen Raimo Mäkelän lakia ja evankeliumia käsittelevistä kirjoituksista.) Perusta 2-3/1974.] - Perusta.

1983              Luther ja Raamattu. Perustan pääkirjoitus. [Ilmoitusteologia.] – Perusta.

1883              Kohti luterilaista lähtysteologiaa. Perustan pääkirjoitus. – Perusta.

1983              Partners in Mission. A Case-study of the Missionary Practice of the Lutheran Foreign Mission Agency Involvement in Tanzania since the Early 1960´s Seen in a Historical and Theological Perspective. Diss. Lindqvist, Ingmar. - Meddelanden från stiftelsen för Åbo Akademi Forskningsinstitut. Åbo. 1982. - Kirjaesittely. - Perusta.

1983              Onko Verdict-lehti muuttunut? - Perusta.

1983              Luther ja lähetys. Perustan pääkirjoitus. [Lutherin lähetysnäkemyksestä.] – Perusta.

1984              Perusta 10 vuotta. Perustan pääkirjoitus. – Perusta.

1983              Muuttuuko KMN:n linja? - Perusta.

1983              Suomalainen kannanotto ekumeenisesta asiakirjasta. - Perusta.

1983              Hvorfor Herre...? Om Job, lidelsen [lue ruotsiksi: lidandet] og Herrens budskap. Raen, Guttorm. Lunde Forlag. 1981. - Kirjaesittely. - Perusta.

1983              Stott, John R. W.: Culture and the Bible. IVP. USA. 1979. 46 s.

1984              Wheaton 83: Minä rakennan seurakuntani. [Konferenssiesittely.] - Perusta.

1984              Kymmenen lähetyksen vuotta. - Hyvän Jumalan hoidossa. Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja 1984.

1984              Kysymys Raamatusta esillä pohjoismaisessa teologikokouksessa. - Perusta.

1984              Kristillisen lähetystyön ja amerikkalaisen imperialismin dilemma John R. Mottin ajattelussa. Ahonen, Risto (A.). Diss. Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 40. Vammala. 1983. - Kirjaesittely. - Perusta.

1985              Lähetyksen paikka teologiassa. - Perusta.

1985              The Present Day Christological Debate. Runia, Klaas. - Issues in Contemporary Theology. Marshall, I. H., ed. IVP. 1984. - Kirjaesittely. - Perusta.

1985              Herätelläänkö vanhaa epäjumalanpalvelusta? - Perusta.

1985              Jumala antaa kasvun. Kirkon kasvun missiologiaa. Pinola, Sakari. SLS:n julkaisu. 1984. - Kirjaesittely. - Perusta.

1986              Luterilaisten lähetysjärjestöjen strategia tänään. Perustan pääkirjoitus. - Perusta.

1986              Vesimiehen lapset. Mitä videosukupolven uususkonnollisuuden takana? Huima, Leena. Karas-Sana. Lohja. 1985. - Kirjaesittely. - Perusta.

1986              Terveydenhuolto-ohjelma Bangladeshissä. - Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja 1986.

1986              Johtamisen tehtävä ja lahja. Perustan pääkirjoitus. - Perusta.

1986              Missionärsutbildning i Norden sedd i relation till missionssituation och organisationsidentitet. Franzén, Allan. Diss. Publikation utgiven av Samfundet för missiologi och ekumenik. Abstract and Summary. Helsinki. 1986. - Kirjaesittely. - Perusta.

1987              Keskustelu uskontojen kohtaamisesta lähetystyössä alkamassa. - Perusta.

1987              Farvel till religionen. Om forholdet mellom religiositet og kristen tro. Valen-Sendstad, Aksel. Lunde Forlag. 1987. - Kirjaesittely. - Perusta.

1987              Israelin menneisyys ja tulevaisuus. Mitä Raamattu siitä sanoo. Saebö, Magne. - Kirjaesittely. - Perusta.

1988              The Prisoner and Other Stories. Sharp-edged Stories of Africa. Taylor, Rhena. MARC Europe. 1987. - Kirjaesittely. - Perusta.

1988              Philipp Melanchtonin Ydinkohdat - Kristikunnan klassikkoja 4. Saarinen, Risto, toim. SLEY-kirjat. 1986. - Kirjaesittely. - Perusta.

1988              Luterilaisen järjestön hengellis-teologinen olemus tänään. - Hyvän Vapahtajan yhteyteen. - Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja 1988.

1988              Raamattu lähetysjärjestössä. - Hyvän hedelmän kasvua. - Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja 1988.

1989              Amerikkalaisen herätyskristillisyyden edistysoptimismi. Herätyssaarnaajien evankelioimisnäkemys 1700-luvulta Billy Grahamiin. Ahonen, Risto (A.). Kirjapaja. Helsinki. 1989. - Kirjaesittely. - Perusta.

1989              Gospel, Church & Kingdom. Comparative Studies in World Mission Theology. Scherer, James, A. Augsburg Publishing House. Minneapolis. 1987. - Kirjaesittely. - Perusta.

1990              Lähetyskoulutuksen painopisteet. - Hyvä sanoma kaikille. Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja 1990.

1990              A Cloud of Witnesses. The Great Christian Thinkers.  McGrath, Alister. IVP. Reading. 1990. - Kirjaesittely. - Perusta.

1990              Pu Ji: Viimeinen keisari. Taivaanpojan tie lohikäärmevaltaistuimelta Pekingin puutarhatyöläiseksi. 375 s. Tapahtumien aikajärjestys, luettelot henkilöistä ja käsitteistä. Jyväskylä. 1958.

1990              Kolmiyhteinen Jumala ja hänen vanhurskautensa. [Toimituksen pyytämä teologinen essee.]. - Teologinen Aikakauskirja.

1991              Muuttuva maailma ja muuttumaton evankeliumi. - Perusta.

1991              Dialogin ja synkretismin ongelmia. Kommentteja KMN:n 7. yleiskokouksen (Canberra, Australia, 7-20.1991) lehtiraporteista. - Kirjaesittely. - Perusta.

1991              Kristinuskon leviäminen. Kenneth Scott Latouretten lähetysajattelun yksi peruskysymys. [Toimituksen pyytämä kirjoitus; lectio praecursoria.] – Teologinen Aikakauskirja.

1991              Onko New Agen vaara tiedostettu? Johannes Aagaardin vierailu havahdutti. - Perusta.

1991              Yksin tai yhdessä. Naimattomuus ja perheellisyys Suomen Ev.lut. kirkon lähetysjärjestöjen työntekijöiden elämässä. Salko, Jouni. Käytännöllisen teologian julkaisuja C 9/1990. Helsingin yliopisto. - Kirjaesittely. - Perusta. 

1991               Lähetystyö ja kansankirkko. Suomen Lähetysseuran toiminta kotimaassa 1939-1966. Peltola, Matti. 100 vuotta suomalaista lähetystyötä. I:5. Suomen Lähetysseuran julkaisu. Kirjaneliö 1988. 300 s. – Kirjaesittely. - Perusta.

1991              Jumalan lähetys. Lähetysteologian perusteita ja näköaloja. Arkkila, Reijo & Kiviranta, Simo & Suokunnas, Seppo, toim. SLEY-kirjat. Pieksämäki. 1990. - Kirjaesittely. - Perusta.

1991              Luterilainen asiakirja kristittyjen ja juutalaisten kohtaamisesta. - Perusta.

1991              Vasko, Timo: Luterilainen lähetyskäsitys. Foundations of Lutheran Mission. 1991. Helsinki. - Kirjaesittely - Kirkkomme lähetys.

1991              Jeesus - kaikessa ensimmäinen. Per Wallendorff  75 vuotta 22.12.1991. - Perusta.

1991              Kristus yksin riittää. Norjalaisen lähetysasiakirjan arviointia. Norjan Luterilaisen Lähetys­liiton 100-vuotisjuhlakokous Bergenis­sä 3-7.7.1991. – Kylväjä.

1991              Per Wallendorffin bibliografia. [Bibliografinen tutkimus.] – Perusta.

1991              1. adventtisunnuntai. Lk. 4:16-22. - Sanan selitystä. - Perusta.

1991              Auttajan tie. - Herää valvomaan.

1991              Yksin Jeesus riittää. Norjan luterilaisen lähetys­liiton 100-vuotisjuhlakokous Bergenissä  3-7.7.1991. [Kokousraportti.] – Perusta.

1992              Lähetystyöntekijä - kirkon erityisvirka. - Kotimaa.

1992               Pohjoismainen lähetysneuvosto harkitsee toimintaansa. - Kotimaa.

1992              Lähetyskoulutus kirkossamme. [Lähetysteologinen artikkeli.] -  Elämää muutosten keskellä. – Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja.  

1992               Latourette, Kyrkornas Världsråd och Lausanne-beve­gelsen. - Fast Grunn (Oslo).

1992              Minne menet maailmanlähetys? Luento kirkon lähetysneuvottelussa 22-23.8.1991. - Perusta.

1992              Ekumeeninen liike tänään - Pientä puhetta. - Herää valvomaan.

1992              Kristitty - "totuuden yksinvaltias"? - Perusta.

1992              Lähetyskoulutus kirkossamme. - Elämää muutosten keskellä. Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja 1992.

1992              Arne Lövås: Ei herroina halliten: Alistamisen ongelma yhteisöissä. Perus­Sanoma 1991.   – Kirjaesittely. – Menkää siis.

1992              Rauhan Jumala ja seurakunnan epäjärjestys. - Herää valvomaan.

1992              The Theology of Mission and the Strategy of the Finnish Lutheran Overseas Mission: Main Features. - Lähetysteologinen Aikakauskirja - Journal of Mission Theology. Ed. Vasko, Timo.Vol. 2.

 1992              "Minä uskon Pyhään Henkeen." – Elämään [Herää valvomaan].

1992              Ajankohtainen islam. Uskonto, yhteisö, elämäntapa, poliittinen voima. Kyyhkynen, Marjatta, toim. Kirjapaja. Helsinki. 1992. - Kirjaesittely. - Perusta.

1992              Luther och Världsmissionen. Historisk-systematiska studier med särskild hänsyn till bibelutläggningen. Öberg, Ingemar. Studier utgivna av institutionen för systematisk teologi vid Åbo Akademi. 1991. Lunde Forlag, Oslo & EFS-förlaget, Uppsala. - Kirjaesittely. - Perusta.

1992              "Pyhittävä yhteisö": vanhurskauttamisopin ja kirkkokäsityksen tutkistelua. Kirjoitus sisältää esittelyn teoksesta Repo, Matti: Pyhittävä yhteisö. Kirkkokäsitys vanhurskauttamisopin heijastajana reformaatiosta pietismiin. Tampereen hiippakunnan synodaalikirjoitus. Kirjapaja. 1991. - Perusta.

1993              2. pääsiäispäivä. Lk. 24:13-35. - Sanan selitystä. - Perusta.

1993              1. pääsiäisen j. s. Jh. 20:19-31. - Sanan selitystä. - Perusta.

1993              "Teltantekijälähetys" - nykyajan lähetysmahdollisuus. Kirjoitus sisältää esittelyn teoksesta Hamilton, Don: Tentmakers Speak. Practical advice from over 400 tentmakers. Dedicated to J. Christy Wilson Jr. Regal Books. 1987. Ventura, Ca. - Kirjaesittely. - Perusta.

1993              Lähetyksen uudelleenajattelua. Re-Thinking Missions 1932 ja sen teologia. - Teologinen Aikakauskirja.

1993              [Historia paljastaa kielilläpuhumisen ongelmallisuuden.] [Julkaistu toimituksen omalla otsikolla] - Herää valvomaan.

1993              Avoimuuteen sidottu. Näköaloja ja kokemuksia kansainvälisessä ekumeenisessa työssä. Castrén, Inga-Brita. Kirjaneliö. Pieksämäki. 1990. - Kirjaesittely. - Perusta.

1993              The Catholic Doctrine of Non-Christian Religions According to the Second Vatican Council. Ruokanen, Miikka. 1992. - Studies in Christian Missions 7. Leiden & New York & Köln: E.J. Brill. - Kirjaesittely. - Kirkkomme Lähetys.

1993              "Kirkkosäädökset" ja naispappeus. - Perusta.

1993              Pyhän Hengen lahja. Bruner, Dale. Raamattukirjasto 20. SRO:n Säätiön julkaisu. Perussanoma. - Kirjaesittely. - Perusta.

1993              Lähetyskäsky nyt! - Herää valvomaan.

1993              Oletko kuullut [sic] Jumalan kasvot? - Herää valvomaan.

1993              Mitä on Jumalan siunaus? - Herää valvomaan.

1993              Jeesuksen "jokahetkinen samuus". Uudenvuodenaatto. Jh. 5:17. - Sanan selitystä. - Perusta.

1993              Kristittyjen ykseyden ja hajaannuksen todellisuus. - Perusta.

1993              Evankelioiminen kirkon perustehtävänä. Evankelioimisen teologiset perusteet. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu 7. SKSK Kustannus. Jyväskylä. 1992. - Kirjaesittely. - Perusta.

1993              Toivon portit, Toivon tytär ja Toivon kaupunki. Thoene, Bodie. Siion-kronikka 1-3. Perussanoma 1992-1993. - Kirjaesittely. - Perusta.

1994              Hiljaisen viikon tiistai. Jh. 18:28-40. - Sanan selitystä. - Perusta.

1994              Hiljaisen viikon keskiviikko. Jh. 19:1(-16). - Sanan selitystä. - Perusta.

1994              Onko Raamatussa virkateologiaa? - Perusta.

1994              Todistus ja dialogi: lähetyskeskustelun polttokohtia. Sisältää esittelyn teoksesta Sevanayagam, Israel: Evangelism and Inter-Faith. Are they incompatible or complementary? Occasional Paper No. 13. Selly Oak Colleges. 1993. Foreword by Andrew Kirk. - Perusta.

1994              Toinen rukouspäivä. Mark. 5:18-19. - Sanan selitystä. -Perusta.

1994              Oikea rukous nousee todellisesta tarpeesta. - Herää valvomaan.

Sa.                 Tutkielma Jeesuksen ja kristityn yhteydestä sekä kristittyjen keskinäisestä yhteydestä. Julkaistu. [Missiologis-ekumeeninen tutkielma.]. – Elämään [Herää valvomaan.]

1994              Miten lähetystyössä tulee kohdata tulevaisuus? – Elämä evankeliumista. Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirja 1994.

1994              Toivon valo. Thoene, Bodie. - Siion-kronikka 4. Jyväskylä. Perussanoma. 1993. - Kirjaesittely. - Perusta.

1994              Toivon avain. Thoene, Bodie. - Siion-kronikka 5. Jyväskylä. Perussanoma. 1993. - Kirjaesittely. - Perusta.

1994              Jeesus syntyi neitseestä. Joulupäivä. Mt 1:18-25. - Sanan selitystä. - Perusta.

1994              Kristittyjen yhteys, karismaattinen yhteys, kirkkojen ykseys. - Herää valvomaan.

1994              Uudenvuodenaatto. Valit. 3:22-26. Sanan selitystä. - Perusta.

1994              Jumala ja elämän monimuotoisuus. - Perusta.

1994              Kirjaesittely teoksesta Walther, C.F.W: Jumalan kyllä ja Jumalan ei. Lain ja evankeliumin tehtävä. Walter C: Pieperin tiivistelmä alkuteoksesta Die Rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. St. Louis 1897. SLEY-kirjat. - Sanansaattaja.

1994              Valon enkeleitä? Kirjoitus sisältää esittelyn teoksesta Osborne, Lawrence: Angels of Light? The Challenge of the New Age. Daybreak. London. 1992. - Perusta.

1994              Sida vid sida för evangeliet. Om relationer mellan kyrkor och parakyrkliga rörelser. Bokförlaget Libris. Örebro. 1990. - Kirjaesittely. - Perusta.

1995              Muuttumaton sanoma monimuotoisessa maailmassa: Kontekstualisaation haaste lähetystyössä. - Kirkkomme lähetys, Vår kyrkas mission.

1995              Seurakuntien perustaminen lähetystyössä. - Perusta.

1995              Luonnolliset mahdollisuudet pelastua. - Perusta.

1995              Tie, totuus ja elämä. 3. pääs.j.s. Jh 14:1-11. - Sanan selitystä. - Perusta.

1995              2. rukouspäivä/ 4. pääs. j.s. Jh. 15:9-12/ Jh. 15:10-17. - Sanan selitystä. - Perusta.

1995              3. kolminaisuudenpäivän j.s. Mt 9:9-13. - Sanan selitystä. - Perusta.

1995              Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission. Bosch, David J. - American Society for Missiology Studies. No. 16. Orbis Books. Maryknoll. New York. 1991. - Kirjaesittely. - Perusta.

1995              Stewardship - Our Accountability to God. Documentation from the LWF/ DMD International Consultation on Stewardship in Bulaswayo, Simbabwe. 8-12.11. 1993. LWF Documentation 34. April 1994. LWF. DMD. Geneva. - Kirjaesittely. - Perusta.

1995              "Minä uskon! Auta minun epäuskoani!" - Herää valvomaan.

1995              Maailmanlähetyksen konsultaatio GCOWE - 95 Soulissa 17-25.5.1995. - Perusta.

1995              Korean kristityt opiskelijat hakeutuvat lähetystyöhön. Kirjoitukseen sisältyy esittely teoksesta In-Ho Kim & Chong Kim, eds: Student Mobilization - Korean Case. The Compendium of the Korean Student Mission Mobilizers Consultation II, Pasadena. January 4-6, 1994. - Mission Korea ´96 - Seoul. 1995. - Perusta.

1995              Teille on syntynyt Vapahtaja. Joulupäivä. Lk. 2:15-20. - Sanan selitystä. - Perusta.

1995              Kristuksen todistajat. 2. joulupäivä. Matt. 23. 34-39. - Sanan selitystä. - Perusta.

1995              Sanan jäljet. Kirkon historian merkitys Martti Lutherin teologiassa. Arffman, Kaarlo. - STKS 185. Helsinki. 1993. - Kirjaesitely. - Perusta.

1995              Crossing the Threshold of Hope. By Pope John Paul II. Messori, Vittorio, ed. Jonathan Cape. London. 1994. - Kirjaesittely. - Perusta.

1995              Per Wallendorffin muistolle. – Kylväjä.

1996              The Changing Shape of World Missions. Myers, Bryant L. MARC. [Missions Advanced Research Center.] 1993. - Kirjaesittely. - Perusta.

1996              Piet Heinin ajatusten äärellä. Kirjoitus sisältää Piet Heinin teoksen Words, Grooks & Gruk esittelyn. Grooks selected from: [various volumes listed]. Borgens. Norwegian edition: Gröndahl & Dreyers. 1995. - Kirjaesittely. - Perusta.

1996              Onko ruoho vihreämpää Hiljaisilla silloilla? Kirjoitukseen sisältyy esittely teoksesta Petersen, J. Allan: The Myth of the Greener Grass. Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois. 1991 sekä filmistä Eastwood, Clint: Hiljaiset sillat. - Perusta.

1996              Maailmanlähetyksen konsultaatio, Soul, 17-25.5.1995. – Teologinen aikakauskirja.

1996              Kristuksen kirkkaus, kirkastussunnuntai. Matt. 17:1-8. - Sanan selitystä. - Perusta.

1996              Totuus ja harha. 8. kolmin. jälk. s. Matt. 7:15-21. - Sanan selitystä. - Perusta.

1996              Aura, karma, kabbala. Arlebrand, Håkan. Uuden aikakauden hengellisyys ja salatieteen nousu. Kirjaneliö. Helsinki. - Kirjaesittely. -Perusta. 1996.

1996              Suomen Lähetyskongressi 1998: periaatteet pöydälle. - Perusta.

1996              Ecumenism & Youth. Devadas, David. WCC Publications. WCC. - Risk Book Series. 1995. - Kirjaesittely. - Perusta.

1996              Luther ja lähetys. - Herää valvomaan.

1996              Romancing the Globe. The Call of the Wild Generation X. Harrison, Dan, with Aeschliman, Gordon. IVP. Downers Growe. 1993. - Kirjaesittely. - Perusta.

1996              Lähetys 2001. - Evankeliumin asialla. Ev. lut. Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjulkaisu 1996-1997.

1996              Uskallanko uskoa. - Raamatun monet kasvot. – Elämään. [Herää valvomaan.]

1997              K.S. Latourette, Vatikaani II ja kristittyjen yhteys. - Turhentuuko uskonpuhdistus? Rooman kirkko ja Luterilaisen Maailmanliiton uusi selitys vanhurskauttamisopista. Suomen kirkollisten herätysliikkeiden puheenvuoroja. Kiviranta, Simo & Laato, Timo, toim. Vantaa. - PerusSanoma.

1997              Idea ja historia. - Perusta.

1997              Urbana ´96. [USA:n ja Kanadan IVF-liikkeiden lähetyskongressi;  konferenssiraportti] - Perusta.

1997              Rakkauden laki. 6. kolminaisuuden j. s. Matt. 5:17-19. Sanan selitystä. - Perusta.

1997              Reclaiming Friendship. Relating to Each Other in a Frenzied World. Fernando, Ajith. Herald Press. Pensylvania & Waterloo. 1993. - Kirjaesittely. - Perusta.

1997              Seurakuntalaisten runoja teologeille ja muillekin. Lampinen, Pekka & ja muita toimittajia: Virtaavat lähteet. [Teologinen analyysi pienestä runokokoelmasta.]. Hämeenlinnan Vapaaehtoiskeskus Pysäkki. 1996. 95 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

1997              The Fabric of Faithfulness. Weaving together belief & behaviour during the university years. Garber, Steven. IVP. Downers Grove, IL. 1996. [Kristityn opiskelijan eettisiä kysymyksiä opiskeluvuosien aikana.].- Kirjaesittely. - Perusta.

1997              Kirkollisesta keskustelusta. - Perusta.

1997              Jumalan rakkauden uhritie. Laskiaissunnuntai. Mark. 10:35-45. - Sananselitystä. - Perusta.

1997              Jeesus, kiusausten voittaja. 1. paastonajan sunnuntai. - Sananselitystä - Perusta.

1998              Raamattukysymys ja lähetys. – Raamattukeskustelun polttopisteessä – STI 10 vuotta. – Iustitita. Suomen Teologisen Instituutin aikakauskirja.

1998              Minkä (ihmeen) vuoksi ehtoollinen pyritään mieltämään uhriksi? [sic] - Perusta

1998              Maailman Evankelinen Liitto: varteenotettava evankelinen yhteisö. [World Evangelical Fellowship –järjestön esittely ja kommentointi; nyk. W.E. Allliance.] - Perusta.

1998              Ristin kirkkaus, kirkkauden risti. Kirkastussunnuntai. Joh. 17:1-5. - Sanan selitystä. - Perusta.

1998              Käyttäjätunnus ja julkinen salasana. Itua ja orasta –lehteen (OPKO). [2. uskonkappale.]

1998              Toivomme perustus. 8. kolminaisuuden jälk. s. Matt. 7:22-29. - Sanan selitystä. - Perusta.

1998              Kristuksen ainutlaatuisuus. - Perusta.

1998              "Kolmannen ulottuvuuden" todellisuus. Näkökulmia henkivaltoihin. (Sisältää kommentit ja esittelyn kirjoista Engelsviken, Tormod: Vapaaksi Paholaisen vallasta. Perussanoma 1994 sekä Hamre, Jorunn: Fra trollkvinne till evangelist. Lunde Forlag. 1988. - Tässä ja nyt. - Perusta.

1998              Kuin myrskyaalto ja maininki. Norjan Luterilaisen Lähetysliiton lähetysjohtajan Tormod Vågenin henkilökuva. Sisältää esittelyn kirjasta Tungland, Josef: Tormod Vågen. På kallets veg. Lunde Forlag. 1994. - Perusta.

1998              Maria - Jeesuksen äiti. Joulupäivä. Luuk. 2:15-20. - Sanan selitystä. - Perusta.

1998              Miten kirkko suhtautuu omaan lähetystyöhönsä? - Perusta

1998              Horjumaton luottamus sanaan. Kolmas loppiaisen jälkeinen sunnuntai. 1. rukouspäivä. Matt.8:5-13. - Sanan selitystä. - Perusta

1998              Ensimmäiset viimeisiksi, viimeiset ensimmäisiksi. Septuagintasunnuntai. Matt.20:1-16. - Sanan selitystä. - Perusta

Sa.                 Loiko Jumala tyhjästä? Ensimmäisen uskonkappaleen näköaloja aikamme ajattelun keskellä. OPKO:n julkaisu re: luominen.

1999              Lähetyksen huomispäivä on jo tänään. - Evankeliumin juhlaa. - Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän Lähetysjulkaisu.

1999              Evankeliumin juhlaa. - Evankeliumin juhlaa. - Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän Lähetysjulkaisu.

1999              Kristinusko maailmassa 1999.   M. Barrettin ja Todd M. Johnsonin lähetystilastojen kommentointia. – Kylväjä.

1999              7. s. helluntaista. Matt. 5:20-26. - Sanan selitystä. - Perusta.

1999              8. s. helluntaista. Mk. 6:7-13. - Sanan selitystä. - Perusta.

1999              Pyhästä kolminaisuudesta ja lähetyksestä. Pyhästä kolminaisuudesta/ Raamattu pähkinänkuoressa. - Perusta.

1999              6. s. loppiaisesta. Mark. 9:38-41. - Sanan selitystä. - Perusta.

1999              3. s. ennen paastonaikaa. Matt. 19:27-30. - Sanan selitystä. - Perusta.

1999              Kolmiyhteinen Jumala ja kristittyjen yhteys. – Elämään.

1999              Jeesus ja yhteys. – Elämään.

1999              Mietteitä. Pascal, Blaise. Suomentanut ja selityksin toimittanut Martti Anhava. Juva. WSOY. - Kirjaesittely. - Perusta.

2000              Keskitalo, Jukka: Kristillinen usko ja moderni kulttuuri. Leslie Newbiginin käsitys kirkon missiosta modernissa länsimaisessa kulttuurissa. Diss. Abstract and English summary. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura 218. Helsinki. 1999.  STKS 218. 376 s. - Kirjaesittely. - Perusta

2000              Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. Amnell, Matti T. Diss. STKS 217. - Kirjaesittely. - Perusta.

2000              Vieraassa pöydässä. Vastapäätä Buddhaa ja Kristusta. Hiltunen, Pekka Yrjänä. SLS. Saarijärvi 1999. - Kirjaesittely. - Perusta.

2000              Rusama, Jaakko: Kohti ykseyttä. Suomen Ekumeenisen Neuvoston synty ja toiminta 1917-1997.  Sammanfattning: På väg mot enhet. Kirkon Tutkimuskeskus.
Sarja A Nro 75.
Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LXI. 1999. 482 s. Liitteitä. Luettelo ekumeenisista tapahtumista Suomessa vuosina 1812-1997. – Kirjaesittely. – Perusta.

2000              Pascal järjestä, uskosta ja Kristuksesta. Mietteitä Mietteiden mietteistä. [Aiheet mm. teodikeasta ja uskontoteologiasta.] - Perusta.

2000              America’s Preacher and His Message. Billy Grahams View of Conversion and Sanctification. Pokki, Timo. Diss. University Press of America. 1999.

2000              Lahjakas nainen. Naisten lahjakkuuteen liittyvien erityispiirteiden tarkastelua. Raehalme, Outi. Tekijän samannimisen väitöskirjan teemojen pohdintaa. Hämeenlinna. En Theos. 1996. - Kirjaesittely. - Perusta.

2000              Isät meidän. Luovaksi lahjakkuudeksi kasvaminen. Uusikylä, Kari. Atena. 1996. Esittely sisältyy Outi Raehalmen teoksen Lahjakas nainen esittelyyn. - Kirjaesittely. - Perusta.

2000              Oppdraget er ikke fullfört. Grandhagen, Egil. Lunde Forlag. 1999. - Kirjaesittely. - Perusta.

2000              Latvus, Päiviö: Ymmärryksen siivet. Miksi tiede on länsimaista? Esipuhe prof. Jukka Kemppinen. Liitteenä alueellisen kulttuurikehityksen diagrammeja. 507 s.  Omega-kirjat. Espoo. – Kirjaesittely. – Perusta. [julkaisuvuosi tarkistamatta.].

2000              Kuinka paljon on evankelioimattomia ja saavuttamattomia ihmisiä? Kuinka paljon maapallon ihmisistä on niitä, jotka eivät vielä ole kuulleet evankeliumia? Mikä ero on käsitteillä "evankelioimattomat" ja "saavuttamattomat"? [Lähetysstrateginen käsiteanalyysi.] Kylväjä.

2000              Herran syntymä on lähellä. 4. adventtisunnuntai. Matt. 1:18-24. - Sanan selitystä. - Perusta.

2000              Sana tuli lihaksi. Joulupäivä. Joh. 1:1-14. - Sanan selitystä. - Perusta.

2000              Noitavaimosta evankelistaksi. [Tutkielma Etiopian lähetystyön power encounter –näköalasta teoksen Hamre, Jorunn: Fra trollkvinne till evangelist. Lunde Forlag. 1988 pohjalta. Esittely ja kommentointi.] – Kylväjä.

2000              The Science of Happiness. A Missiological Study of a Japanese New Religion. Huhtinen, Pekka. Diss. Helsinki. STI. 2000. - Kirjaesittely. - Perusta.

2000              Kunnian miehet ja naiset. Esittely teoksesta W. Harold Fuller: People of the Mandate. The Story of the World Evangelical Fellowship. Foreword by
Luis Palau. - WEF Publications: Outreach and Identity Series. WEF. Baker Book House. Grand Rapids, Michigan. 1996. Liitteitä. Indeksi. 214 sivua. - Kirjaesittely. - Perusta.

2000              The Dream That Would Not Die. Howard, Harold M. 1986. Esittely sisältyy W. Harold Fullerin teoksen  Peolple of the Mandate etc. esittelyyn. 2000. - Kirjaesittely. - Perusta.

2000              Näin näemme nyt. Koonnut J.L. - Lähetyksen juhlaa. Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjulkaisu 2000-2001.

2000              Salattu Jumala. Viikon saarnatekstin selitys. [Viinipuuvertaus.] - Kotimaa.

2000              Kaaos ei tuhoa lähetystä. - Horisontti. - Uusi Tie.

2000              Millainen pelastus, sellainen lähetys. 1900-luvun lähetysasiakirjojen pelastusnäkemys. - Mission Possible. Lähetys ja pelastus. - Iustitia. Suomen Teologisen Instituutin aikakauskirja 13.

2001              Muista, katso, kuule: aika kuluu. – Perusta.

2001              Profeetta Naahumin lähetyssanoma. “Älä pidä muita jumalia“ koskee koko ihmiskuntaa. - Horisontti/ lähetys. – Uusi tie.

2001              Kristinusko maailmassa 2001. Kristityt ryhmitelty uudella tavalla vuoden 2001 lähetystilastossa. [Barrettin lähetystilastojen missiologinen analyysi.] – Kylväjä.

2001              Saarnatekstien selityksiä. Kynttilänpäivä. – Tekstinselityksiä. – Perusta.

2001              Dominus Iesus. Roomalaiskatolisen kirkon uskontoteologiaa vuonna 2000. –P Perusta.

2002              Kristinusko maailmassa 2002: Uusissa lähetystilastoissa vavahduttavia yksityiskohtia. [David. M. Barretin ja Todd M. Johnsonin lähetystilastojen missiologinen analyysi.] – Perusta.

2002              Aito ja epäaito samalla markkinapöydällä. [Comenius/ Komensky – tutkielma piispan, ekumeenikon ja kasvatustieteilijän ajatuksista aidosta ja epäaidosta elämästä.] – Elämään.

2002              Pyhä Henki ja ihmisen henki: Tuttua asiaa tuoreella tavalla Jumalan Hengestä. Valen-Sendstad, Aksel: Guds Ånd og menneskets ånd. [Pneumatologinen analyysi.] - Tässä ja nyt. – Perusta.

2002              Salonen, Kari & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati: Kirkko uudelle vuosituhannelle. Suomen Evankelisluterilainen kirkko vuosina 1996-1999. Kirkon tutkimuskeskus. Tampere. 2001. 336 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2002              Lähetys perustuu Lähettäjän käskyyn. Alkupuheenvuoro Tampereella 28.1.2002 lähetysteologisessa seminaarissa (asemassa). - Auvinen, Juha & Salomäki, Hanna, toim.: Jaetaan ilo! Dela glädjen! Kirkon Missio 2000-luvulla. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi. Raportti. Tampere-talo 28.-29.1. 2002. Kirkkohallitus 2002. 

2002             Auvinen, Juha & Salomäki, Hanna, toim.: Jaetaan ilo! Dela glädjen! Kirkon Missio 2000-luvulla. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kongressi. Raportti. Tampere-talo 28.-29.1. 2002. Kirkkohallitus 2002. Liitteitä. 248 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2002              Raitis, Laura Maria & Hiltunen, Pekka Y.: Suunnista uskontojen maailmassa. Dialogiopas seurakunnille. Suomen Ev.lut. Kirkon Kirkkohallituksen julkaisuja 2001:3. Kirkon Lähetystyön keskus. Kirkkohallitus. – Kirjaesittely. – Perusta.

2002              Rissanen, Roy & Sirpa: Lento yli jurttien. SLS. 2001. 220 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2002              Taylor, William D, editor: Global Missiology for the 21st Century. The Iguassu Dialogue. Foreword by Zacharias, Ravi. - Globalization of Mission Series. No number. World Evangelical Fellowship (2001> W.E.Alliance)  Missions Commission. Baker Academic. Grand Rapids. Michigan. 564 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2002              Erkki Kansanaho: Siperia opetti. Heränneitä karoliineja. Kirjaesittely. - Kylväjä.

2002              Kirkon lähetystyöstä keskustellaan. Arvioiva katsaus vuoden 2002 tapahtumista.  Kylväjän lähetysvastuupäivät. Holma 25-27.10.2002. Luentomoniste.

2002              Saarnatekstien selityksiä. Its.p. (VT); 3. adv.s.(epistola). - Tekstinselityksiä – Perusta.

2002              Lähetys on suuri ilo. Muisto Japanista. – KRELL  (Kr. eläk. liitto). 

2002              Agger, Marianne: ånden i hånden. Jag troede det var Gud. Efterskrift av Mogens P. C. Svendsen. Lohses förlag. 2001, 2001. 120 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2002              Suuren Salaisuuden juurilla. [Jumalan pelastussuunnitelma. Missiologinen tutkielma.]. - Kylväjä.

2002              "Kirkon rahoilla kirkkoa vastaan". Kirkon lähetystyö ankaran hyökkäyksen kohteena Kotimaa-lehdessä 27.9.2002. – Kylväjä.

2002              Abrahamin siunaus maailman kansoille [Missiologinen tutkielma Abrahamin uskosta.] – Shalom (Israelin ystävät.)

2002              Saarnatekstin selitys joulukuu 2002. 3. adv.s., epistola Room:25-27.

2003              Kun Japanin lähetyshistorian suunta muuttui. Pearl Harbor 1941 muokkasi maailmanhistoriaa. – Perusta.

2003              Tule ja auta meitä! [Tutkielma Paavalin yöllisestä näystä, Apt. 16.]. – Horisontti. – Uusi tie

2003              Kylväjän alkutaival kotimaassa. Kirjoitus Lähetysyhdistys Kylväjän 30-vuotisjuhlajulkaisuun 2003.

2003              Kristinusko maailmassa 2003: Lähetystilastoissa ilon- ja huolenaiheita. [David. M. Barretin ja Todd M. Johnsonin lähetystilastojen missiologinen analyysi.] – Perusta.

2003              Toivanen, Erkki: Iltakävelyllä. Otava. Helsinki. 2002. – Kirjaesittely. – Perusta. 269 s.

2003              Donner, Jörn & Vikström, John: Elämme, siis kuolemme. Keskustelukirjeitä. Kirjapaja. Helsinki. 2002. 271 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2003              Vasko, Timo: Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaan. Yliopistopaino. 2003. Liitteitä. 242 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2003              Uhri Pahalle on aina kauhistuttava. [Okkultismin eräistä käytännön juonteista.] – Elämään.

2003              Saarnatekstien selityksiä. 2. adv.s.; 3. adv.s.; joulupäivä; tapaninpäivä; Apostoli Johanneksen päivä ja viattomien lasten päivä. - Tekstinselityksiä – Perusta.

2003              Nurminen, Anja: Lutheran Cooperation and Confrontation in Pakistan 1958-1962. Church-mission relations from the perspective of the Finnish Missionary Society. Diss. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 54. Luther-Agricola Society. Helsinki 2003. - Liitteitä. Kuvitettu. 347 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2003              Joulun sanoma maailman kansoille. – KRELL. (Kr. eläk. liitto). 

2004              Matkassa maailmalla. Kirkon ulkosuomalaistyö 1900-lvulla. Kimmo Kääriäinen, toim. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 83. 406 s. 2003. Gummerus. - Kirjaesittely 10.1.2004. – Sanansaattaja.

2004              Globaalin lähetysstrategian näköaloja 2004. Käytännöllisen teologian laitos/ Helsinki/ kansainvälisyyskoulutus. 28.1.2004. Luentomoniste.

2004              Teologia uskontojen maailmassa. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 81. Hiltunen, Pekka Y., toim. Gummerus. 2003. 230 s. – Kirjaesittely. Perusta.

2004              Uusi perustus vai vanhan parantelu? [Missiologinen tutkielma Jeesuksen vertauksesta kahdesta rakentajasta Matt. 7.] – Horisontti. – Uusi Tie.

2004              Lähetysvuosi 1974.[Palanen vuoden 1974 lähetyshistoriaa Suomessa.] - Kylväjä.

2004              Uusi testamentti stadin slangilla. Evankeliumit, Apostolien teot ja Ilmestyskirja. Vendannut Pentti Malaste. Gummerus. 2001. – Käännösesittely. – Perusta.

2004              Ahorinta, Keijo: Vihan evankeliumi. Mikä aja nuoren ihmisen vihaamaan kaikkea ja etsimään lohtua elämän pimeältä puolelta? Uusi Tie. 2003. 191 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2004              Saarnatekstien selityksiä. 13. ja 14. sunnuntai. helluntaista.  – Tekstinselityksiä. – Perusta.

2004              Van Buitenen, Paul: Euroopan salaiset kansiot. Komission petokset paljastuvat. Aika OY Kristilliset kirjat. 2000. 255. s. Valokuvia asiakirjoista ja muita liitteitä. – Kirjaesittely. – Perusta.

2004              Saarnatekstien selityksiä. 20. s. helluntaista; tuomiosunnuntai ja perheen sunnuntai. – Tekstinselityksiä. – Perusta.

2004              Punainen lanka. Sillat Vanhasta testamentista Uuteen. Ranta, Erkki. Perussanoma. 2004. 198. s. Liitelukuna raamatunlukuohjelma. – Kirjaesittely. – Perusta.

2004              Valistuksen rationalismi ajaa suljettuun maailmankuvaan. – Mielipidekirjoitus Spong-keskusteluun heinäkuussa. – Kotimaa. Teksti kotisivulla.

2004              Perustan alkuvaihe. Kivijalan muotoilua ja rintamalinjoja. [Historiallinen katsaus Perusta-lehden perustamiseen ja toimintaan vuosina 1974-1983.] – Perusta.

2004              Saarnatekstien selityksiä. Tapaninpäivä; uudenvuodenpäivä. – Tekstinselityksiä. – Perusta.

2004              Viisi vuotta Iguassusta. Maailmanlähetyksen tienviittoja. [Seuranta-artikkeli Iguassun lähetyskonsultaatiosta Brasilisassa 1999]. – Perusta.

2004              Lähetystilastot - totta vai tarua? Voivatko tilastot kertoa hengellisestä todellisuudesta? [Barrettin tilastojen missiologinen analyysi.] Julkaistu kahdessa osassa, numeroissa 2 ja 6/ 2004. Perusta.

 2004             Jumalan lähetyskutsu - nuorelle ja vanhemmalle. [Tutkielma lähetyskutsusta.] –KRELL. (Krist. eläkel. liitto.)

2004              "Kiitos, Jeesus, jokahetkisestä avustasi!". Per Wallendorffin hengellisiä opetuksia. [Käytännöllisen teologian näkökulma.] – Kylväjä.

2004              Verellä vihmottu kirja. – Elämään.

2004              Saarnatekstien selityksiä. Loppiainen; kynttilänpäivä; laskiaissunnuntai. – Tekstinselityksiä. – Perusta.

2004              Palo, Jorma: Kun vallanpitäjät vilustuvat. WSOY. 2001. 248 s. – Kirjaesittely. – Perusta.

2004              Saarnatekstien selityksiä. Marian ilmestyspäivä; hiljaisen viikon ma., ti. ja ke.; kiirastorstai. – Tekstinselityksiä. – Perusta.

2005              Nemesis. Eller lika för lika. Von Martens, Paul. Fontana. [Pohdintaa Jumalan kostosta.] – Kirjaesittely. – Perusta.

2005              Kuoleman aamu Japanin Kobessa. Hanshin-Awajin suuresta maanjäristyksestä 10 vuotta. [Koben maanjäristys 16.1.1995.] – Alakerta-artikkeli Aamulehdessä 14.1. 2005.

2005              Kolmannen maailman uskontulkintoja. Maailmanlaajan kirkon teologinen ajattelu näyttää sirpaloituvan pieniksi saarekkeiksi. Ahonen, Tiina & Komulainen, Jyri, toim.: Teologian ilmansuuntia. Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Helsinki. 2004. Gaudeamus. 270 s. – Kirjaesittely. -  Perusta

2005              Saarnatekstin selitys. 15. sunnuntai helluntaista 2005. Kiitollisuus.. Joh. 5: 1-15 28.8.2005. – Perusta.

2005              Terroristin terveiset: Me olemme oikealla asialla. Julkaistu vierailijapalstalla Hämeen Sanomissa  toukokuussa 2005.

2005              Raamatun Jumala ja Koraanin Allah. Mielipidekirjoitus Hämeen Sanomissa toukokuussa 2005.

2005              YK yskii pahasti. [Kysymys ihmisoikeusmoraalista maailmanpolitiikassa; julkaistu otsikolla YK tarvitsee uudistusta.] Lehtiartikkeli Hämeen sanomiin, lähetetty 18.7. Teksti kotisivulla.

2005              Terroristi: Olemme oikealla asialla. [Lyhennetty versio artikkelista Terroristin terveiset. Hämeen Sanomat 05/2005.] KD-lehti 06/2005.

2005              Kristityn yllättäviä lankeemuksia. Per Wallendorffin opetusta. Kylväjä-lehti 10/2005.

2005              Saddams hemliga och offentliga vänner? Julkaistu Hbl:ssä 1105. Kotisivulla.

2005              Terroristien ihmisansa Fallujassa? Lähetetty KD-lehteen 1105. Ei julkaistu kirjoittajan pyynnöstä muun aineiston vuoksi. Kotisivukirjoitus.

2005              Kiitos pääkirjoituksesta. Kiitos Hämeen sanomien pääkirjoituksesta 11.11. 2005 [terrorismin vakavasti ottaminen ja vaarallisuus; terrorismin verkostoituminen on tosiasia.]. Lähetetty lehteen 20.11.05. Kotisivulla.

2006              Kristinusko, muut uskonnot ja maailman väestö 2005. [Barrettin lähetystilastot sanomalehtiversiona.] Lähetetty Hämeen Sanomiin 010106.. Kotisivulla.

2006              Jumalamme on ihmeellinen, mutta ei ”ihmeiden tekijä”. [Raamattu/ 2. Mooseksen kirja/ Jes. 9, henkivaltojen todellisuus, missiologia.]. Julkaistu Elämään-lehdessä 1/ 2006. Kotisivulla.

2006              Usko, rakkaus ja armahtava Jeesus. [UT:n eetisestä Jeesus-kuvasta.] Mielipidekirjoitus, lähetetty Kotimaahan 7.1.06. Kotisivuilla.

2006              Vastauksia Halosen leirille. [Presidentinvaalikeskustelut/ Hannu Heikkilän kirja Halosesta]. Lähetetty Hämeen sanomiin 18.1.2006. Kotisivuilla.

2006              Katastrofalt om terrorismen. Vastaus Martin Sheininin haastatteluun Hbl:ssa. [Terrorismillä on keskeisenä islamistinen uskonnollinen motiivi taistella ”Allahin vihollisia” vastaan.] Lähetetty 20.01.06

 

 

Kirjoitussarjoja


David B. Barrettin & Todd M. Johnsonin vuosittain julkaistavista maailman lähetystilastoista julkaisemiani missiologisia analyyyseja ja kommentointeja vuodesta 1997 alkaen, Kylväjä-lehdessä ja Perustassa, viimeisin 2005.  Tämän sarjan kirjoitukset ovat poikkeuksellisesti myös julkaisuluettelossa.   

Kylväjä-lehden missiologiset pääartikkelit syyskuusta 1993 joulukuuhun 2002, 9-10 artikkelia vuodessa.

Kylväjän lähetysjulkaisun (aikaisemmin vuosikirja) saatekirjoitukset ja missiologiset johdantokirjoitukset (1980 – 2004; ilmestynyt joka toinen vuosi, omaa kirjoitusta ei vuonna 1992.)

Perusta-lehden pää- ja johdantokirjoituksia vv. 1974-1983 (osa näistä mainittu bibliografiassa Perustan pääkirjoitus  -nimikettä käyttäen). Vuoden 1983 jälkeen julkaistut pääkirjoitukset bibliografiassa.

Saarnatekstianalyysit Perustaan: Julkaisuluettelossa mainitut saarnatekstianalyysit on kaikki pyritty kirjoittamaan niin, että tekstin missiologiset ulottuvuudet ja niiden on toteutus nostettu esiin.

Hetkinen-raamatunlukuopas. Raamatunselityksiä. 2004-2005 (yht. n. 35 kirjoitusta.). Tekstien missiologinen dimensio (ja intentio, jos siihen on ollut aihetta) on pyritty aina nostamaan esiin.

 

 

Julkaisemattomia käsikirjoituksia, esitelmiä, monisteita ja pidettyjen luentojen muistiinpanoja. Luettelo ei ole kattava.

Samaa tekstiä on voitu käyttää useammassa tilanteessa pienin tarkennuksin ja täydennyksin ja siksi merkintä on useissa tapauksissa sa. tai ajankohta on rajattu sanoilla ante tai post.  

 

1994             Luterilainen maailmanliitto  keskusteli lähetysjärjestöjen kanssa. Konsultaatio Genevessä 27-29.4.1994. Kokousraportti. Teksti kotisivulla.

Sa.                 Lähetys ja ekumenia.  Esitelmä. [Lähetyksen ja kristittyjen yhteyden keskinäinen problematiikka.] (Teologiset opintopäivät.) [ante 1995]. Teksti kotisivulla.

2004              Ihminen ilman Kristusta. Ryhmätyömoniste Ef.1; Room. 1 ja Jes. 44. Ryhmätyö ja purku useilla lähetyskursseilla 1990- ja 2000 -luvuilla. – Teksti kotisivuilla.

Sa.                 Kenen puolella Jumala on?  Raamattuteologinen tutkielma. Sa.[1994.]. Teksti kotisivuilla.

Sa.                 Kenelle ja mille ihmisen tulisi avata sisimpänsä? Raamattuteologinen tutkielma Ilm. 3.20:n pohjalta. [1994/1995.] Teksti kotisivuilla.

Sa.                 Aikamme lähetystyön malleja. Julkaisematon luentomoniste (STI, Kylväjän lähetyskurssi ym.). [ante 2002.] Teksti kotisivuilla.

Sa.                 Jeesus - Jumalan käsi ja kädensija. Jouluna Jumala ojensi pelastavan kätensä. [Jeesuksen syntymän ja sovitustyön jäljet maailmassa.] Paikantamaton joulukirjoitus. [1994]. Teksti kotisivuilla. 1997

1997              Lähetys 2001. Lähetysstrategian näköaloja vuosituhannen vaihtuessa meillä ja muualla maailmassa. Lähetysesitelmä.

1997              Lähetyksen kesäpäivät Kajaanissa 2-3.8.1997. Teksti myös kirjassa Lähetys 2001. Teksti kotisivuilla.

1997       Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta.[Joint declaration –tutkielma. Monet erot pysyvät Roomalaiskatolisen ja luterilaisen kirkon oppikäsitysten välillä julistuksesta huolimatta.] Kiertokirje. Teksti kotisivuilla.

1998              Pietarin ensimmäisen kirjeen selitystä. Raamattu rakkaaksi. Tampereen Viinikan seurakunnan raamattuluentosarja 1997–1998. Alkutekstiin perustuvan luentosarjan jae jakeelta etenevä moniste. Missiologinen näkökulma. Teksti kotisivuilla.

1999              Pietarin toisen kirjeen selitystä. Raamattu rakkaaksi. Viinikan seurakunnan raamattuluentosarja 1999. Alkutekstiin perustuvan luentosarjan jae jakeelta etenevä moniste. Missiologinen näkökulma. Teksti kotisivuilla.

1999              Yhteinen työmme: evankeliumin hyvän hedelmän kokoaminen. Raamatuntutkistelu. – Teksti kotisivuilla.

1999              Kirkon missio - järjestön missio. Miten kirkko suhtautuu omaan lähetystyöhönsä? Historiallinen ja arvioiva katsaus. Kylväjän lähetysvastuupäivät 22-24.10.1999 Holmassa. – Luentomoniste. Teksti kotisivulla.  

Sa.                 New Age -logiikka. New age –ajattelun pelastuskäsityksestä ”Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule Isän tykö muuten kuin minun kauttani.” New age -tyyppiseen gnostilais-hindulaiseen ihmiskäsitykseen pohjautuva ajatuskulku ”ihmisen toteamiseksi jumalaksi”, tässä sijoitettu Joh. 14:6:n tulkintaan. Julkaisematon käsikirjoitus/ opetusmoniste. [Ante 2000.]. Teksti kotisivuilla.

1996              Helluntai ja maailmanlähetys . Esitelmä (Oulun hiippakunnan lähetysseminaari, Oulu). 28.9.1996. Julkaisematon käsikirjoitus. Teksti kotisivuilla.

Sa.                 Platon ja uskontoteologi? Niin lähellä - ja niin äärettömän

kaukana toisistaan. Julkaisematon käsikirjoitus. Ilman vuotta (välillä 2000-2004). – Teksti kotisivulla.

2000              Mitä Raamattu sanoo Pyhästä Hengestä Kristuksen kirkastajana? Jeesus ja Pyhä Henki. Joh. 16:7-15. [Systemaattis-eksegeettinen tutkielma.] Suomen Raamattuopiston raamattuluentosarja, Lahti 6.4.2000. Teksti kotisivuilla.

2000              Kristuksen ainutlaatuisuus ja Japani. Japanin-lähetyksen 100-vuotisjuhlaseminaari,
järjestäjinä SLEY ja Helsingin Yliopiston Teologisen tiedekunnan kirkkohistorian laitos, 29.9.2000. Julkaisematon esitelmä. - Teksti kotisivulla.

2001              Aito ja epäaito samalla pöydällä. Esitelmä Forssassa Kylväjän kesäpäivillä 2001. Julkaisematon käsikirjoitus. – Teksti kotisivulle v. 2005 aikana.

2001              Mikään ei korvaa evankeliumia lähetystyössä. Lähetys ja kansainvälinen diakonia selvittävät suhdettaan Esitelmä Kylväjän kesäpäivillä Forssassa 6.6.2001 seurakuntien edustajien neuvottelussa. Julkaisematon käsikirjoitus. – Teksti kotisivulle 2005 aikana.

2001              Niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Raamatuntutkistelu Kylväjän Pohjois-Suomen lähetyspäivillä 31.8-2.9.2001 Paltamossa. Teksti kotisivuilla.

2001             Lasaruksen herättäminen. Saarna Viialassa 8.10.2000.  [Joh. 11.] Kylväjän ja seurakunnan raamattu- ja lähetyspäivät. Teksti kotisivuilla.

2001              Kristillinen evankeliumi ja maailman uskonnot. Kristinuskon erityisluonteen suomalaista tutkimusta vuosituhannen vaihteessa. [Kansantajuinen tutkielma Jukka Keskitalon, Matt T. Amnellin ja Pekka Huhtisen väitöskirjojen sekä Pekka Y. Hiltusen uskontoteologisen kirjan Vieraassa pöydässä sisällöstä.] Julkaisematon tutkielma. Sa (2001).

2001              Kirje professori Carl-Fredrik Wislöffille Norjaan 11.11.1991. [KMN ja evankelikaalit. Ruotsiksi.] Teksti kotisivuilla.

Sa.                 Lähetystyö - evankeliumia vai inhimillistä apua? Evankeliumin julistus ja rakkauden palvelu lähetystyössä. Missiologinen tutkielma. (ante 2004). - Teksti kotisivulla.

2003              Adjö journalism? [Keskustelu maailmanlaajasta terrorismista.] Lähetetty Hufvudstadsbladetiin joulukuussa 2003.

2004              Globaalin lähetysstrategian näköaloja 2004. Käytännöllisen teologian laitos/ Helsinki/ kansainvälisyyskoulutus. 28.1.2004. Luentomoniste.

2004              Paavalin kirje roomalaisille lähetyskirjeenä ja evankeliumin liikkeellepaneva voima. Raamattu- ja lähetysluento 28.1.04 Hyvinkään seurakunnassa. [Missiologinen tutkielma.] Julkaisematon käsikirjoitus. – Teksti kotisivuilla.

2004              Maailmanlähetys Raamatussa ja tämän hetken maailmassa: menestystä ja vainoja. Raamattu- ja lähetysluento 4.2.2004 Hyvinkään seurakunnassa. [Missiologinen tutkielma.] Julkaisematon käsikirjoitus. – Teksti kotisivuilla.

2004              Seurakunnan lähetysvastuu: työtä kaukaisen lähimmäisen hyväksi. Raamattu- ja lähetysluento 11.02.04. Raamattu- ja lähetysluennot. [Missiologinen tutkielma.] Julkaisematon käsikirjoitus. – Teksti kotisivuilla.

2004              Lähetystyön arkea Raamatussa ja lähetyksen eturintamassa: iloa ja ahdistusta. Raamattu- ja lähetysluento 18.2.2004 Hyvinkään seurakunnassa. [Missiologinen tutkielma.] Julkaisematon käsikirjoitus. – Teksti kotisivuilla.

2004              Marjatta Airaksisen tulo- ja eläkkeellesiirtymisjuhla Nurmijärvellä, Rajamäen kirkossa, helatorstaina 20.5.04. [Ps. 121 lähetyksen näkökulmasta.] Teksti kotisivulla.

2004              Kylväjä-vertaus. Matt. 13:1-9; 18-23; osa vertauksista taivasten valtakunnasta 13:1-52. Raamattuluento Järvenpäässä. Luentomoniste. – Teksti kotisivulla. 

2004              Alussa Jumala loi taivaan ja maan (1 Moos 1:1). Katkelmia Kylväjän Porvoon kesäpäivien 2004 raamattuesitelmästä Jumalan suorittamasta luomistyöstä. Pitempi versio on olemassa. Teksti kotisivulla.

2004              "Teidän edestänne annettu ja vuodatettu". Ehtoollisen lahja sekä kysymys avoimesta ja suljetusta ehtoollispöydästä. Esitelmä Opiskelija- ja Koululaislähetyksen kaikkien aikojen työntekijäkokouksessa elokuussa. [Raamattu- ja tunnustuskirjatutkielma. Tk:n mukaan ehtoollinen on arvaamattoman suuri Kristus-lahja, transsubstantiaatio ja extra usum-oppi torjutaan; kirkkomme ehtoollispöytä on avoin.]. - Teksti kotisivuilla.

2004              Montako tietä taivaaseen? Lähetysnäyn ja uskontojen pohdintaa. HESP 28.08.2004. [Uskontoteologinen tutkielma, seminaarialustus.] – Teksti kotisivulla.  

2005              Jeesuksen toiminta Jerusalemissa. Matt. 21-22. Arkki 27.01.05. – Opintomoniste. – Teksti kotisivulla.

2005              Antinomismi. Toistuvan pohdinnan aihe. Kotisivuille 060805. Julkaisematon käsikirjoitus. Teksti kotisivulla. Tämän kirjoituksen teksti päivitetään lisäyksin tietyin väliajoin.

2005              Onko historialla tulevaisuutta? [Postmodernismin pohdintaa syvätasolla aikakäsityksen näkökulmasta.]. Julkaisematon käsikirjoitus. Samaa materiaalia käytetty Perustan kirjoituksessa Muista, katso, kuule: aika kuluu. 2001. Teksti kotisivuilla.

2005              Kolminaisuus ja uskontodialogi [uskontoteologia, kommentti Komulainen – Spong -keskustelusta, yksityiskirje 3.5.05]. Teksti kotisivuilla.

2005              ”Jeesus kyllä tietää, miten se on.” [Luottamus Jeesukseen raamatuntulkinnassa.] Per Wallendorffin opetusta raamatuntulkinnasta.  Julkaisematon käsikirjoitus. Teksti kotisivulla.

2005              Miksi en allekirjoittanut vetoomusta? [Korpinen & Pohjola, kesällä 2005]. Miniteksti. Teksti kotisivuilla.

2005              Tekstiin: Alustavia kriittisiä kommentteja Jaakko Ripatin lähetysselvitykseen ”Lähetettynä kirkossa” (syyskuu 2005, Jaakko Ripatti) teologisista ja käytännön lähetyksellisistä lähtökohdista. Osa I. Julkaisematon käsikirjoitus. [Kirkon ja lähetystyön suhteen pohdintaa.] Teksti kotisivulle v. 2005 lopulla.

2005              Keskustelua Jaakko Ripatin mietinnön ”Lähetettynä kirkossa” johdosta (syyskuu 2005).  Spontaani, alustava kommentti asiasta virinneessä keskustelussa. Lokakuu 2005. Ripatin mietintö on jatkoselvitys piispa Jorma Laulajan johdolla toimineen Kirkon lähetystyön neuvottelukunnan loppuraporttiin. Julkaisematon käsikirjoitus. [Kirkon ja lähetystyön suhteen pohdintaa.] Teksti kotisivulle v. 2005 lopulla.

2005              Pikakommentti Rooman kirkosta: kun hyvä ja huono menevät sekaisin. Mitä vastata lyhyesti, kun kirkkomme (todellisia ja surullisia) eettisiä puutteita esim. avioliittoetiikassa kritikoidaan periaatteessa raamatullisesti, mutta vetoamalla samalla Rooman kirkon opetukseen ja käytänteisiin? [Ekumeenista pohdintaa.] Julkaisematon käsikirjoitus. Teksti kotisivulle v. 2005 lopulla.

 2005              Heprealaiskirje 1:1-4 ja 5. Kommentaaarikatkelma. [Heprealaiskirjeen alkujakeiden tunnustussisältö; dogamatiikka, missiologian perustutkimusta] . Julkaisematon käsikirjoitus. Teksti kotisivulle 2005 lopulla.Alkuun
Eräitä harvoin käytettyjä lyhenteitä:
      Sa  = ilman vuosilukua
      Sn  = ilman nimeä
      Sl  = ilman paikkaa
      Spr = ilman etunimeä
      Ss  = ilman kirjoittajaa tai toimittajaa
      St  = ilman otsikkoa