Curriculum Vitae

Olen toiminut Opiskelija- ja Koululaislähetyksen (aikaisemmin Ylioppilaslähetys) pääsihteerinä 1964-1967, Kansanlähetyksen lähetyssihteerinä 1967-1973 sekä vuodesta 1974 alkaen Ev. lut. Lähetysyhdistys Kylväjän palveluksessa ensin johtavana työntekijänä ja lähetyssihteerinä vuoteen 1980 ja sen jälkeen lähetyssihteerinä vuoteen 1987, koulutussihteerinä vuosina 1987-1993 sekä vuodesta 1993 alkaen lähetysjohtajana. Eläkkeelle 1.4.2003 alkaen. Osa-aikaisena lähetyssihteerinä Kylväjässä 1.8.2003-14.9.2004 välisen ajan.

Olen valmistunut teologian maisteriksi 1964, suorittanut lisensiaattitutkinnon 1988 ja väitellyt teologian tohtoriksi 1990 ekumeniikan ja missiologian alaan kuuluvalla tutkimuksella.
Minut vihittiin papiksi 1978.Julkaisut bibliografia-sivulla!

Takaisin
=> Etusivu