Takaisin
=> Lähetys

Raamatun Jumala ja Koraanin Allah

Mielipidekirjoitus Hämeen Sanomissa toukokuussa 2005


Oskari Kosola on tarttunut (20.5) mielenkiintoiseen aiheeseen kirjoitukseni (18.5). johdosta. Vastaan mielelläni, vaikkei artikkelini suoranaisesti koskenutkaan tätä asiaa.

Maltillisilla muslimeilla on heidän historiastaan, uskonsuunnastaan ja poliittisesta tilanteestaan riippuen vaihtelevaa myönteisyyttä kristittyihin ja juutalaisiin "Kirjan (lue: Vanhan ja Uuden testamentin, alla VT ja UT) kansana". Islamistien, esim. al-Qaidan, talibaanien ja palestiinalaisterroristien kanta ei ole tämä.

Kirjan kansan arvostaminen nousee islamin ajatuksesta, että kristityt väärensivät UT:n jo varhain (esim. "lisäämällä" Jeesuksen ristinkuoleman, anteeksiantamuksen ja kolminaisuuden). Alkuperäisessä UT:ssa olisi ollut muslimien oppi!

Juutalaisten Jahve ja kristittyjen Jumala ovat ehdottomasti sama persoona. Hän on Raamatun Jumala, Isänä, Poikana (Jeesuksena) ja Pyhänä Henkenä itsensä tiettäväksi tehnyt kolmiyhteinen Jumala. Juutalaiset vain eivät tunnusta Jeesusta Messiaakseen.

Kun UT viittaa VT:n Jahveen, se käyttää kreikan kielen jumalaa tarkoittavaa yleisnimeä theos. Voimakkain haaste antiikin uskonnollisuudelle oli kuitenkin sanan Kyrios (Herra) käyttäminen sekä Jahven että Jeesuksen nimityksenä. Tarkoite oli selvä: Jeesus on samaa olemusta Jahven (Jumalan) kanssa ja jakaa saman arvovallan hänen kanssaan. Jeesus sanoi: Isä ja minä olemme yhtä.

Jahven ja Allahin samuuden tekee mahdottomaksi juuri se, että Raamatun Jumala on kolmiyhteinen, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Muslimit pitävät tätä näkemystä kadotukseen vievänä harhana, varoittavat siitä ankarasti ja ovat valmiit nimittämään kristittyä epäjumalien palvojaksi, vaikka kristittyjen Jumala on kolmiyhteisenäkin yksi.

Jumala on otettu suomessa merkitsemään Raamatun kolmiyhteistä Jumalaa samaan tapaan kuin kreikan theos UT:ssa. Jumala ja theos ovat edelleen myös yleisnimiä.

Jumala on muslimille aina ja varsinaisesti Allah, koska niin Koraani ilmoittaa eikä Koraania voi (periaatteessa) edes kääntää toisille kielille. Muut jumala-nimet ovat muslimille toisarvoisia välttämättömyyksiä.

Jotkut kristilliset seurakunnat eräissä muslimimaissa käyttävät nimitystä Allah. Menettely on outo, mutta arabialaisella kielialueella se on ymmärrettävä. Eräissä VT:n Jahvea tarkoittavissa yhdistelmänimissä (El-Eljoon, El-Shaddai jne.) oleva "el" on yleisnimi ja todennäköisesti samaa sanajuurta kuin Allah. Kosolan kannalla olevat voivat viitata tähän näköalaan, mutta "samuus" on kielellistä lainaa, ei olemuksen samuutta.

Minkään maailmanuskonnon jumala/ Jumala ei ole pelkkä nimi tai "henkiolento", vaan jokainen heistä liitetään aina kyseisen uskonnon pelastusopin (tai sitä vastaavan käsitteen) yhteyteen. Jumalan olemusta ja ihmisen pelastumista ei periaatteessa voi erottaa toisistaan.

Kristityillä on pelastustienä evankeliumi Jeesuksen sovitustyöstä, muslimeilla Koraanin ja perinteen määräämät teot. Nämä kaksi pelastustietä ovat vastakkaiset kuin tuli ja vesi. Toinen on syntien täysi anteeksiantamus, toinen ihmistekojen ankaraa vaatimista.

Juhani Lindgren, Hämeenlinna

Takaisin
=> Lähetys