Takaisin
=> Lähetys

Globaalin lähetysstrategian näköaloja 2004

Käytännönteologian laitos / kansainvälisyyskoulutus, 28.1.04

 

1. Kristinuskon määräinen painopiste siirtymässä "etelään" ja "itään"
Uusia rajoja: maantieteellisen rajan rinnalla aina uskon ja epäuskon rajasta
Lähetyskohteiden moninaisuus kaikkialla maailmassa: suurkaupungit, isot ja pienet kieliryhmät, saavuttamattomat ja/ tai evankelioimattomat etniset ryhmät (ethno-linguistic people groups), muuttajat ja pakolaiset, yhteiskunnan sosiaalisen jakautumisen tuottamat (eristyneet) ryhmät kaikissa kansoissa.

2. Uususkonnollisuuden nousu: jumaluutta (ja apua) etsitään ihmisestä itsestään ja luonnosta; lähetyskartta ja -haasteet kirjavoituvat; valintamyymälämentaliteetti; uskontopluralismi ja postmodernismi.

3. Lähetysteologia ja -strategia
Opin ja käytännön suhde toisiinsa
Strategian muuntuvuus ja joustavuus
Hengellisen ja maallisen hallinnan kosketuspinta

"Lähetysstrategia on seurakunnan uskosta nouseva hallittu pyrkimys kohdata sekä käsillä olevan maailmantilanne että tulevaisuus Jumalan pelastussuunnitelman ja lähetystehtävän pohjalta niin, että näihin sisältyvät Jumalan tarkoitukset pääsevät toteutumaan evankeliumin mukaisesti ja seurakunnan koko todellisuus huomioon ottaen." (Lindgren, Juhani: Lähetys 2001. Lähetysstrategian näköaloja vuosituhannen vaihteessa. 1997, 23 ym.)

4. Konsiliaarinen (KMN ja useat ns. mainline churches), evankelikaalinen sekä helluntailais-karismaattinen sektori; ykseys (oneness) ja yhteys (unity, fellowship, kommuunio)

5. Verkostoituminen: primaari- ja sekundaariverkostot

6. World Evangelical Alliance (WEA, Maailman Evankelinen Liitto) ja Lausannen- liike esimerkkeinä evankelikaalisista strategisista verkostoista

7. Strategisoinnin ongelmia: strategia ja sanoma eriytyvät, usko suunnittelun ja oikean strategianvalinnan, menetelmän ja "onnistuneen kohteenvalinnan" kaikkivoipaisuuteen, ruohonjuuritason ja päättävän/ ohjaavan tason eriytyminen. Ongelma syvempi kuin määrän ja laadun suhde; kysymys työn hengellisestä luonteesta.

8. Oikeiden asioiden tekeminen oikein; oikeat lähetystavoitteet (effectiveness) ja maallisen hallinnan sisältämän viisauden mukaiset toiminnot niihin pääsemiseksi (efficiency).

9. Lähetystyöntekijäkoulutuksen vaatimukset

Takaisin
=> Lähetys