Takaisin
=> Lähetys

Ihminen ilman Kristusta

Lähetyskurssi kevät 2004
Kylväjä, SLEY ja SRO
Juhani Lindgren


Tutkimme Raamattua:

Ryhmä 1: Ef. 2:1-13

Ryhmä 2: Room. 1:18-32

Ryhmä 3: Jes. 44: 9-20

Ryhmä kertoo kurssille, mitä vastauksia on löytynyt kysymyksiin, joita ovat:

1. Mitä hyvää ilman Kristusta elävältä ihmiseltä puuttuu?
2. Mitä (aktiivista) pahaa hänessä on?
3. Miten ilman Kristusta elävä ihminen arvioi oman "uskonnollisen tilansa"?
4. Mistä tällainen ihminen etsii tukea ja toivoa?
5. Mikä on Jumalan arvio luonnollisessa tilassa (eli ilman Kristusta) elävästä ihmisestä?
6. Miten hän suhtautuu sanomaan Kristuksesta? - Tätä kohtaa varten voit avata myös muita raamatunkohtia kuin yllä mainitut
7. Mitä ajatuksia Sinulla on ihmisen suurenmoisuudesta? Hänhän on kaikesta huolimatta Jumalan omaksi kuvaksi luotu.
    - Kuten kohta 6.

Mielipidekysymys:

8. Mikä on tämän päivän "tavallisen ihmisen" käsitys uskonnosta, pelastumisesta, hyvistä teoista ja Jumalasta? Lähteenä omat havaintonne, tiedotusvälineet ja lukemanne kirjat ja näkemänne filmit.

Takaisin
=> Lähetys