Takaisin
=> Lähetys

Kirkon missio - järjestön missio

Miten kirkko suhtautuu omaan lähetystyöhönsä?
Historiallinen ja arvioiva katsaus.
Kylväjän Lähetysvastuupäivät 22-24.10.1999 Holmassa1. Vuonna tehdään 1942 ehdotus "kirkon lähetysjohtokunnasta"; SLS ja SLEY "luovuttaisivat työnsä uudelle kirkolliselle elimelle" (Vallisaari 38). "Ehdotus oli vaikea erityisesti Evankeliumiyhdistykselle", Vallisaari toteaa, mutta näin siis myös SLS:lle (kursiivi JL).

2. 1952 tehdään aloite yhteiselimestä, joka koordinoisi l.työtä, hoitaisi varojen keruuta ja koulutusta. 1954 perustettiin Kirkon lähetysasiain neuvottelukunta, josta aikanaan tulee Kirkon lähetystyön keskus, KLK.

3. 1971 kirkon lainsäädännön ja hallinnon kehittämistä suunnitellaan niin, että lähetysharrastus ja lähetysjärjestöjen toimivuuden jatkuvuus varmistetaan (mietintö s. 15).

4. Mietintö 1974: kirkon vastuu lisääntyy ja entistä kiinteämpi yhteistyö lähetysjärjestön kanssa. KLK aloittaa 1976 jatkaen Kirkon lähetysasiain neuvottelukunnan työtä.

5. "Lähetyksen kirkollistumista" lähetyskansa ei todellakaan tuolloin aja eikä halua. Alpo Hukka: "Lähetys ei saa koskaan kirkollistua kuoliaaksi." Myös SLS:ssä pelätään 'kirkollistumisen' kielteisiä seuraamuksia.

6. Henrik Smedjebackan aikana tilanne näyttää muuttuvan nopeasti. Puhe yhdestä (ainoasta) lähetysjärjestöstä kuuluu yhä selvemmin. Maininta herättää mielikuvan Ruotsin kirkon 'kirkkolähetyksestä' (Svenska. kyrkans mission), jonka jäljet pelottavat syvästi. Myös nykyisissä keskusteluissa tuntuu joskus kuuluvan ääniä, joiden mukaan kirkkolähetys olisikin ihanne. Järjestöjä ei tarvittaisi, kokonaiskirkko hoitaisi kaiken.

7. Tällöin se osa kirkkokansastamme, jolle lähetys on sydämen asia, vieraantuisi ja etääntyisi kirkon virallisesta lähetyskäytännöstä - ja perustaisi tietenkin uusia työrukkasia. Tässä ei olisi tietenkään periaatteessa mitään pahaa eikä väärää, mutta tätä kehitystä en suosittele enkä jaksa mitenkään nähdä kirkon haluavan luoda tämänkaltaista tilannetta nykyisen tilalle ainakaan lähetyksellisistä perusteista.

8.Lähetetty Jumalan kansa -kirkon lähetystyön kehittämissuunnitelma valmistuu 1993. Järjestöt suorittavat kirkon (puolesta sen) lähetystyötä, mikä muotoilu esitettiin jo 1960-luvulla.

9."Vanhanmallinen KLK" lakkaa vuonna 1993 päätetyn kirkon kokonaishallinnon uudistuksessa, KLK:n johtokunta korvautuu uudella "K:n lähetystyön toimikunnalla", jolla ei ole päätösvaltaa. Toiminta on ollut turhauttavan oloista. KLK:n johtokunnan käyttämän päätösvallan yhteydessä ei koskaan puhuta päätösvallan siirtämisestä järjestöiltä.

10. Kirkon kokonaishallinnon uudistus merkitsee vallansiirtoa kirkolliskokoukselta kirkkohallitukselle. Jos 'piispa' käsitetään lauman (kirkon) hengelliseksi johtajaksi, kuuluu lähetys luontevammin piispalliseen kuin virkamieslinjaan (kirkkohallitukseen).

11. Järveläisen komitea asetetaan1995. Se päätyy mietinnössään 1998 esittämään mm. uutta kirkollista elintä, jolle järjestöt siirtäisivät päätösvallan monissa keskeisissä tehtävissä. Elimessä olisi edustus seurakunnista, järjestöistä ja hiippakunnista. Mietintö ei puhu (Ruotsin mallin mukaisesta) kirkkolähetyksestä, mutta eräät piirteet muistuttavat ideologisesti sitä sekä myös vuoden 1942 esitystä.

12. Omalla sarallaan varsin arvokasta työtä tekevä KUA halutaan nyt rinnastaa lähetysjärjestöihin, vaikka 'mandaateissa' eli tehtävissä on havaittavissa merkityksellinen ero. KUA:n voi aina vedota inhimilliseen hätään eikä sen tarvitse vedota millään tavalla evankeliumiin. Lähetysjärjestöllä on evankeliumin mandaatti, josta se ei voi periaateessa koskaan poiketa, kuten myös rakkaudenpalvelu ja tekojen todistus osana kansainvälistä diakoniaa. Hätä vetoaa laajoihin ihmisjoukkoihin, evankeliumin tarve periaatteessa vain kirkkoon ja uskoviin.


1. Koko kirkon missio - kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan mietintö. Suomen Ev.lut. Kirkon keskushallinto. 1998.
2. Vallisaari, Aleksi: Sadan vuoden missio. Näkökulmia kirkon lähetysvastuuseen. SLS. 1998.
3. Kylväjän lausunto Koko kirkon missio -mietinnöstä. 2.8.1999. - JL, 19.10.1999.

Takaisin
=> Lähetys