Takaisin
=> Lähetys

Kolminaisuus ja uskontodialogi

[uskontoteologia/Komulainen/Spong], yksityiskirje 3.5.05


Viime viikon Kotimaassa Jyri Komulainen kritikoi Spongia monin tavoin ansiokkaasti. Hänen omassa kirjoituksessaan re kolminaisuus avautui kuitenkin mielestäni aika ongelmallinen näköala.

Mielestäni kolminaisuuden mainitseminen tai käyttäminen (uskonto)dialogin analogiana ja/ tai lähteenä ei ole mahdollista ainakaan sen lyhyen saatteen perusteella, minkä kirjoitus sisälsi.

Lähtökohtana meillä kristityillä on kolmiyhteisen Jumalan ykseys ja persoonien moneus. Jokaisella persoonalla on (keskenään ja yhteisesti) sama jumaluus ja kunnia (esim. Athanasianum, Fil. 2 et passim). Jeesukselle Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat "yhtä" ('"yksi", henos, henotees, esim. Joh. 17). Yksi ja kolme samanaikaisesti ovat luovuttamaton näköala.

Triniteetin sisäinen "dialogi" ("trialogi"?) nousee persoonien keskinäisestä absoluuttisesta rakkaudesta, persoonien (samasta) luonnosta ja tahdosta olla keskenään kommunikoivia ja toisiaan täydellisesti ymmärtäviä, ihmistä rakastavia ja tämän pelastumiseen tähtääviä (myös ja juuri tässä "dialogissaan", vaikkei persoonien yhteys toki siihen tyhjenny). Tämä on siis triniteetin sisäisen "dialogin" lähtökohta.

Uskontodialogissa lähtökohtana taas on erilaisuus, joka on monessa mielessä (ei joka suhteessa) ehdoton. Lähtökohtana ei ole kumppaneiden (uskonnollinen/ hengellinen) samuus tai samankaltaisuus. Dialogi voi viedä ja sen tulee viedä konfrontaatioon, mitä triniteetin persoonien välillä ei ole. Komulaisen analogia sortuu tähän.

Uskontodialogi on tarpeen, vaikkei se nouse ehdottomasta rakkaudesta - mitä sen tulisi tehdä siinä mielessä, että kristityn kannalta dialogi tähtää/ voi ja saa tähdätä toisen osapuolen kääntymiseen.

Uskontojen välisessä dialogissa ei (ihmisyyttä, luotuisuutta ja langenneisuutta lukuun ottamatta) olla samalla lähtöviivalla. Triniteetissä lähtökohta on ykseys ja moneus, jossa persoonilla on sama olemus ja kirkkaus.

Omaehtoinen kirje Pekka Mäkipäälle, kotisivulle pienin tarkennuksin.

Takaisin
=> Lähetys