Takaisin
=> Lähetys

Kristinusko maailmassa 2003

Lähetystilastoissa aiheita iloon ja huoleen

Uudet lähetystilastot on helppo tulkita lähetyksen kannalta myönteisiksi, mutta vakaviakin asioita on näkyvissä. Monet asiat herättävät myös kysymyksiä. Vuoden alkupuolella julkaistut David M. Barrettin ja Todd M. Johnsonin alkuvuodesta julkaisemat tilastot ovat ennakkoarvio ensi kesän todellisesta tilanteesta.

Evankeliumia kuulemattomien osuus hieman pienentynyt
Maailman kokonaisväkiluku on 6,3 miljardia (vuosi sitten 6,1). Vuotuinen kasvu on edelleen 1,22 %, mikä merkitsee väkiluvun lisääntymistä n. 77 miljoonalla ihmisellä vuodessa. Kristittyjen kokonaismäärä on nyt 2077 (2050) miljoonaa ja heidän suhteellinen osuutensa maapallon väkiluvusta on 33.1 % eli sama kuin viime vuonna. Kolmen vuoden takainen osuus 33.0 % on siis hieman noussut. Pitkän aikavälin arvio vuodelle 2025 on 33,4 %. Viime kuukausina on näkynyt arvioita siitä, että maapallon väkiluku alkaa voimakkaasti hidastua 30-40 vuoden kulutta

Evankeliumia kuulemattomien on 1654 (1630) miljoonaa. Luku on kasvanut vuoden aikana 24 miljoonalla. Heidän suhteellinen osuutensa on kuitenkin hieman pienentynyt ja on nyt 26,3 % maapallon väkiluvusta (viime vuonna 26,5 %). Islam on nopeimmin kasvava suuruskonto. Sen kasvuvauhti 2,11 % on pysynyt kuitenkin täsmälleen samalla tasolla kuin vuosi sitten ja kasvu on kristinuskoon verrattuna siis hieman hidastunut. Muslimien määrä nyt 1265 miljoonaa, kun se viime vuonna oli 1240 miljoonaa. Islam pyrkii edelleen tietoisesti maailmanvalloitukseen ja yhteiskunnan islamilaistamiseen. Pieni hidastuminen näiden suunnitelmien toteuttamisessa ei tee lainkaan pahaa.

Muita ilon aiheita
Kristittyjen suhteellisen osuuden pysyminen samana maapallon kokonaisväestöstä on ilonaihe. Itse asiassa kristittyjen lukumäärän kasvu on vuositasolla 1,27 % ja siis hieman suurempikin kuin kokonaisväestön. Kristinuskon "kokonaisrintama" osoittaa siis numerollisestikin arvioiden selvää eteenpäinmenoa. Evankelioimattomien ihmisten määrän suhteellisen osuuden pieneneminen viittaa siihen, että sana "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille" (Mk. 16: 15) on saanut jatkuvasti toteuttajia. Lähetystyön tekeminen ei ole lainkaan itsestään selvää. Olemme ainakin toistaiseksi saaneet paljon myös ulkonaista vapautta elää ja toimia lähetyskäskyn päämäärän mukaisesti.

Kaupunkien haaste lähetykselle kasvaa
Maailman jatkuva kaupungistuminen kielteisine seurausilmiöineen on edelleen selvästi nähtävissä. Vuoden kuluessa on miljoonakaupunkien määrä kasvanut 420:stä 430:een, ja yli 100 000:n asukkaan metropolien lukumäärä on kasvanut 100:lla 4300:een kaupunkiin. Miljoonakaupungeista on 234 (231) katsottu tilastoissa sellaisiksi, joissa on vain hyvin vähän tai ei lainkaan kristillistä vaikutusta tai joista puuttuu toimiva seurakuntaverkosto.

Köyhtyvätkö kristityt?
On hätkähdyttävää, että maailman kaupunkeihin muuttaa päivittäin keskimäärin 136000 ei-kristittyä. Vuosi sitten heitä 140.000. Kun kaupungistuminen kuitenkin kasvaa, herää kysymys, onko tällä hetkellä entistä suurempi osa kaupunkeihin muuttavista ihmisistä kristittyjä, kuten näyttäisi. Kaupunkiväestöjen köyhtymistä ja slummiutumista osoittavat tilastot ovat nimittäin kasvussa, vaikka kaupunkiin muuttavien ei-kristittyjen määrä on laskenut. On mahdollista, että osa kasvavasta köyhyydestä on kohdannut kaupunkeihin muuttavia ja niissä asuvia kristittyjä. Kaupungeissa lasketaan nyt olevan yhteensä 1540 miljoonaa köyhyysrajan alapuolella elävää ihmistä (vuosi sitten 1490 miljoona, kasvu peräti 3,16%). Näistä asuu slummeissa 760 miljoonaa (viime vuonna 740 miljoonaa).

Evankelioimattomien kaupunkien lähetystyölle avautuu tietysti entistä paremmat mahdollisuudet, kun kristittyjen määrä kaupungeissa kasvaa. Kristittyjen henkilökohtaiset yhteysverkostot kasvavat myös maaltamuuttajien ansiosta. Nämä verkostot auttavat evankeliumin ja esirukouksen etenemisessä ja välittävät huolenpitoa ja konkreettista rakkautta siinä mukana oleville ja ei-kristityille. Maailman Evankelisen Liiton (WEA) jäsenkirkoista suuri osa on juuri näitä köyhien kirkkoja kaupungeissa ja tietysti myös maaseudulla. Järjestö pitää kuitenkin Jeesuksen tavoin evankeliumia aina ykkösasiana eikä ole lähtenyt kannattamaan ns. vapautuksen teologiaa (vallankumousteologiasta puhumattakaan). Samalla se pyrkii kohtamaan kaiken puutteen ja kärsimyksen realistisesti (ks. 2 Kor. 8:1-1!).

Rahan himo jyllää
On masentavaa lukea taloudellisten väärinkäytösten jatkuvasta kasvusta. Erilaisten kavallusten määrä kristillisten yhteisöjen sisällä on kasvanut vuodessa yli 6% ja on nyt 19 miljardia dollaria vuodessa. Kuinka tällainen on yleensä mahdollista? Menossa on jatkuva suurkatastrofi. Talouskontrolleja ei osata tai tahdota saada pitäviksi. Talousrikokset, kuudennen käskyn alueen lankeemukset ja päihteet ovat arkipäivää - ei vain Afrikassa ja Aasiassa, vaan myös muualla, ns. valkoisista synneistä puhumattakaan (kunnian ja maineen tavoittelu, minä-keskeisyys, tasapuolisuuden puute jne.). Vaikka kaikki synti on aina Jumalalle kauhistus, jota hän ei siedä, hän kuitenkin sallii evankeliumin etenemisen langenneisuudestamme huolimatta.

Avoimia kysymyksiä
Tilastojen korkea marttyyrien määrä (viime vuosina 5li 15000) on herättänyt keskustelua jo pitkään. Mutta onko maailmassa todella, kuten tilastot nyt väittävät, 166000 marttyyria sanan perinteisessä merkityksessä? Olen saanut tunnustetulta asiantuntijalta aivan toisenlaisia lukuja. Hänen mukaansa henkensä menettäneitä varsinaisia veritodistajia on vuositasolla alle 100 (sata). Muut tilastoon sisältyvät täytyy käsittää sellaisiksi, jotka ovat menettäneet henkensä esim. uskonsodiksi katsottavissa tilanteissa (esim. Sudan) ja muissa elämänvaiheissa, joissa asianomaisen uskolla on katsottu olevan jonkinlainen välillinen yhteys tapahtuneeseen kuolemaan. Luvut puhuvat joka tapauksessa vakavaa kieltään kristittyjä kohtaavien vaikeuksien kasvamisesta. Uutisia kristittyjen omaisuuden riistosta, perusteettomista pidätyksistä, kuulusteluista, opiskelupaikkojen eväämisestä, syrjinnästä työpaikoilla jne. on viime vuosina kuultu runsaasti.

Takaisin
=> Lähetys