Takaisin
=> Lähetys

Lähetys 2001.

Lähetysesitelmä Lähetysstrategian näköaloja vuosituhannen vaihtuessa meillä ja muualla maailmassa. Teksti myös kirjassa Lähetys 2001.
Lähetyksen kesäpäivät Kajaanissa 2-3.8.1997.


Kristillinen lähetystyö on Jumalan suuresta armosta saanut (a) edetä voimakkaasti. Työ on kuitenkin (b) vielä kesken. Se etenee yhä, entä (c) meidän panostuksemme? Uudelleenarviointi (d) muutoksen keskellä.

Maailmanlaajan lähetystyön on mahdotonta ummistaa silmiään evankeliumia kuulemattomien ihmisten todellisuudelta. On suunnaton ero toisaalta sillä, voiko ihminen päästä evankeliumin kuuloon, ja toisaalta sillä, haluaako hän kuulla vai ei. Piirteitä lähetyskutsusta Urbanan kokouksen (1996) valossa: täällä lännessä moni tietää, muttei halua uskoa.
On alueita ja ihmisryhmiä, joissa evankeliumi ei yksinkertaisesti ole läsnä eikä niin ollen ole edes olemassa. Maailman voidaan tältä pohjalla jakaa periaatteessa suorastaan kahteen eri todellisuuden piirin. Kadotus on totta.

Maailmanlaajan lähetystyön haasteellinen painopiste on viedä evankeliumi sinne, missä sitä ei vielä ole kuultu ja missä sitä ei ilman lähetystyötä ole saatavilla. Voimavarat tulee jakaa niin, että universaalitodistus Kristuksesta tulee mahdolliseksi (suuret uskonnot ja ideologiat.

Myös lähettävää seurakuntaa ja uusia syntyviä seurakuntia on pioneerityön rinnalla hoidettava evankeliumilla ja vahvistettava uskossa. Lähetystyössä tämä merkitsee syvällisen opetuksen tarvetta myös vanhoissa lähetystilanteissa. Repeilevien verkkojen kalastajia on autettava (Etiopia).
Maailmanlaaja lähetystyö on nyt henkisesti vaativampaa ja vaikeampaa kuin ennen. K.S. Latouretten skenaario on mielenkiintoinen. Lähetys etenee, vaikka Jumalaa ja evankeliumin levittämistä vastustavat voimat ovat liikkeellä ja näyttävät voimistuvan. Taistelu kovenee, mutta lopullisesta Voittajasta ei ole mitään epäselvyyttä (KSL). Siksi työ vaatii panostusta, paneutumista, kokosydämistä asennoitumista. Tämä haaste vain kasvaa. Lähetys jo mikä on tärkeää. Kaaos ei työtä kaada!
Maailmanlähetyksen tämän ajan suuria ja samalla iloisia (!) velvotteita on varustaa seurakunta kohtaamaan yhä voimistuva henkivaltojen hyökkäys kristillistä totuutta vastaan. Uskontoteologia on avainasemassa. Tilanne sumentuu. Lähetyksessä mukana oleminen edellyttää sitä, että ihminen voi koko painollaan levätä evankeliumin lupausten varassa. Evankeliumi ensin.

'Teltantekijät' (myös nimitys 'non-professional' on käytössä) saavat palkkansa lähetysten ja kirkkojen ulkopuolelta. Tämä vanha tapa uudessa muodossa voi oleellisesti tukea maailmanlähetystä.
Mikään kristillinen työ ei etene eikä edes pysy pystyssä pelkästään niiden työntekijöiden varassa, jotka ovat palkallisessa työsuhteessa. Jotkut pääsevät teltantekijöinä kohteisiin, joihin perinteinen lähetti ei pääse. Samalla palkatut työntekijät ovat välttämättömiä ja Jumalan järjestys.
Teltantekijät tulee kouluttaa ja heihin tulee pitää hengellistä tukea ja esirukousta välittävää yhteyttä samalla tavalla kuin muihinkin lähetteihin.

Oikeita asioita oikein:
On masentavaa, jos oikeiden asioiden tilalle tulee lähetyksen kannalta epäoleellisia asioita, niin että pelastava evankeliumi jää sivuun. Onko lähetystyö silloin enää lähetystyötä? Ongelma nostaa päätään meilläkin.

On myös hyvin turhauttavaa, ellei oikeita asioita tehdä oikein, vaan kalliita voimavaroja käytetään väärin tai ei ollenkaan, 'koneistossa on turhaa kitkaa', tekniikkaa ei rohjeta käyttää, ei ole välineitä, ei selvää hallintoa eikä tiedotusta, ja pienistä asioista tehdään suuria ja suurista pieniä.

"Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää":
Meidän työllämme ja panostuksellamme on maailmanlähetykseen oleellinen merkitys. Siemenessä itsessään on Jumalan voima, siemenen kautta Pyhä Henki tekee pelastavaa työtään. Ota myös hetkestä vaarin!
Tämä totuus ei kuitenkaan ole mikään "kristillinen karman laki"; karman laki on pakanallinen, vapauden laki Jeesuksessa Kristuksessa on kristillinen todellisuuden- tai elämäntulkinta. Jos ihmisellä on usko evankeliumiin, hän ei saa alistua laiminlyödyn tai väärän kylvön aiheuttaman syyllisyyden alle. Armo on joka aamu uusi. Meidät on vapautettu kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa.

Takaisin
=> Lähetys