Takaisin
=> Lähetys

Jumalan lähetyskutsu - nuorelle ja vanhemmalle

KRELLin lehteen, syysnumeroon pyydetty kirjoitus


Jumalan lähetyskutsu - nuorelle ja vanhemmalle

Lähetyskutsu ei tavallisesti tule voimakkaana yhtäkkisenä kokemuksena. Toki se voi joskus olla sellainenkin. Useimmiten lähetyskutsu on kristityn sydämessä kasvava varmuus siitä, että Jeesus on koko maailman syntien sovitus (1 Joh. 2:1-2) ja että hän, Lähetyksen Herra, haluaa lähettää juuri minut sellaiseen tehtävään, jossa työni tavalla tai toisella palvelee evankeliumin tulemista julistetuksi maailman kansojen keskuudessa. Joillekuille lähetyskutsu muotoutuu selväksi työkutsuksi jonkun tietyn kansan tai heimon pariin, tietyn uskonnon (esim. islamin) keskuuteen tai tiettyyn sosiaaliseen tilanteeseen (esim. suurkaupunkiin). Joillekuille kutsu taas on lähettien konkreettista tukemista, yhteydenpitoa, esirukousta ja uhraamista. "Kotirintaman" tehtävä on yhtä korvaamaton kuin lähetyksen eturintamassa oleminen!

Raamatun tunnetuin lähetyskutsu
"Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä!" (Apt. 16:9). Nämä sana apostoli Paavali kuuli ollessaan Vähässä Aasiassa, nykyisen Turkin länsiosissa. Paavalille ja hänen seuralaisilleen oli täysin selvää, että "Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä" (jae 10). Varmasti tuolloisen Makedonian alueella oli paljon avun tarvetta köyhyyden, nälän ja sairauksien vuoksi, mutta evankeliumin puute oli sittenkin huutavin hätä. Evankeliumi on ainoa tie maailman Raamatun ilmoittaman kolmiyhteisen Jumalan, meidän Luojamme yhteyteen (Joh. 14:6). Evankeliumin julistamisen myötä lähetystyössä tehdään usein myös paljon rakkauden tekoja.

Maailman tärkein lähetyskutsu
Paavalin saamaa kutsua vielä paljon tärkeämpi ja perustavampi oli eräs toinen kutsu. Sen sai itse Jeesus! Kutsun antaja oli Isä, Jumala: "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, rakastanut, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoon, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän" (Joh. 3:16). Isä kutsui ja lähetti Poikansa maailmaan, antoi hänet "hamaan ristin kuolemaan" (Fil. 2: 8, vanhemman käännöksen sanamuoto).

Ilman tätä ensimmäistä lähettämistä ei olisi ollut uhria ihmisten synnin edestä eikä iankaikkisen elämän toivoa. Ilman tätä "peruslähettämistä" Jeesus ei olisi voinut sanoa: "Rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät" (Joh. 20:21). Jeesus kutsuu sanallaan jatkuvasti nuoria ja iäkkäämpiä työhön evankeliumin levittämiseksi kaikkialle. Tämä ei ole mitään hurskasta hyminää tai toiveajattelua, vaan konkreettista todellisuutta. Siitä ovat osoituksena yhä uudet omankin maamme lähetyskurssit, jotka tosin kooltaan ovat suhteellisen pieniä. Siitä todistavat myös ne tuhannet ja tuhannet uskovat, jotka sisäisen vakaumuksensa vuoksi kantavat lähetystyötä uskollisesti Isän eteen.

Lähetyskutsu on iloinen asia
Kristityn perusilo on iloa syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksen sijaisuhrin perusteella. Tätä iloa ei voita eikä korvaa mikään. Kutsu lähetykseen ja sen tarjoamiin tehtäviin on myös ilon virrassa olemista. Tätä ei muuta sekään, että työ saattaa näyttää pieneltä ja vaatimattomalta. Muistan oman lähetyskutsumme vuodelta 1964: pelkkä ajatuskin pääsemisestä lähetyskentälle Kaukoitään täytti sydämen suurella ilolla! Helppoa työ ei kuitenkaan ole.

On lähetyksen aika
Maailman asukkaista on kristillisten kirkkojen jäseniä runsaat 33% eli n. kaksi miljardia ihmistä. Noin 1,6 miljardia maapallon väestöstä ei kuitenkaan ole vielä koskaan kuullut evankeliumia Jeesuksesta. He elävät "vailla Jumalaa ja vailla toivoa" (Ef. 2:12), mutta heidänkin puolestaan Jeesus on kuollut.

Vaikka kristittyjen lukumäärä koko ajan kasvaa ja iso joukko uusia paikallisseurakuntia perustetaan viikoittain niin suurkaupungeissa kuin maaseudullakin, evankeliumia kuulemattomien määrä on pitkään pysynyt suurena. Myös kentillä, joissa jo on elävä kristillinen kirkko, voi olla monien miljoonia ihmisiä käsittäviä kansanryhmiä, joiden keskuudessa ei Jeesus-nimeä vielä ole kuultu - näin on esim. Etiopiassa. Islam, hindulaisuus ja kiinalainen maailma yhdessä suurkaupunkien ja satojen saavuttamattomien heimojen ja nopeasti leviävien ns. uususkontojen kanssa ovat kuin Jeesuksen huuto seurakunnalle: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni! (Matt. 28:19). Kiitollisuus evankeliumin leviämisestä ja kutsu uusien tavoittamiseen leimaavat aitoa kristillistä lähetystyötä kaikkialla maailmassa.

Joku leiviskä, joku lahja, avu ja mahdollisuus on meillä jokaisella tähän työhön annettavaksi. Meille eläkeläisille kutsu on aivan yhtä todellinen ja vakava - kuten myös iloinen - kuin nuorille!

Takaisin
=> Lähetys