Takaisin
=> Lähetys

Mikään ei korvaa evankeliumia lähetystyössä

Lähetys ja kansainvälinen diakonia selvittävät suhdettaan
Kylväjän kesäpäivät: Seurakuntien edustajien neuvottelu
Forssa, 16.6.2001


1. Diakoninen ulottuvuus on aina kuulunut lähetykseen. Lähetyksellinen ihanne: paljon oikeata sanaa, lähettejä ja kansallisia työntekijöitä sekä riittävät työmahdollisuudet , mutta samalla myös riittävästi resursseja inhimillisen hädän kohtaamiseen, hädän, jonka ohi kristitty ei voi kulkea. Työnjako: kaikki eivät tee kaikkea, sairaanhoito ym. hoitaa eri tehtävää lähetyksen kokonaisuudessa kuin sananpalvelijat.

2. Periaatteessa (kv) diakonian ei tarvitse millään tavalla olla lähetyksen kilpailija eikä nielaisija; ne voivat lähteä samalta pohjalta, niin että molemmissa on sana mukana, sekä työn perusteissa että työn tekijöillä. Esimerkkejä maailmalta:

3. Mikä on lähetyksen ydin? - Evankeliumi Kristuksesta, sana. "Sana tekee/ luo lähetyksen." Matt. 28:18-20; Room. 10. Jos toimintakokonaisuudesta puuttuu Kristuksen evankeliumi, ei enää ole kysymys lähetyksestä.

4. Mikä on sananpalvelun ja ns. rakkauden tekojen suhde?
4.1. Rakkauden näkökulma antaa rakkauden teoille voimakkaan pyyteettömyyden ja itseisarvon eli rakkauden teoilla ei ole vain välineellinen rooli. Kun hätä on käsillä, on autettava muut seikat unohtaen; Laupias samarialainen.
4.2. Uskon näkökulma tähtää aina uskon syntymiseen ja säilymiseen tilanteesta riippumatta, ja rakkauden tekoja harjoittavalla kristityllä on toivo ja rukous siitä, että kohderyhmän jäsenet voisivat kääntyä sen Kristuksen puoleen, josta teot todistavat. - Miksi yllä "ns."? - Siksi, että myös sananpalvelu on rakkauden teko!

5. Usko ja rakkaus kuuluivat Jeesuksella ehdottomasti yhteen ja tämä yhteenkuuluvuus luonnollisesti jatkuu. Kristitty ei saa repiä uskoa ja rakkautta irti toisistaan. Näin kuitenkin tapahtuu, jos työssä otetaan periaatteessa etäisyyttä evankeliumista ja katsotaan, että voitaisiin toimia pelkästään "rakkaudessa" tai jos rakkaus on nolla.

6. Lähetys voi joutua kansainvälisen diakonian "nielaisemaksi":
6.1: Asenteisiin ja ilmapiiriin liittyvät tekijät: Kristuksen ainutlaatuisuuden tunnustaminen on jo kauan kohdannut kirkoissakin vastustusta; lähetystyön perusteet kyseenalaistetaan, "rakkaus" (luovuttamatonta sinänsä!) tulee kaiken mitaksi, usko unohtuu tai suorastaan torjutaan; raja kristinuskon ja ei-kristillisten uskontojen ja inhimillisen yleisuskonnollisuuden välillä madaltuu tai jopa poistuu.
6.2. Resurssien jakamiseen liittyvät tekijät: lähetys voi vedota periaatteessa vain kristittyihin/ kirkkoon; kansainvälinen diakonia kaikkiin. Lähetyksen tuen suhteellinen osuus pienenee, jos kansainvälinen diakonia rinnastetaan lähetykseen ja esittää vetoomuksensa samalle joukolle kuin lähetys. Lähetysväen on aina huolehdittava prioriteeteista. Ellei lähetysväki tue lähetystä, ei sitä tee käytännössä kukaan muukaan.

Takaisin
=> Lähetys