Takaisin
=> Lähetys

Aikamme lähetystyön malleja

1. Lähettämisen perusmalli


2. Maailman muuttuu - muuttuuko lähetys?

Maailmamme muutos on uskomattoman nopeaa. Pitääkö lähetyksen muuttua? Kyllä ja ei! Lähetystyössä on sekä muuttumatonta että muuttuvaa.

 

3. Evankelioimattomat alueet

Maailma voidaan jakaa karkeasti kolmeen alueeseen:

A. Kristitty maailma, noin 34 % maapallon väestöstä
B. Osittain evankelioitu maailma
C. Evankelioimaton maailma, noin 1,4 mrd, tällä hetkellä vähän yli 20 % maapallon väestöstä (David Barret, kesä 2000)

Kulttuurirajat ylittävän lähetystyön (cross-cultural) ja sen tekijöiden (expatriate missionaries) lähettien jakautuminen näiden alueiden kesken on pahasti epäsuhtainen: evankelioimattomassa osassa maailmaa on heitä kaikkein vähiten, kristityssä maailmassa eniten! Alle 10% prosenttia lähetystyöntekijöistä työskentelee evankelioimattomassa maailmassa. Laskelmat tosin vaihtelevat aika paljon, epäsuhta on kuitenkin äärimmäisen selvä.


4. 10/40 -ikkuna

Tämä kuvitteellinen alue 10:nennen ja 40:nennen pohjoisen leveyspiirien välissä läntisestä Afrikasta aina Kauko-itään on saanut paljon huomiota osakseen viime aikojen lähetyskeskusteluissa. Tällä alueella asuu valtaosa maapallon (toistaiseksi) saavuttamattomista ja evankelioimattomasta kansoista (unreached and unevangelized people units).

Tietoa 10/40 -ikkunasta:

 

5. Lähetyksen vaikeutuva eteneminen

Ovatko jotkut maat täysin suljettuja (closed)? Mitä ovat ns. rajoitetun pääsyn (restricted access) maat? Entä ns. luovan pääsyn (creative access) maat?

Monien perinteisten lähetystapojen vaikeutuminen, eräiden maiden ja lähetystapojen kalleus, monien alueiden vaikeapääsyisyys, kaupungistuminen, slummiutuminen, uusien teknisten välineiden kehittyminen, yhteistyökirkkojen syntyminen ja kasvu,
jne. ovat pakottaneet lähetystyön uudelleenarvioimiseen.

Vanhat perinteiset mallit terävöityvät ja kehittyvät; aivan uusia malleja syntyy.


6. Seurakuntien perustaminen on perustoiminto

Paikallisseurakuntien perustaminen ja syntyminen on lähetystyön perustoiminto. Kysymyksessä ei ole yksi työmuoto muiden joukossa, vaan Jumalan kansan, seurakunnan, "elämänrakenne", tapa elää. Tämä ei ole ristiriidassa yhdistysten ja pienpiirien kanssa. Henkilökohtainen ja muu evankeliumin julistaminen on seurakuntatyön perusjuuri: ilman kristittyjä ei ole seurakuntaa.

Paikallisseurakunta on Kristuksen maailmanlaajan seurakunnan ilmaus, sen tapa olla, elää ja toimia. Kaikkien eri evankelioivien ja uusille alueille suuntautuvien työmuotojen tulee tähdätä seurakuntien syntymiseen tavalla tai toisella. Tämä koskee evankelioimistyötä, radiotyötä, suurkaupunkityötä, teltantekijätyötä, raamattutyötä, yhdyslähettien (non-resident missionaries) jne. toimintaa kokonaan tai osittain. Äärimmäisen tärkeää on vastauskoontulleiden opetus ja siinä erityisesti uskonvanhurskauden ja Kristuksen ainutlaatuisuuden keskeisyys.

Takaisin
=> Lähetys