Takaisin
=> Lähetys

Montako tietä taivaaseen?

Lähetysnäyn ja uskontojen pohdintaa
HESP, 28.08.2004 ym.


Johdanto. Tapahtuma, joka avasi silmät: keskustelu newageläisen (ns. uuden aikakauden uskonnollisuuden edustajan) kanssa jakeesta Joh. 14:6.

1. Lähetyksen ja lähettämisen peruskysymyksiä

Kuka lähettää? (A)
Mitä tai keitä lähetetään? (B)
Kenelle lähetetään? (C)
Miksi lähetetään? (D)


Ote apostoli Paavalin kirjeestä Roomassa olevalle seurakunnalle luvusta 10, jakeesta 11 alkaen:

11. Kirjoituksissa sanotaan: "Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään."
12. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen.
13. Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."
14. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?
15. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: "Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!"


Johanneksen evankeliumi, 3:16:

16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

 

2. Kristuksen ainutlaatuisuus

Lainaus Jeesuksen sanoista: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani" (Joh 14, 6). Jesus is
2.1.Jeesus on ainutlaatuinen (engl. unique)
2.2.Jeesus on absoluuttinen eli ehdoton ja välttämätön (absolute)
2.3.Jeesus on toiset pelastajat ja pelastustiet pois sulkeva (exclusive)
2.4.Jeesus on tullut "kertakaikkiaan" yhden ainoan kerran, mikä riittää (once and for all).


3. Uskonnot ja yleisuskonnollisuus

Ihminen ajattelee uskonnollisuudessaan "anna, jotta sinulle annettaisiin" ("Do ut des!") mukaisesti.
Hän haluaa tehdä itsensä jumalalle/ Jumalalle otolliseksi tekemällä tiettyjä asioita ja olemalla tietynlainen - tai sitten ei halua. Hän uhraa, lepyttää, pidättäytyy tietyistä asioista Mitään anteeksiantamusta ei tarvita, syntien sovitus on tuntematon. Näin uskonnoissa. Miten kristillisessä uskossa?

Kristuksen historiallinen ja ylihistoriallinen todellisuus, sijaissovitus, lain ja evankeliumin erottaminen sekä samalla kertaa syntinen ja vanhurskas -näköala puuttuvat kaikesta inhimillisestä yleisuskonnollisuudesta ja siis myös sen varaan rakentuvista ei-kristillisistä uskonnoista


4. Kristinuskon ja muiden uskontojen väliset suhteet: Eksklusivismi, inklusivismi, pluralismi

5. Avaimia uskontoteologiaan

5.1 Uskonnollisen todellisuuden "kolmikantaisuus" (eli tripolariteetti, kolminapaisuus) uskontoteologian avaimena (Peter Beyerhaus ym.)

5.2.Yleinen ilmoitus - erityinen ilmoitus uskontoteologian avaimena (Room. 1:20)
(ei sanaakaan rististä, sovituksesta eikä Jumalan kolmiykseydestä; logos spermatikos)

5.3. Ihmisen syntiinlankeemus ja tuomio synnistä - myytti hyvästä ihmisestä uskontoteologian avaimena (Room 3; sekulaarihumanismi ym.)

5.4. Luther: Jumala on se, jolta odotetaan hyvää; ihminen ei voi uskoa Jumalan hyvyyttä omalle kohdalleen (pro me); ihminen luo itselleen Jumalan; tulos on varmasti epäjumala; luonnollinen jumalantuntemus on aina legalistista ajattelua.

5.6. Evankeliumi - omantunnon mukaan eläminen avaimena uskontoteologiaan

5.6. Hiekalle perustettu - kalliolle rakennettu uskontoteologian avaimena (Matt. 7:24-27; Apt. 17)


6. Erityiskysymyksiä uskontoteologian alueelta

Oppi "kaiken ykseydestä" (monismi), salatieteet eli okkultismi (siihen kuuluvat magian, ennustamisen ja spiritismin osa-alueet); New age eli uuden aikakauden uskonnollisuus; Jeesus "Jumalan sädehtivänä kirkkautena" (Hepr. 1:3; kreikan. apaugasma) - gnostilaisuuden "virtaama(t)" tai "säteily" (emanaatio).

Takaisin
=> Lähetys