Takaisin
=> Lähetys

Suuren Salaisuuden juurilla

Kirjoitus Kylväjä-lehteen, 2002/11

"Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus: Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo" (Paavalin kirje Kolossalaisille, 1:27).

Jumalan salaisuus kaikille kansoille
Jumalalla on salaisuutensa. Kaikkia niistä ei ilmoiteta ihmisille. Onhan Jumalamme täysin tutkimaton ja myös salattu Jumala. Osa salaisuuksista taas on salaisuuksia siksi, että ne ilmoitettaisiin. Väite kuulostaa käsittämättömältä. Salaisuus ei aina tarkoita "salassa pidettävää", vaan myös jotain ihmiselle "käsittämätöntä". Paavali sanoo: "Minusta on tullut sen (eli Kristuksen maailmanlaajan seurakunnan) palvelija, kun Jumala suunnitelmansa mukaisesti uskoi minun tehtäväkseni ilmoittaa teille täydellisesti sanansa, salaisuutensa, joka on ollut kätkössä aikojen alusta, sukupolvesta toiseen, mutta jonka Jumala nyt on paljastanut pyhilleen" (Kol. 1:25-26). Salassa pidettävä ja käsittämätön yhtyivät.

Tämän mukaan Jumalan Sana on salaisuus. Se on ollut kätkössä aikojen alusta. Ensimmäisenä jouluna ja välittömästi sen jälkeen oli tullut salaisuuden julistamisen aika. Jumalan suunnitelmissa ja maailmanhistoriassa alkoi uusi vaihe. Jumalan sana on itsessään täysin selvä. Raamattu ei ole salakirjoituksella kirjoitettu. Raamatun sanoman ymmärtämisessä tarvitaan kuitenkin Jumalan Pyhän Hengen valo.

Pelastuksen salaisuus ei ollut tarkoitettu pienelle uskonnolliselle valiojoukolle. Kristinusko ei ole "esoteerinen" eli "sisäpiirin vihityille" tarkoitettu kuten ns. mysteeriouskonnot tai gnostilaisuus (salaisen tiedon uskonto) olivat Jeesuksen aikana ja kristinuskon alkuvuosisatoina. Ei. Sanoma Jeesuksesta oli tarkoitettu "koko kansalle" ketään pois sulkematta (Lk. 2:10). Kristinuskon sanoma oli "kaikille kansoille ilmaistava salaisuus" (Kol. 1:27).

Salaisuuden paljastamisen tarkoitus oli tarjota pelastumisen mahdollisuus kaikille, lähellä ja kaukana, aina maan ääriin asti. Tämä salaisuus oli olemukseltaan "häikäisevän kirkas". Se myös nähtiin uskossa juuri sellaisena, kun sitä katsottiin koko ihmiskunnan läpäisevän langenneisuuden ja pahuuden taustaa vasten.

Salaisuus on sanoma Jeesuksesta
Lähetysapostoli Paavalin kirjeessä Rooman seurakunnalle on tällainen määrittely "(evankeliumi) on "sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä!" (Room. 16:25). Jeesus itse ja hänestä kertova pelastussanoma muodostavat yhdessä salaisuuden. Nyt tämä salaisuus tuotiin julki, ja sitä alettiin julistaa kautta maailman.

Jeesus syntyi maailmaan
Kertomus Jeesuksen syntymästä maailmaan on tuttu. Se on koruton, ilman tehosteita, tapahtuma konkreettisessa historian tasossa, keskellä köyhyyttä ja aivan tavallista elämää. Joosefin ja hänen kihlattunsa Marian ollessa Betlehemissä, "tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa" (Lk. 2:6-7). Pian ilmoitettiin vastasyntyneen lapsen vielä salattu henkilöllisyys: "Teille on tänään syntynyt Vapahtaja, Hän on Kristus, Herra" (2:10). Tämä viesti jo paljasti salaisuuden ytimen.

Jeesus oli jo ennen luomista
Jeesuksen historia oli kuitenkin alkanut aikaisemmin. Hän on syntynyt päivänä, josta Vanhan testamentin Psalmi 2:7 sanoo ''Tänä päivänä minä Sinut synnytin". Kristinuskon alusta lähtien tässä sanassa nähtiin Jumala ilmoitus oman Poikansa, Jeesuksen, syntymästä. Psalmia 2 on sovellettu Uudessa testamentissa Jeesukseen kohdissa Apt. 13:33; Hepr. 1:5 ja 5:5.

Psalmitekstissä oleva "tämä päivä" on kuitenkin ollut ennen maailman luomista ja ennen aikojen alkua, sillä Johannes sanoo: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala (Joh. 1:1-2). Tämä "Sana Jumalan luona" oli Jeesus, Isästä Jumalasta syntynyt, samaa olemusta Isän kanssa. Siksi tunnustamme "syntynyt, ei luotu, Jumala Jumalasta" (Nikaian uskontunnustus). Kysymyksessä ei ole kirkon tai pappien keksintö eikä oppikeskustelujen äänestystulos. On kysymys Jumalan antamasta ilmoitussanasta. Tämä on suorastaan vavahduttavaa.

"Ihmiset Jeesuksen sydämessä"
Seuraava jae kuuluu näin: "Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo" (Joh. 1:4). Näin Jeesuksesta julistettiin heti kun hänen merkityksensä ainoana tienä iankaikkiseen elämään oli ilmoitettu apostoleille. Hän oli maailman valo (Joh. 8:12), jonka rinnalla muut pelastusta tarjoavat "valot" olivat pimeyttä.

Jakeen äärellä kysymme kuitenkin, mitä aikaa Jeesuksen elämässä tämä lainattu jae koskee. Koskiko se häntä vasta ihmiseksi tulon jälkeen vai myös aikaa ennen luomista? Oliko Jeesus jo silloin ihmisten iankaikkinen elämä ja valo? - Toki hän oli. Ennen aikojen alkua olemassa ollut Jeesus, Jumalan Poika, piti jo silloin "ihmiset sydämeensä kätkettynä". Ihmiskunta luotiin hänen voimallaan: "Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä" (Jeesusta; Joh. 1:3). Kyllä Jeesus tiesi ketkä ja millaiset ihmiset hänen kauttaan ja hänen voimallaan luotaisiin. Ihmiskunnan luomisella oli myös tarkoitus, jonka kolmiyhteinen Jumala oli asettanut tutkimattomassa viisaudessaan jo ennen luomista. Ihmiskunnan suurin murhenäytelmä on se, etteivät kaikki kuule tai kuullessaankaan eivät ota vastaan tätä pelastustarjousta, vaikka kaikki on sovitettu.

Ennen aikojen alkua Jeesuksen alennustie Jumalan kirkkaudesta "hamaan ristinkuolemaan asti" (Fil. 2) oli vielä edessä päin. Jeesus oli kuitenkin sama jo ennen aikojen alkua ja ennen luomista kuin myöhemminkin (Hepr. 13:8). Hänen syntymisensä ihmiseksi oli jo todellisuutta Jumalan suunnitelmassa ennen kuin se tapahtui. Joulu ei ollut hänelle yllätys. Ihmisille se oli, vaikka Jumala oli ilmoituksessaan puhunut siitä jo pari tuhatta vuotta ennen sen tapahtumista. Yllätys ja salaisuus on myös se, että me kaikki olimme hänen sydämessään ja sydämellään jo ennen luomista.

Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon?
Niin, tunnemmeko me sen? Mitä se oli ja on? Näin sanoo Raamattu:
"Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon: hän oli rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään" (2 Kor. 8:9). Tässä ei ole rahasta kysymys. On kysymys syntien anteeksi saamisesta. Kristillinen armo löytyy siitä tosiasiasta, että Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen maailman Vapahtajaksi. Medioiden hylkäämä joulu-uutinen on kaikessa yksinkertaisuudessaan ja käsittämättömässä suurenmoisuudessaan voitaisiin muotoilla tähän tapaan ilman ylisanoja: "Syntynyt: Jeesus, Jumalan Poika, maailman Vapahtaja, syntien sovittaja. Kaikille kansoille. Jokaiselle. Sinulle.

Takaisin
=> Lähetys