Takaisin
=> Lähetys

Kirje professori Carl-Fredrik Wislöffille Norjaan 11.11.1991.


Tavastehus,11.11.1991.

Professor
Carl-Fredrik Wislöff
OSLO

Käre Wislöff.

Tack för sist i Bergen i somras.

Här i Finland blir troligen konflikten mellan de konservativa och KV-anhängare snart skarpare. Debatten om Canberra-mötet har nu börjat på allvar. Jag har kommit med nog så häftig kritik mot KV's möte i Camberra i en artikel i Perusta-Grunden (utgiven av Studentmission) i april. Nu har denna kritik uppmärksammats i Teologisk Tidskrift. En sak som skribenten - som själv är pro KV - har kommit med är att han finner det litet oförklarligt att några av evangelikalerna här i Finland (såsom jag) tar en så kritisk inställning gentemot KV "fastän evangelikalerna globalt sett tycks nu ha en mycket positivare inställning". På detta har jag bara svarat muntligt att det finns evangelikaler och evangelikaler och att åtminstone några andra har tagit en mycket negativ inställning. Jag har hänvisat till det faktum, att de "evangelikalerna" vilka var med i San Antonio och som skrev ett brev till mötet i Manilla har förkastats av Manilla-mötet då deras brev inte accepterades där i Manilla.

Jag vill absolut inte åsamka dig extra besvär, men om Du kan skicka någon som helst material eller källhänvisningar som kunde visa att det finns en bred och välargumenterad kritik mot Canberra och KV just nu bland de konservativa, skulle det hjälpa oss mycket. Men tar detta inte som någon slags plikt. Jag kommer också att skriva till Beyerhaus; tyvärr har jag inte haft tid att noggrant följa med i alla detaljer i allt som har skrivits om Canberra/KV på den evangeliska sidan pga.andra uppdrag.


I Kristi nåd,
Juhani Lindgren

Takaisin
=> Lähetys