Takaisin
=> Tervehdykset

Pekka Karvanen 60 vuotta

3.8.2005


Pekka, rakas veli, yhteisessä uskossamme Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen, yhdessä puolisosi Outin kanssa!

Vasta jokin aika sitten havahduin kevään jälkeen siihen todellisuuteen, että Sinulla on ollut huomattava merkkipäivä. Se sattui tosin aikaan, jolloin en olisi voinut siihen kovin paljon reagoida henkilökohtaisen terveystilanteeni vuoksi.

Siitä lähtien kun Jämsässä opin tuntemaan Sinut ja Outin, panin merkille ilmaisuittesi poikkeuksellisen iskevyyden. Se näkyi yhtäältä lyhyinä tenttivastauksinasi. Niissä saattoi kuitenkin olla enemmän asiaa kuin jonkun toisen antamassa monta kertaa pitemmässä vastauksessa. Tämä todella kiinnitti huomiotani, ja olen usein palannut siihen ajatuksissani.

Toisaalta iskevyys näkyi, varmaan jo silloin, mutta erityisesti myöhempinä vuosina, keskittymisenä "itse asiaan" niissä monissa hengellis-teologisissa keskusteluissa, joita Kylväjän sisällä on käyty. Sinulla on ollut valmiutta nähdä ydin isossakin asiavyyhdessä. Tämä puolestaan on tullut esiin siinä, että olet käyttänyt lyhyitä puheenvuoroja pitkien sijaan, mikä on työneuvotteluissa enemmänkin harvinaista kuin yleistä!

Vuosien varrella ystävyyden ja yhteistyön syvetessä on ennen kaikkea iloinnut monista teologisista linjauksistasi, joista haluaisin lausua erityisen kiitokseni. Monissa keskusteluissamme, kahdenkeskisissä tai laajemmissa, olet ottanut erittäin selvän raamatullisen ja tunnustuksellisen kannan esim. suhteessa kirkon vähemmän innostavaan kehitykseen. Kannanotoissasi on ollut vakuuttuneisuutta ja varmuutta, juuri sellaista, minkä selkeä käsitys Jeesuksesta ja pelastuksesta on Sinulle antanut.

Sama on tullut näkyviin uskontokeskusteluissa ja evankeliumin ensisijaisuutta koskeneissa ajatustenvaihdoissa. Tällaisissa kysymyksissä on Kylväjä aina tarvinnut selkeyttä ja tarvitsee tietysti jatkuvasti. Näkemyksesi perustavien teologis-hengellisten linjausten alueella on ollut erityisen tarpeellista ja rakentavaa jo silloin, kun olitte perheenä Turkissa, ja vielä laajempivaikutteisena siirryttyänne Suomeen ja Sinun toimiessasi lehti- ja tiedotustyössä kotimaassa ja johtoryhmässä.

Sinä ja Outi olitte merkittävällä tavalla rakentamassa tiimin yhteishenkeä. Vaikka minulla on useita kenttämatkoja, eivät Turkin vierailujeni muistot teidän tapaamisistanne ole jääneet muiden matkojen alle. Olimme kaikki silloin monella tavalla aivan "eturintamassa" uusien ja koko ajan vaihtuvien asioiden äärellä, ja - tämä ei ole hurskas fraasi - Jumalan jokahetkisen johdatuksen varassa. Kiitos noista vuosista teille molemmille! Ei ollut helppoa suostua kaikkeen siihen uuteen, mitä kohdattiin. Kiitos, että jaksoitte kulkea läpi kaikki ne haastavat vaiheet ja omalta keskeiseltä osaltanne avata uraa työlle! Alkavan seurakunnan musiikkityö ei ollut, Pekka, oman työni näkökulmasta tärkeää ainoastaan noina vuosina, vaan kauaksi eteenpäin.

Samaa uusien urien avaaminen on tullut Sinun eteesi, Pekka, tiedotustyössä kenttävaiheen jälkeen. Siitä voisi puhua paljonkin, ja kiitos siitä. Se on kuitenkin ollut kaikkien nähtävillä enemmän kuin jotkut muut asiat elämässäsi siksi, että kenttätyön vaihetta rajasivat niin monet luottamuksellisuustekijät.

Hyvä perheyhteytenne on tullut jatkuvasti esille. Jumala on suonut teille hienot lapset perheineen, mistä muutkin kuin te kaksi vanhempaa osaavat olla iloisia. Ja Sinä, Pekka, olet musiikillasi välittänyt paljon iloa lukemattomille ihmisille lähellä ja
kaukana, kuten jo yllä Turkin suhteen mainitsin. Kylväjän monet juhlat ovat iloksemme päässeet osallisiksi omasta soitostasi ja musiikkiyhteyksiesi välityksellä monien muiden kokoonpanojen esityksistä.

Lämmin kiitos kymmenien vuosien työtoveruudesta! Joulun maissa saatan jatkaa tätä parilla ajatuksella, mutta tältä erää päätän, ja toivotan yhdessä Sinikan kanssa Sinulle, Outille ja koko teidän isolle perheellenne sitä, että saatte edelleen olla Jumalamme ja Vapahtajamme, Taivaallisen Isän, siunauksessa, johdatuksessa ja varjeluksessa. Sallinet vielä pienen yksinkertaisen paradoksin teille molemmille: "Emme ole nuoria, emme vanhoja, vaan siinä iässä, johon Jumalan on meidät juuri tällä hetkellä tarkoittanut."

Kristuksessa, Juhani.

Takaisin
=> Tervehdykset