Takaisin
=> Raamattu

Raamatunselityksiä Hetkinen-raamatunlukuoppaaseen, 1.2.2004

JESAJA. 51: 9-16
Raamatun Jumalaan uskovat saavat katsoa historiaan ja rohkaistua sen opetuksista. Jumala on menneinä päivinä auttanut kansaansa, ja koska näin on, hänen omansa saavat luottaa hänen apuunsa myös tänään. Jumalan kansan muisti on usein kuitenkin varsin lyhyt.

JUMALA ON AUTTANUT JA AUTTAA YHÄ
Jakeet 9-10 ovat kärsivän kansan huuto Jumalansa puoleen. Profeetta tuntee hyvin Herran pelastusteot muinaisilta päiviltä. Onneksi ne oli merkitty muistiin ja onneksi niitä oli opetettu nuorille polvesta toiseen. Jakeesta 12 alkaa Jumalan puhe. Herra iloitsee suuresti profeetan rukouksesta, mutta samalla hän tuo ilmi hämmästyksensä siitä, miten hänen kansansa on voinut unohtaa aikaisemmin saamansa avun niin täydellisesti.

Jumalan luomistyö ja pelastusteot osoittavat, että ihmisen varsinainen apu tulee loppujen lopuksi aina häneltä. Jumalan kansan vainoojat eivät ole aikaisemminkaan saaneet viimeistä sanaa (12, 13) eivätkä saa sitä nytkään. Hän on luonnon ja koko maailman Herra siitä huolimatta, että suuret ihmisjoukot kapinoivat häntä vastaan. Hän on ennen kaikkea iankaikkisen ilon (11) antaja omilleen, sillä hän on kantanut heidän pahat tekonsa.

Tekstit:
Älä koskaan unohda Jumalan hyvyyttä omassa ja läheistesi elämässä, vaan kiitä siitä!

01.02. 4. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus auttaa hädässä, Jes. 51:9-16

1. Palauta mieleesi jokin elämässäsi tapahtunut Jumalan hyvä teko ja kiitä siitä!
2. Miksi kristitty unohtaa helposti Jumalan hänelle antamat hyvät lahjat?
3. Miten Jumalan kaikkivaltius tekstissä lohduttaa meitä nyt?
4. Miksi Jumala joskus viivyttää apuaan?

 

 

JESAJA 52: 8-10
Jumalan valmistama pelastus on tarkoitettu koko maailmalle. Jumalan kansan on kerrottava tästä pelastuksesta kaikille kansoille, sillä muuten ei kukaan voi saada siitä tietoa.

VAPAAKSI PÄÄSEMINEN HERÄTTÄÄ RIEMUN - SINUSSAKIN
Israelin kansa joutui syntiensä tähden Babyloniaan 70 vuoden pakkosiirtolaisuuteen. Vapautuminen siitä oli Jumalan suunnaton ihme, vaikka hän toteutti sen tuon ajan maailman poliittisten johtajien välityksellä. Paluu Jerusalemiin oli pelkkää riemua, vaikka perillä odottikin pahasti rappeutunut Jerusalem, joka oli osittain raunioina (9). Paluu oli niin täydellisesti Herran teko, että profeetta sanoo Herran palaavan Siioniin puhuessaan kansan paluusta!

Mikä on sinun "pakkosiirtolaisuutesi"? Oli se kuinka monien kahleiden ja painojen alla olemista tahansa, sinä voit vapautua. Myös ja ennen kaikkea synnin syyllisyydestä on luvattu vapaus uskon kautta Jeesukseen. Jumala antaa lohdutuksen (9) vaikeimpiinkin tilanteisiin. Tämä vapautuminen voi olla merkittävä todistus Herran armosta, hyvyydestä ja voimasta toisille - lähellä ja aina maan ääriin asti. Sanoma Herran hyvyydestä kuuluu kaikille kansoille.

Tekstit Saatuani armosta pelastuksen Jeesuksessa voin olla mukana viemässä sanomaa siitä maan ääriin asti.

08.02. Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily Jes. 52:8-10

1. Muistele elämässäsi olleita vapaaksi pääsemisen kokemuksia!
2. Miten Jumalan hyvyys sinun elämässäsi voi olla todistus toisille?
3. Kuinka on selitettävissä, että Jumalan kaikille kansoille valmistama pelastus ei ole vielä kaikkien tiedossa?
4. Missä asiassa tarvitset tänään erityistä lohdutusta?

 

 

JES. 56:6-11
Pelkäävätkö suomalaiset maahanmuuttajia? Onko seurakunnalla lupa kertoa heille Kristuksesta? Teksti osoittaa selvästi, että eri kansoista ja uskonnoista tulleille on mahdollisuus kääntyä kristityiksi.

Lähetystyössä on aina kohdattu mitä erilaisimpien uskontojen vallassa olevia ihmisiä. Evankeliumi Jeesuksesta on herättänyt kaikkina aikoina pelastavan uskon. Uusia seurakuntia on syntynyt ja uudet kristityt ovat kasvaneet Vapahtajansa tuntemisessa.

Tänä aikana länsimaissa on huomattava määrä pakolaisia, maahanmuuttajia, siirtotyöläisiä ja muita ulkomaalaisia. Kirkkomme seurakunnat ja järjestöt eivät saisi unohtaa tätä kotiovellemme tuotua kansainvälistä lähetyskenttää. Jotkut ovat niin arkoja, etteivät edes uskalla mainita uskoa tai Kristusta. Pelkäämme ulkomaalaisten "loukkaantuvan". Useimmat heistä kuitenkin pitävät keskustelua uskonnosta ja uskosta mitä luonnollisimpana asiana. Kirkkotilojen antaminen heille ei-kristillisiin juhliin yms. ei sen sijaan ole oikein.

Me suomalaisetkin olemme ennen kristityiksi kääntymistämme "vieraita ja muukalaisia" Jumalan kansalle ja olemme sitä käännyttyämmekin suhteessa siihen maailmaan, joka ei tunne Jumalaa.

Armahda muukalaisia keskuudessamme vaikka hieman heitä arkailisitkin!

15.02 2.sunnuntai ennen paastonaikaa
Jumalan sanan kylvö, Jes. 56:6-11

1. Pelkäätkö tai vihaatko sinä maahanmuuttajia?
2. Oletko itse ollut muukalaisena vieraan kansan keskuudessa?
3. Uskommeko, että heidän tarvitsee kuulla evankeliumi?
4. Mitä ongelmia voisi olla heidän liittymiselleen suomalaiseen seurakuntaan?

 

 

JES. 58:1-9
Pääsiäistä lähestyessämme kuulemme kehotuksia paastoon. Tekstissä oikea paasto saa toisiin kohdistuvan rakkauden luonteen. Jumala kutsuu omiaan luopumaan jostain toisten hyväksi.

Jotkut paastoavat, jotta Jumala näkisi sen ja antaisi heille paastoamisen vuoksi jotain hyvää (1-3). Tämä on väärää paastoa, suoranaista pakanuutta. Väärän paaston harjoittajat lankesivat riitelyyn ja vahingoittivat toisia karkein ottein ja saivat Jumalan tuomion. Hurskaaksi naamioituminen (5) ei auttanut heitä vähääkään.

Oikea paasto on konkreettista rakkautta. Oikea paasto ei pelasta harjoittajaansa, mutta auttaa lähimmäisiä ja toteuttaa näin Jumalan tahtoa. Oikea paasto tuo tavalla tai toisella Jumalan hyvyyden kärsivälle ihmiselle. Oikeuslaitoksen ja rikoslain horjuvuuden vuoksi on oikeudenmukaisuuden korostus nyt tärkeää. Terrorismin uhkaa ei nykyajan kristitty voi hetkeäkään vähätellä. KR 38:n mukaan ei saa "kätkeytyä omalta lihaltaan" eli perheeltään ja läheisiltään oman itsekkyytensä vuoksi (7).

Kun et elä itsellesi, vaan kerrot Jumalan hyvyydestä sanoin ja teoin lähellä ja kaukana, koet tarpeelliseksi yhä useammin kääntyä Vapahtajan puoleen ja anoa armahdusta synneistäsi.

Tekstit: Älä näyttele Jumalalle tai ihmisille hurskasta. Ole aito.

22.02 Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie, Jes 58:1-9

1. Missä mielessä oikea paasto on omastaan luopumista?
2. Mieti, mikä synnyttää kiusauksen väärään paastoon?
3. Tutki Kolossalaiskirjeen lukua 2 päivän tekstin valossa.
4. Mistä löydät evankeliumin päivän tekstistä?

 

 

Moos. 3: 1-7
Kertomus ihmisen syntiinlankeemuksesta on lukemattomia kertoja haluttu "selittää pois" Raamatusta. Eihän tällaista ole voinut tapahtua, sanotaan. On parempi uskoa kuin joutua katumaan.


ONKO JUMALA TODELLA SANONUT?
Kiusaus syntiin kohtaa meidät monin eri tavoin ja usein aivan yllättäen, joskus uusissa olosuhteissa, joskus hyvinkin läheisen ihmisen kautta. Jumala ei kiusaa ketään, vaan kiusausten takana on Perkele ja ihmisen oma pahuus. Perkele taas on mestarillinen naamioituja. Paavali kirjoittaa, että Perkele voi suorastaan tekeytyä "valon enkeliksi" (2 Kor. 11:14-15). Kiusaus tuleekin elämäämme usein hyvin kauniissa muodossa.

Kristitty vetoaa aluksi Jumalan sanaan: näin en saa tehdä, tämä ei ole oikein. Perkele vastaa: ette kuole, vaikkette uskokaan Jumalan sanaan, ja niin kristitty alkaa kyseellistää Raamatun sanaa.

Nykyään myös kirkkojen sisällä Jumalan tahto ja käskyt (laki) ja evankeliumi (lupaus pelastuksesta uskon kautta Jeesukseen) usein mitätöidään. Raamatun sana turhennetaan yhtäpitävästi Perkeleen toiminnan kanssa. Niinpä ei monissa kirkollisissa yhteyksissä enää varoiteta riskialttiista kokemuksista, vaan niin rohkaistaan ihmisen vapauden ja ymmärryksen karttumisen varjolla.

Tekstit: Pitäydy lujasti Raamattuun ja sen ilmoittamaan Kristukseen

29.02 1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja, 1 Moos. 3:1-7

1. Miksi Perkele kiusaa ihmisiä epäuskoon Jumalan sanaa kohtaan?
2. Kun Perkele kiusasi Jeesusta, tämä vastasi Jumalan sanalla. Miksi?
3. Ennen syntiinlankeemusta alastomuus ei haitannut ihmistä. Miksi se nyt piti peittää?
4. Miksei Perkeleen kanssa kannata alkaa keskustella?

 

 


2 Aik. 20: 1-9
Älä pelästy sitä, että pelästyt! Pelästyttyäsi voit aina kääntyä Herran puoleen. Hän kuulee hätäsi.

Kuningas Josafat pelästyi perin juurin kuultuaan sanoman maata lähestyvistä sotajoukoista. Hädässään hän järjesti valtakunnallisen rukouspäivän ja määräsi paaston. Paasto tässä merkitsi sitä, että rukouskokouksiin lähtemiselle ja rukoukselle niissä oli varattava riittävästi aikaa. Päivän normaaliaskaret saivat hetkeksi jäädä. Rukous ja paasto yhdessä liittävät kohdan UT:iin (Matt. 17:21).

Josafatin rukous on samalla hänen ja kansan uskontunnustus. Jumala hallitsee maan valtakuntia ja hän on kaikkivaltias. Maailmanhistorian langat ovat hänen käsissään. Tässä on liittymäkohta Jeesuksen lähetyskäskyyn (Matt. 28:20). Toiseksi mainitaan kappale kansan historiaa. Jumalan antamaa apua ei saa unohtaa. Kun Jumala on auttanut ennen, tekee hän sen nyt. Hän ei muutu.

Kolmanneksi Josafat vetoaa Jumalan kansan uskonkokemukseen: rukous ahdistuksen keskeltä tulee kuulluksi ja Herra antaa apunsa. Apu on varmasti joskus viipynyt. Synti ei ole estänyt rukouksen kuulemista, mutta ihmisen kovuus ja nöyrtymättömyys ovat estäneet rukouksen. Pelästyminen voi olla meille parannuksen ja uuden alun hetki.

tekstit: Pelko, hätä ja ahdistus voivat kääntyä hyväksi avuttoman uskonrukouksessa.

07.03.2004, 2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko, 2 Aikak. 20:1-9

1. Mitä hyvää pelästyminen ja ahdistus voivat tuoda elämään?
2. Miksei kenenkään tule pyytää ahdistusta elämäänsä?
3. Minkä yhteisön tai poliittisen tilanteen puolesta sinä rukoilet?
4. Miten tämän tekstin ydinasia näkyy UT:n eri kirjeissä?
5. Pohdi uskonsa tähden vangittujen kristittyjen kokemusta.

 

 


Sak. 3: 1-5
Ylipappi Joosuan pukeminen juhla-asuun kertoo meille sen, mitä syntisen vanhurskauttamisessa uskon kautta tapahtuu. Ihmeellinen kertomus!

Uskonvanhurskaus
Saatana syyttämässä ylipappia! Aihetta varmaan oli. Sen Joosuakin tiesi - liiankin hyvin. Ei pappeus ollut tehnyt häntä synnittömäksi. Paikalle ilmestyy Herran enkeli., niiden palvelija, jotka saavat periä autuuden Jumalan luona. Saatanalle annetaan käsky "Vaikene!". Perustelu on yksinkertainen: Joosua oli ollut syntiensä tulessa lähellä kuolemaa, mutta hänet oli temmattu sieltä pelastukseen yksin Jumalan armosta.

Likaiset vaatteet pois ja tilalle juhlavaatteet, puhtaat, virheettömät, Jumalan tahdosta hänelle valmistetut ja annetut! Asun kruunasi päähine. Herran antama vanhurskauden puku peitti nyt Joosuan ja Saatanalta oli suu suljettu. Ei kysytty Joosuan tekoja, pappeutta, rakkautta Jumalaan tai ihmisiin. Herra toimi omasta armostaan, jolla hän herätti Joosuan uskon ja vastasi siihen.

Saatanalta on viety voima, kun hän ei enää saa eikä voi syyttää Jumalan omia! Hän raivoaa, mutta Jeesus Kristus, syntien poisottaja, on häntä vahvempi.

Tekstit: Herra julisti Joosuan vanhurskaaksi, syntisen papin. Sinäkin saat Kristuksen vanhurskauden, yksin uskosta.

14.03.2004 3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, pahan vallan voittaja

1. Miten kertomus Joosuasta vahvistaa uskoasi?
2. Oliko Joosua jossain vaiheessa alasti? Jos oli, mikä on sen opetus?
3. Saatana raivoaa yhä. Hänet on voitettu - missä ja miten?
4. Mikä oli enkelin ja palvelijoiden rooli tapahtumassa?

 

 

5. Moos. 8: 2-3
Israelin 40 vuotta kestänyt autiomaavaellus oli jatkuvaa kuritusta, nöyryytystä, opetusta mutta myös Herran hyvyyden kokemista.

Ihminen ei elä pelkästään leivästä
VT viittaa lukemattomia kertoja autiomaavaellukseen, joka alkoi Egyptistä vapautumisesta ja päättyi Luvattuun maahan. Matkan aikana kansa lankesi yhä uudestaan mitä kauheimpiin synteihin. Ruoka oli kansan jatkuva tyytymättömyyden aihe. Milloin ei ollut lihaa, milloin ei vettä, milloin ei leipää.
Tuntuuko julmalta, että nälässä pito oli Jumalan puolelta tarkoituksellista? (3). Voi tuntua. Mutta julmempaa olisi ollut antaa kansan elää yltäkylläisyydessä ja samalla unohtaa Jumalansa! Kansan koetteleminen oli muistus Jumalan todellisuudesta ja palveli Jumalan sanan muistamista. Ei ollut kyse kiusaamisesta vaan siitä, että kansan tuli nähdä Herran sanan ensisijaisuus kaikessa.
Leipä on suuri lahja, muttei yksin riitä. Jumalan sana välittää hengellistä, iankaikkista elämää. Sana antaa kestävän toivon ja mielekkyyden elämään. Se ruokkii uskoamme päivittäin. Luvattuun maahan pyrkimisen tilalle on Kristuksen seurakunnan elämässä tullut halu päästä perille Taivaaseen. Tätä matkaa valaisee Jumalan sana.

Herran sana on joskus kuin hunajaa, joskus kuin kuivaa kannikkaa. Syö silti!

21.3.2004 4. paastonajan sunnuntai
Elämän leipä, 5 Moos. 8:2-3

1. Miten Herran hyvyys kansaansa kohtaan näkyi autiomaassa?
2. Mikä on "mannan" maallinen ja hengellinen merkitys?
3. Miten varjellun siltä, että arkielämäni työntää hengellisen todellisuuden sivuun?
4. Milloin "vaatteesi eivät kuluneet päältäsi" (4), vaikka niin olisi pitänyt käydä? Juhani Lindgren

 


Jes. 7: 10-14
Juudan kansan ja sen kuninkaan sydän vavahti, kun heille tuli sanoma Syyrian ja Pohjois-valtakunnan, Efraimin, hyökkäyksestä. Pelko oli ymmärrettävä, mutta profeetta kehottaa rauhallisuuteen ja tuo sanan Herralta.

"Ellette usko, ette kestä" (9).
Kun Resin, Damaskon valtias, ja Remaljan poika, Samarian hallitsija, alkoivat hyökkäyksensä Jerusalemia ja sen kuningasta Ahasia vastaan, niin samalla Jumalan lähettämä profeetta Jesaja jo oli matkalla kuningas Ahasin luo (1,3). Profeetan sanoma oli rauhoittava ja rohkaiseva.

Jesaja käski Ahasia pyytämään merkkiä Herralta. Tätä Ahas ei halunnut tehdä. Tavallisesti merkin pyytäminen Herralta (esim. kuuluisat "Gideonin villat") on väärin. Ei tarvita merkkejä, koska Jumalan tahto on sanan valossa selvä. Nyt tilanne oli toinen, kun Jumala itse tarjosi Ahasille merkkiä. Herra joka tapauksessa antaa merkin, jonka sisältö onkin yksi Jumalan suurista pelastusteoista, Jeesuksen syntyminen neitseestä. Heprean "alma"-sanaa ei käytetä muista kuin neitseistä. Hyökkääjien suurin heikkous oli, ettei Jumala ollut heidän kanssaan, Jumalan kansan suurin vahvuus on, että Jumala on sen kanssa uskon kautta Jeesukseen - Immanuel.

tekstit: Tutki Herran sanoja ja merkkejä. Oikeat merkit vahvistavat sanan, väärät kumoavat sen.

28.03.2004 Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar, Jes. 7:10:14

1. Oletko pyytänyt Herralta merkkejä tai jättänyt he huomiotta?
2. Mitä meille merkitsee se, että Jeesuksen (yksi) nimi on Immanuel?
3. Mikä on Jeesuksen neitseestäsyntymisen merkitys kristillisessä uskossa?
4. Miten kristitty koettelee Jumalan kärsivällisyyttä?

Takaisin
=> Raamattu