Takaisin
=> Raamattu

Raamatunselityksiä Hetkinen-raamatunlukuoppaaseen, 2.5.2004

 

JEREMIA 8:4-7
Ihmiset rakentavat lukemattomia erilaisia teitä, joiden he ajattelevat johtavan Jumalan luo. Jumala on kuitenkin antanut yhden ainoan pelastustien, Jeesuksen. Vain HÄN voi viedä ihmisen Jumalan yhteyteen, perille iankaikkiseen elämään. Monet tyytyvät omiin ajatuksiinsa eivätkä välitä Jumalan ilmoituksesta, Raamatusta.

HYLKÄÄKÖ KUOLEMANSAIRAS LÄÄKKEENSÄ?
Israelin kansa harhaili eksyksissä, vaikka sille oli selvästi ilmoitettu pelastuksen tie. Kansa ei välittänyt etsiä Jumalan antamaa tietä, vaan kaahasi omia polkujaan. Voimaa ja vauhtia riitti kuin sotaratsulla - tai tämän päivän loistoautolla. Nykyajan ihmiselle on usein tärkeintä nopea eteneminen ja menestys, ei perille pääsy. Oman onnen etsiminen tulee pääasiaksi.
Israelin kansan lankeemukset eivät olleet pahinta. Pahinta oli, että ihmisten koko elämäntilanne rakentui valheelle (5). Eksyminen hengellisessä mielessä ei ole jokin "viaton harha-askel" tai huomaamattomuus. Jumala näkee hänestä erossa elävän kansan tilanteen luopumuksena. Siksi kansan yllä lepäsi Jumalan tuomio. Ihmiset eivät todellakaan välittäneet Jumala-suhteestaan.
Epäuskon vallassa oleva kansa vähät välitti oikeiden profeettojen julistuksesta, Jumalan sanasta ja sen ilmoittamasta pelastuksesta (7). Kansan johtajat olivat väärentäneet lain ja opetuksen (8). Tänään moni sanoo välittävänsä Jumalasta, mutta halveksii Raamattua. Se on väärä tie. Jumalan sanan halveksiminen on Jumalan halveksimista.
Jumalan sana anteeksiantamuksesta on ainoa lääke syyllisyyttä ja kadotusta vastaan.

1 MOOS. 4:3-10
Kateus on kuin tuli, joka polttaa ihmisen sisintä ja lopulta tuhoaa myös uskonelämän. Kateus sekoittaa omantunnon toiminnan, sillä kateutensa ohjattavana oleva ihminen menettää vähitellen tajun oikeasta ja väärästä.

KADEMIELEN KAUHEUS
Sekä Kain että Abel toivat Herralle uhrilahjan. Kysymyksessä oli yksi ensimmäisistä jumalanpalvelustilanteista Jumala-uskon historiassa. Meille ei kuitenkaan kerrota mitään heidän sydämensä tilasta. Kumpikin ilmeisesti uskoi Herraansa ja halusi olla avoin tämän edessä. Voimme ajatella, että kumpikin oli vilpitön. Emme myöskään tiedä, alkoiko Kainin kateus veljeään kohtaan vasta silloin, kun Kain huomasi veljensä uhrilahjan olevan Jumalalle otollisempi kuin omansa.
Miksi Jumala otti Abelin lahjan myönteisesti vastaan mutta ei Kainin lahjaa? Selitykseksi on tarjottu mm. sitä, että tekstin kirjoittamisen aikoihin karjataloutta olisi pidetty Jumalalle mieluisempana kuin maanviljelystä. Tällainen pohdinta on perusteetonta. Mutta jos Jumala oli käskenyt antaa uhriksi karitsoita ja lampaita Jeesuksen tulevaan uhriin viitaten (1 Moos. 3:15), asia muuttuu täysin. Silloin näemme Abelin uhrissa merkin ja viitteen Golgatasta.
Oli syy mikä tahansa, kateus heräsi Kainin sydämessä. Kateus sokaisi hänet ja pani uskomaan, että kateuden kohteen murhaaminen parantaisi tilanteen. Kävi juuri päinvastoin. Kateus ja yritys peitellä omaa syntiään Jumalan edessä toivat Kainille Jumalan ankaran tuomion.
Katso, ettei kateuden juuri kalva sisintäsi ja vie sinua lopulta tuhoon.

MARKUS 9:17-29
Opetuslasten heikko usko ja avuttomuus näyttivät vaivaavan Jeesusta. Hän tarttui annettuun haasteeseen määrätietoisesti ja antoi samalla antoi esimerkin riivaajien kohtaamisesta, päättäväisestä toiminnasta ja rakkaudestaan. Jeesus kuitenkin ymmärtää avutonta ja haasteittensa edessä sekoilevaa tämän päivän kristittyä.

USKO VAI EPÄUSKO?
Isä kutsui itseään epäuskoiseksi (24), mutta pyysi kuitenkin apua pojalleen ja itselleen, ensin Jeesuksen opetuslapsilta ja sitten tältä itseltään (17-18,22, 24). Avun lähde oli miehelle selvä, mutta uskonasiat vielä muuten epäselviä. Hän kuitenkin tarttui heti Jeesuksen lupaukseen, jonka mukaan uskolle kaikki on mahdollista. Miehellä oli jo alkava usko (Jeesuksen arvio), mutta myös epäuskoa (miehen oma arvio). Tässä paradoksaalisessa tilanteessa on moni tämän päivän ihminen: he kääntyvät kyllä Jeesuksen puoleen (usko), mutta näkevät itsessään ennen kaikkea epäuskoa.
Tämä tila on samalla kertaa sekä lohdullinen että vaarallinen. Lohdullinen se on siinä mielessä, että ihminen tiedostaa avun (ainoan) lähteen ja kääntyy sen puoleen. Vaarallinen se on siinä mielessä, että ihminen voi jäädä oman järkiperäisen ja kielteisen arvionsa vangiksi ja kääntyä lopulta pois avun (ainoan) Antajan luota. Epätietoisuutta uskon ja epäuskon välimailla ei voi eikä saa pitää nöyryytenä. Oikea nöyryys suostuu Vapahtajan Jeesuksen hyvyyteen jopa vastoin epäuskoisen järjen päätelmiä.
Uskoon kuuluu iloinen ja luottavainen varmuus Jeesuksen rakkaudesta ja armosta - juuri minua kohtaan.

JOHANNES 12:27-43
Usko Jeesukseen ei ole ihmisen oman tahdon synnytettävissä eikä käskettävissä. Usko on Jumalan lahja, jonka hän antaa sanansa ja siinä vaikuttavan Pyhän Henkensä kautta. Evankeliumin sana täydellisestä sovituksesta ristillä synnyttää uskon.

JEESUS, EPÄUSKON VOITTAJA
"He eivät voineet uskoa" (39). Käsittämätöntä - mutta totta. Kun sinulle osoitetaan, että 2+2=4, uskot (ja tiedät) vastauksen oikeaksi. Kun sinulle osoitetaan, että Jumalan Poika otti kantaakseen kaikki sinun syntisi Golgatan ristillä, että Jumalan rankaisi niistä häntä ja että hän kuoli niiden vuoksi, katsot ihmeissäsi ja sanot: "Voihan se olla niin, mutta eihän tämä voi minua koskea enkä minä oikeastaan tarvitse tällaista sanomaa." Tällainen ajatus on merkki epäuskosta. Järki ja inhimillinen päättely eivät voi synnyttää uskoa.
Kun kuulet evankeliumin Jeesuksen kuolemasta ristillä sinun sijaisenasi, olet Pyhän Hengen työn kohteena. Pyhä Henki vaikuttaa salatulla tavalla sanassa ja sanan kautta. Tämä pitää yhtä myös seurakunnan kokemuksen kanssa. Pyhä Henki osoittaa, että olet syntinen, tarvitset Jeesusta ja että hän on tehnyt kaiken mitä pelastukseen tarvitaan. Teot ja tekemättä jättämiset kuten myös tunteet tai niiden puuttuminen saavat jäädä sivuun. Usko tarttuu vain Kristukseen ja hänen pelastustekoonsa Et voi puristaa uskoa itsestäsi. Usko ei ole ihmissydämen tuote eikä psykologiaa. Pyhä Henki antaa uskon lahjaksi sanan kautta ja sanoo: Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen tähden.
Usko syntien anteeksisaamiseen voittaa epäuskon.

Takaisin
=> Raamattu