Takaisin
=> Raamattu

Markus 1 luku

Raamatunselitystä, 2004

 

Markus 1:9-16
Kasteessaan Jeesus otti kantaakseen kaikkien synnit. Kolmen vuoden kuluttua tämä sovittajan työ saavutti päämääränsä ristinkuolemassa ja ylösnousemuksessa.

Kirkkaudesta autiomaahan
Jeesus sai kasteensa hetkellä katsahtaa omaan Kotiinsa, taivaisiin. Hänelle tuttu Pyhä Henki sai kyyhkysen muodon ja Isä ilmaisi kaikkien kuullen, kuka kastettu oli. Kolminaisuus avautui välähdyksenomaisesti. Jeesus oli Jumalan Poika ja samaa olemusta Isän kanssa. Tämä valtava totuus ei vienyt Jeesusta kohti kunniasijoja, poliittisen Messiaan valtavaa kansansuosiota tai vahvan uskonnollisen auktoriteetin asemaa. Päinvastoin. Pyhä Henki ajoi hänet autiomaahan, nälkään ja janoon, kuumaan, karuun ja vedettömään paikkaan, ilman ihmisseuraa, petojen ja skorpionien keskelle.

Raskainta oli Saatanan kiusattavaksi joutuminen - Isän ja Pyhän Hengen tahdosta. Jeesuksella oli kuitenkin mukanaan näkymätön ase, Jumalan sana. Kun Jeesus sanoi "On kirjoitettu" (Matt. 4:4 ,7,10), Saatanan oli väistyttävä ja Jeesuksen sovittajan tehtävä pääsi jatkumaan. Pian Jeesus julistikin sanaa synnistä ja tuomiosta. Tie pelastumiseen kulki kääntymyksen eli parannuksen kautta. Evankeliumi myös lupasi anteeksiantamuksen ja iankaikkisen lohdutuksen niille, jotka uskoivat Jeesukseen.

Jumala oli mielistynyt Poikaansa. Sinulla, syntisellä, on täysi syy ilahtua Jeesuksesta ja evankeliumista.

 

Markus 1:16-20
Kun Jeesus kutsuu seuraansa, hänen puoleltaan kaikki on valmista. Hän kutsuu sanallaan, hyvyydellään tai koettelemusten kautta.. Hän tietää, minkä harkinta-ajan hän on meille antanut. Viivyttelyt johtuvat meistä.

Jeesus kutsuu seuraansa
Pietari (Simon), Andreas, Jaakob ja Johannes olivat Jeesuksen neljä ensimmäistä opetuslasta, ja he olivat kaikki kalastajia. Kalastajien valinta Jeesuksen ensimmäisiksi seuraajiksi ja työtovereiksi ei ollut sattumaa. Kalansaaliiden pyytäminen vaihtui työksi julistaa ihmisille Jeesuksesta, synnistä ja armosta. Julistus herättäisi kuulijoissa uskon Jeesukseen, ja näin heidät "saatiin saaliiksi" maailman Vapahtajalle, hänen omikseen.

Opetuslasten nopea vastaus hämmästyttää, mutta he olivat kuulleet Jeesuksen julistusta Jumalan valmistamasta pelastuksesta jo jonkin aikaa (jakeet 14-15). Jeesuksen henkilö ei ainoastaan tehnyt heihin suurta vaikutusta, vaan suorastaan valtasi heidät. Hän oli tärkein. Muu sai jäädä - kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti. He saivat armon erottaa Jeesuksen kutsun elämän muista kutsuista ja asettaa sen ykköseksi.

Jeesukseen voi luottaa, ja hänen kutsunsa seuraaminen on turvallista. Muista kuitenkin, että Jeesuksen kutsu tulee sinulle tänään kirjoitetun sanan kautta.

 

Markus 1:21-34
Ihmiset kokivat Jeesuksen voiman ja vallan hänen sanoissaan ja teoissaan. Syvimmältään oli kysymys siitä, kuka hän oli - Jumalan Poika. Tämän näkeminen oli ihmiselle mahdollista vain uskossa, saastaiset henget tietävät sen muutenkin.

Jeesuksen puheessa oli jumalallinen valta
Markuksen evankeliumille tyypillinen "heti" tai "pian" kertoo siitä, että evankeliumin oli oltava liikkeellä. Jeesus meni sapattina luonnollisesti sinne, missä Vanhan testamentin seurakunta oli koolla, synagogaan. Jumalan Poika tuli saattamaan syntiset ihmiset takaisin Jumalan yhteyteen, ja hänen puheensa pelastumisesta osoitti kuulijoille sen valtuutuksen ja vallan (eksousia, ei dynamis, voima), joka yksin hänellä oli tässä asiassa oli. Ainutlaatuinen saarna ainakin havahdutti.

Myös saastainen henki (24) tunnisti Jeesuksen. Saatanan henget eivät kuitenkaan voi koskaan uskoa Jeesukseen, syntinen ihminen voi. Raamattu erottaa sairauden ja pahojen henkien riivauksen eri asioiksi (32, 34). Joukkojen keskeltä Jeesus löytää kiireestä huolimatta sairaan ystävän ja parantaa tämän (31). Sairaiden puolesta saamme rukoilla yksinkin, riivatut kannamme Vapahtajan eteen aina useampien uskovien läsnäollessa.

Emme etsi ensisijaisesti voimaa, vaan Jeesus pyhää valtaa julistaa evankeliumia itsestään Vapahtajana ja antaa kaikki syntimme anteeksi.

 

Mark. 1:35-45
Evankeliumi on tärkeämpää kuin maine ja kuuluisuus. Jeesus pysähtyy yhden ihmisen luo, vaikka evankeliumin tuleekin levitä koko maailmaan.

"Evankeliumia vartenhan minä täällä olen"
Jeesus tuli, jotta maailman hänen kauttaan pelastuisi eli saisi syntinsä anteeksi ja vapautuisi iankaikkisesta rangaistuksesta. Jeesus lähetettiin ja syntyi maailmaan ihmisten pelastumisen tähden. Hänen julistustyönsä Galileassa (39) on kuin esimerkki tämän ajan lähetystyöstä: sana hänestä on vietävä kaikkialle.
Spitaalinen mies voitti häpeänsä ja toi hätänsä Jeesukselle. Paraneminen ei ollut kiinni Jeesuksen mahdollisuuksista (hän voi parantaa kenet tahansa), vaan hänen tahdostaan. Siksi rukoukseen saa aina liittää sen, että varsinainen kysymys on hänen tahdostaan ja teistään, ei hänen voimastaan.

Jeesus ei etsinyt parantajan suurmainetta, toisin kuin monet hänen seuraajansa tänään pyrkivät tekemään. Herra, armahda meitä suuren nimen ja tunnettuuden tavoittelijoita! Parantunut sai tehtäväkseen viedä todistus puhdistumisestaan pap(e)ille kiitosuhrin muodossa. Mutta suu puhui sydämen kyllyydestä ja hän kertoi tapahtuneesta kaikille. Sensaation hohde olisi estänyt työtä kaupungeissa, julistuksen sekä terveiden että sairaitten kohtaamisen.

Jeesus haettiin esiin asumattomiltakin seuduilta. Me löydämme hänet tänään sanasta.

Takaisin
=> Raamattu