Takaisin
=> Raamattu

"Jeesus kyllä tietää, miten se on."

[Luottamus Jeesukseen raamatuntulkinnassa.] Per Wallendorffin opetusta.
Julkaisematon käsikirjoitus.


Kylväjän aikaisempi puheenjohtaja, teol. tri. Per Wallendorff, oli Jumalan sanan uskollinen tutkija. Alkukielten hyvä taito oli hänelle siinä hyödyllinen työkalu. Hän viittasi opetuksessaan jatkuvasti Raamatun sanojen syntyyn, taustaan ja historialliseen merkitykseen.

En kuitenkaan muista hänen koskaan edes vihjaisseen, että alkukielten osaaminen olisi uskovalle mikään välttämätön edellytys uskolle ja Jeesuksen tuntemiselle. Äidinkielelle käännetty sana on kyllä sitä, ei alkukieli.

Keskusteluissa Wallendorffin kanssa tuli silloin tällöin esille Raamatun oikea tulkitseminen. Kyseltiin yhdessä, mitä se ja se paikka tarkoittaa. Kun erilaisia ajatuksia oli esitetty ja erimielisyyttäkin ilmennyt, sanoi hän lopuksi tähän tapaan: "Mutta Jeesus kyllä tietää, miten se on."

Tietoisuus Jeesuksen täydellisestä tiedosta ja tietämisestä on osa Jumalan lapsen turvallisuutta. Jeesus tietää tarkalleen kaiken Raamatusta - luonnollisesti, sillä Raamattuhan on hänen omaa sanaansa, samalla kun se on Isän Jumalan ja Pyhän Hengen sanaa. Jeesus on Raamatun Sana: alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan luona (Joh. 1:1).

Epätietoisuus jonkun raamatunkohdan tulkinnasta ei koidu kristitylle kompastukseksi, sillä hän saa uskoa Jeesukseen, joka tietää "miten se on". Epävarmuus joistain tulkinnoista itse asiassa pakottaa uskovan ihmisen kääntämään katseen ja ajatukset Jeesukseen, joka tietää, "miten se on".

Sen korostaminen, että Jeesus kyllä tietää kaiken sanasta ja ihmisistä, liittyi Wallendorffilla yhtä paljon Jeesuksen henkilöön kuin Raamattuun. Meille keskustelukumppaneille nämä pohdinnat iskostivat sen, että Jeesusta ja Raamattua on mahdoton erottaa toisistaan. Sana todistaa Jeesuksesta ja on olemassa juuri hänen tähtensä. Ristiriitaisiksi näkemämme kohdat eivät kaada uskoa, sillä Jeesus tietää myös sen, mitä se ja se erilaisuus Raamatun kohtien välillä on syntynyt, mitä merkitsee ja tarkoittaa.

Jeesus tietää myös kaiken historiasta ja niistä, jotka Jumala oli valinnut ilmoituksensa välittäjiksi. Heidän persoonallisuutensa, painotuksensa, heikkoutensa ja lankeemuksensa, heidän pelkonsa ja huolensa, sekä ennen kaikkea heidän erilaiset tehtävänsä ja heidän ihmisyytensä - ne hän tuntee ja sen, miten tämä kaikki on vaikuttanut Pyhän Hengen johdatuksessa kirjoittajien kielenkäyttöön ja sananvalintoihin. Onhan Pyhä Henki Jeesuksen Henki (Room. 8:9). "Ilmoituksen korin" moninaiset hedelmät ovat yhdessä ja samassa korissa ja ravitsevat, mikä aamulla, mikä illalla, mikä päivällä, mikä yöllä.

Valitan sitä, etten ehkä ole täysin ymmärtänyt tai muistanut kaikkia yllä mainittuja keskusteluja. Tähän tapaan kuitenkin olen tulkinnut Wallendorffin opetuksesta tästä lohdullisesta "Jeesus kyllä tietää, miten se on" -kohdasta, ja soveltanut sitä. Voin iloiten yhtyä hänen ajatuksiinsa. Koen, että "Jeesus tietää kaiken" on luovuttamaton näköala, joka on rohkaissut suuresti ja varmaan antanut ymmärrystä moneen asiaan.

Takaisin
=> Raamattu