Takaisin
=> Raamattu


Pyhä Henki Kristuksen kirkastajana

Jeesus, Pyhä Henki ja syntinen ihminen

Suomen Raamattuopiston raamattuluentosarjassa Lahdessa keväällä 2000.

Rakkaat esirukoilijat ja työtoverit

Lainaan aluksi lähestymässä olevan helluntain sanomaankin liittyvän tekstin (Joh. 16:7-15):

  7.  "Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet (Puolustajan, ho parakleetos > Parakleetti, tarkoittaa Pyhää Henkeä) luoksenne,
  8.   ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio.
  9.   Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun,
10.  vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua,
11.  ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
12.  Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan.
13.  Kun Totuuden Henki (eli Pyhä Henki) tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään (af heautou < apo heautuou eli ei itseltään, ei omaansa), vaan hän puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.
14.  Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.
15.  Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta (ek tou emou, minun omastani) sen, minkä hän teille ilmoittaa."

Teksti osoittaa, että
I   Pyhän Hengen varsinainen tehtävä on osoittaa (ihmisen) synti, (Jeesuksen) vanhurskaus ja (Perkeleen ja hänen omiensa) tuomio (8-11).

Toiseksi teksti osoittaa, että
II  Pyhän Hengen ja Jeesuksen suhde on yllättävä ja ainutlaatuinen: Pyhä Henki väistyy sivuun ja Kristus kirkastuu (jakeet 13-15).

Puhumme tästä hyvin vähälle huomiolle jääneestä asiasta hieman enemmän. Näemme, ettei Pyhä Henki puhu omaansa, vaan hän ikäänkuin väistyy sivuun (13) ja puhuu (Isältä ja Pojalta) kuulemansa (13). Pyhä Henki kuuntelee Jeesusta (14,15) ja puhuu häneltä saamansa asian, sanoman.

Pyhä Henki kirkastaa kaikessa Jeesuksen siten, että hän itse ikäänkuin väistyy sivuun (13). Mieti tätä.

Mitä on Jeesuksen kirkastaminen? Siitä voidaan sanoa ainakin seuraavaa:
Kirkastaminen on (a) kunnian antamista jollekulle.
Kirkastaminen on (b) Jeesuksen asettamista näkyvimmäksi ja ensimmäiseksi.
Kirkastaminen on (c) Jeesuksen osoittamista Vapahtajaksi eli syntiemme anteeksi antajaksi, sovittajaksemme.

Pyhä Henki on kuin valonheitin, joka suuntaa kirkkaan valon Jeesukseen. Ei hän itseään halua valaista eikä korottaa.
Edellä oleva osoittaa, että Pyhä Henki on Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki. Tämä tulee selvästi esille myös esim. Room. 8:9.

Kysymme, voivatko Kristus ja Pyhä Henki liikkua erillään? Tämä ei ole mahdollista. Ei voida koskaan ajatella, että jollakulla on vain Jeesus ja sitten hän saa (lisäksi ja myöhemmin) Pyhän Hengen. Miksi? Perustelu on yksinkertainen: kenelläkään ei voi olla Jeesusta Vapahtajana ellei Pyhä Henki ole häntä sellaiseksi tälle ihmiselle kirkastanut.

Ymmärrämme ja uskomme, että
III  Pyhä Henki ja Jeesus kuuluvat yhteen ja kulkevat yhdessä: ei ole toista ilman toista.

Pyhä Henki ei liiku yksin, koska hän on Jeesuksen Henki, hänet ja häntä kirkastava Henki. Pyhä Henki ilman Kristusta ei ole kristinuskon ja Raamatun Pyhä Henki. Pyhä Henki on läsnä siellä, missä julistetaan Kristusta. Jos julistetaan (vain) Pyhää Henkeä, hän vierastaa ja väistyy. Rohkeastiko sanottu? - Kyllä. Mutta totta tämä on.

Miten Luther sanoikaan kolmannen uskonkappaleen selityksessään?
"Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa" (Tunnustuskirjat, Vähä katekismus, kohta Pyhitys, 6.).

Nykyään sanotaan, että maailmassa voi olla "pelastuksen valonsäteitä" niidenkin keskuudessa, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia Jeesuksesta. Raamattu sitoo Jeesuksen ja Pyhän Hengen ilmoitettuun sanaan: emme voi saada pelastavaa tietoa Jeesuksesta muuten kuin hänestä kertovan evankeliumin myötä.

"Sillä emme me, et sinä enkä minä, voisi koskaan saada Kristuksesta mitään tietoa emmekä voisi uskoa häneen ja saada häntä Herraksemme, ellei Pyhä Henki sitä aarretta tarjoaisi evankeliumin saarnan välityksellä ja lahjoittaisi sitä helmaamme" (Iso katekismus, Kolmas uskonkohta, 38). "Jumala ei anna Henkeänsä tai armoansa kenellekään muuten kuin edeltävän sanan välityksellä ja myötä. Siten suojaudumme hurmahengiltä, jotka kerskuvat saaneensa Hengen ilmaan sanaa ja ennen sanaa ..." (Schmalkaldenin opinkohdat, Rippi, 3).

Takaisin
=> Raamattu