Takaisin
=> Raamattu

Yhteinen työmme: evankeliumin hyvän hedelmän kokoaminen

Raamatuntutkistelu Rautjärvellä keväällä 1999 ja Varkaudessa 23.9.2001


1. Kristillinen työ - kenen kanssa yhteinen? - Ensimmäiseksi Jeesuksen kanssa yhteinen!

Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa (Matt. 12:30).


On vain kaksi mahdollisuutta: Olla Jeesuksen puolella tai häntä vastaan. Siksi Jeesus voi sanoa asian myös näin: Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme (Mk. 9:40).

On koottava yhdessä Jeesuksen kanssa: vilja, kalat, ihmiset = hedelmää iankaikkiseen elämään (Joh. 4:36). Viittaus on evankeliumin julistamiseen ihmisille.

2. Työnjako kristittyjen kesken: kullakin oma tehtävänsä, paikkansa ja armolahjansa.

Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun (1 Kor. 3: 6).

Mark. 13:34 on tärkeä: Herra antoi kullekin oman tehtävänsä.
Room. 12: 12-8: Yksi ruumis, monta jäsentä, monta eri tehtävää; sama sanoma
kohdassa 1 Kor. 12: 14- 20)

Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi (1 Kor. 12:18). Te olette Kristuksen ruumiin, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen (1 Kor. 12: 27).

Jokainen tarvitsee toistaan. Tehtävien ero ei ole arvoero. Ihmisen arvio tehtävästä voi olla toinen kuin Jumalan. Vähempiarvoisella on suurempi kunnia, "jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta, vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan (1 Kor. 12:24-25).

3. Onko Jeesus vain lähetystyössä mukana olevien kanssa?

Menkää siis ja tehkää kaikki kansan minun opetuslapsikseni … Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti (Matt. 28:18-20)

Jeesus on kaikkien omiensa kanssa aina ja kaikkialla. Lähetystyössä mukana
oleminen - oli paikka mikä tahansa - merkitsee vaativuutensa vuoksi sitä, että
tähän sanaan on oikeastaan pakko turvautua koko ajan

4. Kristityt ovat yhtä Jeesuksessa Kristuksessa.

Pyhän kolminaisuuden sisäinen ykseys eli "yhtä oleminen" pyrkii laajentumaan kohti ihmisiä niin, että se sulkisi sisäänsä mahdollisimman monta. Kaikki tämä avautuu Jeesuksen omasta sanasta:

"Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua" (Joh. 17:23).

Huomaa tarkasti: Kristittyjen yhteys ei ole vain heidän välisensä asia, vaan jokainen kristityllä on ensin yhteys Vapahtajaan ("…kun minä, Jeesus, olen heissä").

5. Yhteys ei merkitse sitä, että kaikilla olisi joka asiasta sama käsitys.

Yhteistä on pelastava, evankeliumin mukainen usko Kristukseen ja se, että Pyhä Henki liittää kaikki uskovat Kristukseen kastetut ihmiset yhteen Kristuksen ruumiiksi.

Yksimielisyys olisi hyvin tavoiteltavaa, mutta se ei suinkaan toteudu aina (Fil.2:1-2; 3:15-16). Paavali ja Pietari olivat jopa keskeisessä opillisessa asiassa eri mieltä Pietarin langettua hetkeksi ulkokultaisuuteen (Gal. 2:11-12), Paavali ja Barnabas erkanivat toisistaan joksikin ajaksi "henkilöstöhallinnon" erimielisyyksien vuoksi (Apt. 15:36-39).

6. Esimerkki seurakuntien ja Paavalin työtovereitten yhteistyöstä Jerusalemin köyhien auttamiseksi (2 Kor. 8 ja 9).

Makedonian seurakunnat: suurta antamisen halua keskellä syvää köyhyyttä (8:1-4; Paavali kehui Korintin valmiuksia, 9:2-3), antoi ainakin yhden työntekijän (8:16-17)
Korintin seurakunta: alkoi keräyksen innokkaasti (8:10) ja saattoi sen
nyt omalta osaltaan päätökseen (8:11) ja ilmeisesti runsaana (9:11)
Useat seurakunnat yhdessä: tilintarkastus ja työntekijä(8:19, 22).

Takaisin
=> Raamattu