Takaisin
=> Raamattu

Jeesus Kristus on iankaikkinen elämä

Liite kiertokirjeeseen 1/2003,   1. Joh. 5:13-21


Jumala kuulee pyyntömme

13. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan Poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. - Kristityllä on siis lupa tietää olevansa pelastettu ja matkalla kohti iankaikkista elämää.

14. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Kristityllä on lupa olla uskonrohkeutta. Hepr. 4:16! Rohkeus ei ole nöyryyttä vastaan, itsevarmuus ja omahyväisyys sitä vastoin ovat. Jumala voi kaiken, muttei ei aina halua tehdä tiettyjä meidänkään pyytämiämme asioita juuri nyt.

15. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen mitä häneltä pyydämme. Jälleen esillä uskonrohkeus ja luottamus. Nöyryys näkyy siinä, että annamme Jumalan tahdolle täyden vapauden ja liikkumavaran elämässämme. Vastauksen viivyttäminen ei ole kielteinen vastaus. Emme myös aina tiedä, onko rukouksemme Jumalan tahdon mukainen.

Rukous synnintekijän puolesta

16. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon hänelle elämän; tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan. Asiassa on jotain hyvin, hyvin vakavaa - jos siis rukous jonkun puolesta voidaan jättää silleen. On anteeksisaatavaa syntiä, on myös sellaista, jossa "paatumuksen raja" on ylitetty. On siis kysymys synnistä Pyhää Henkeä vastaan (Matt. 12:31,32; Eesaun synti Hepr. 12: 16 on sen sijaan toisenlainen; siinä ei ollut kysymyksessä iankaikkinen elämä, vaan esikoissiunaus ja tehtävä.)

17. Kaikki vääryys on syntiä, mutta sellaistakin syntiä on, joka ei johda kuolemaan. On siis kahdenlaista syntiä anteeksisaamisen suhteen: se, mitä pyydetään anteeksi, saadaan anteeksi; sitä, mitä ei välitetä eli haluta pyytää anteeksi (paatumuksen vuoksi), sitä ei myöskään saada anteeksi. Anteeksiantamattomana kaikki synti johtaa kuolemaan, sillä "synnin palkka on kuolema" (Room. 6:23: Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.)

Jeesus Kristus, iankaikkinen elämä

18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei Paha saa otetta. Jokainen ihminen kuitenkin tekee syntiä ja on syntinen; miten siis tämä jae tulee ymmärtää? Synnin tekemisen (hamartaneoo, hamartian poioo) vastakohta tässä jakeessa on alkukielen mukaan? - Se, että Jeesus varjelee. Synnin tekemisen vastakohta aikaisemmassa samanlaisessa jakeessa (1 Joh. 3:9) on "Jumalan siemen pysyy hänessä" (koska hän on Jumalasta syntynyt eli Pyhän Hengen saanut). Ymmärrämme siis eron uskovan ja ei-uskovan välillä: uskovalla on Pyhä Henki, Jeesus varjelee häntä uskossa, ja tällöin kristityn synti on anteeksisaatavaa syntiä. Paatunut on langennut Jeesuksesta tai ei ole koskaan ollutkaan hänen omansa. Uskovaa lankeaa Jeesuksessa, ei Jeesuksesta, mikäli luottaa evankeliumin lupaukseen. Uskova tietää Isän tahdon ja haluaa seurata sitä eli haluaa uskoa ja elää Raamatun mukaan.

19. Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan vallassa. Ensin taas uskonvarmuus. Toiseksi näemme maailman todellisen tilanteen: se on Pahan eli Perkeleen vallassa, vaikka Jumala onkin koko ajan kaikkivaltias. Perkelekin on "Jumalan kahlekoira" (Luther).

20. Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Nimi Todellinen (KR 38: Totinen) tulee sanasta "totuus". Kysymys on Isästä Jumalasta. Vrt. Joh. 14:6, jossa totuus liitetään myös Jeesukseen: Minä olen tie, totuus ja elämä. Kun olemme Jeesuksessa, olemme Isässä (2:24). Hänen jumaluutensa saa tässä jälleen suoran todistuksen, hän ja Isä ovat yksi ja yhtä eli samaa olemuksesta.

21. Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista! kehotus on aina ajankohtainen, sillä kristittykin on valmis hetkessä tai pitemmän ajan kuluessa vaihtamaan uskonsa, sitoutumisensa ja palvontansa kohteen. Saatana naamioituu (2 Kor. 11: 13-14: Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.
Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi
). Kristittyä vietellään ja johdetaan Perkeleen toimesta aktiivisesti harhaan, epäuskoon ja lankeemuksiin. Epätoivolle ei saa antaa periksi isonkaan lankeemuksen tultua. Epäusko ja sen synnyttämä epätoivo ja toivottomuus, ovat syntiä (Luther).

Takaisin
=> Raamattu