Takaisin
=> Saarnat

Uusien työntekijöiden siunaaminen

Uusien työntekijöiden työhön siunaaminen Holmassa 27.10.2002


Hyvä työtoveri!

Kylväjän lähetysvastuupäivien yhteydessä suoritetaan jälleen tänä vuonna perinteinen uusien työntekijöiden työhön siunaaminen. Aikaisemmassa keskustelussamme olen kutsunut Sinut mukaan tehtävään siunattavaksi.

Yksi tämän tilaisuuden raamatunkohtia on käsikirjassa Kolossalaiskirjeen kohta 3:23-24: "Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta."

Kohta osoittaa, miten kaikessa Jumalan valtakunnan työssä on keskeistä työn suorittaminen sydämestä ja Herran Jeesuksen Kristuksen edessä, Jumalan kasvojen edessä.

Tämä merkitsee työntekijälle omantunnon vapautta asettaa ylimmäksi ohjenuorakseen Jumalan sana ja sille rakentuva uskontunnustus yli työyhteisön omien normien ja säädösten. Tämä merkitsee Kristuksen asettamista ensimmäiseksi. Tästä vapaudesta tulee jokaisen kristillisessä
työssä olevan rohkeasti pitää kiinni.

Jälkimmäisetkään eli työn säännöt ja vastuut eivät ole merkityksettömiä, sillä samalla kun olemme taivaan kansalaisia, kuulumme myös maalliseen regimenttiin. Kukaan ei nimittäin voi olla työssään yksin eli pelkästään oman henkilökohtaisen kutsunsa mukaisesti, vaan myös työyhteisön jäsenenä
ja sen antamaa kutsua noudattaen.

Maallinen työnantaja maksaa palkkaa, mutta Jumalan taivaallinen perintö tulee meille uskoessamme Jeesukseen. Sanojen "saatte Herralta palkaksi perinnön" kärki kohdistuu ensin perinnön varsinaiseen Antajaan, Herraan. Hän on kaiken hyvän ja ennen kaikkea pelastuksen Lähde. Toiseksi viittaus on siihen sitä, että te saatte perinnön, joka on suuri. Puhe palkasta
nousee siitä, että uskon suhdetta verrataan ulkoisesti työsuhteeseen, mutta asiallisesti on tietenkin kysymys "armopalkasta", ei siis ansiopalkasta - eihän perintöä voi ansaita millään suorituksella. (Perinnön vastaanottamisesta voidaan tietysti luopua, jos välttämättä niin halutaan, mutta taivaallista perintöä ei voi siirtää siinäkään tapauksessa toiselle.

Takaisin
=> Saarnat