Takaisin
=> Saarnat

Lähettien matkaansiunaaminen

Matkaan siunaaminen Kylväjän kesäpäivillä Savonlinnassa 2002

 

Kaikki se itse siunaamiseen liittyvä minkä teemme, te siunattavat yhtäältä, ja me muut toisaalta, tapahtuu Jeesuksen nimessä. Hänessä Jumalan kansa, Kristuksen seurakunta, on yhtä.

Jeesus-nimi on kaikkia muita nimiä korkeampi.

Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra" (Fil. 2:8-11).

Kun tämä kerran tapahtuu, ei enää kysellä, kuka on Herra ja Vapahtaja. Kolmiyhteinen Jumala on silloin tuleva Jeesuksessa ilmi koko täyteydessään koko maailmalle, ihmisille ja näkymättömille valloille ja voimille. Jeesuksen jumaluus on silloin ilmeinen kaikille ilman epäilyksen häivääkään, ja hänen olemuksensa ja hänen pelastustekonsa sekä hänen pyhyytensä tulevat julki.

Lähetys tähtää Jeesus-nimen tunnetuksi tekemiseen kaikille kansoille. Se on korkein mahdollinen nimi. Mutta se on myös "alhaisin nimi" - alhaisin siinä mielessä, mitä yllä lainatun raamatunkohdan alussa sanotaan: Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.

Alemmaksi ristillä kärsittyä rangaistusta ei kukaan voi eikä ole voinut tulla. Siksi tuon korkeimman nimen rinnalla on aina tämä "alhaisin", Ristiinnaulittu. Tämä on hänen nimensä: Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus. Häntä alemmaksi tai häntä ylemmäksi ei kukaan meistä voi tulla.

Me hänessä ja hän meissä - se on Jumalan lapsen iankaikkinen, turvallinen osa, pienen ja suuren, ylhäisen ja alhaisen. Tähän uskonyhteyteen Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kanssa on hyvä - ja aina myös mahdollista - turvautua, niin tutussa kotimaassamme kuin lähetyskentillä, kotona tai matkoilla, kirkkaana ja pimeänä päivänä.

Ei ole muuta pelastajanimeä kuin Jeesus. Paavali: Olin päättänyt olla tuntematta ketään muuta kuin Jeesuksen ja hänet ristiinnaulittuna.

Takaisin
=> Saarnat