Systemaattinen teologia


Pitääkö opetuslapsipiirissä ja kirkossa aina olla petturi?

Usko, toivo ja armahtava Jeesus
Lähetetty Kotimaahan 7.1.06

Jumalamme on ihmeellinen mutta ei "ihmeiden tekijä"

Miksi en allekirjoittanut vetoomusta

Pikakommentti Rooman kirkosta, kun hyvä ja huono menevät sekaisin

Kristityn yllättäviä lankeemuksia
Per Wallendorffin opetusta. Kylväjä-lehti 10/2005

Onko ruoho vihreämpää Hiljaisilla silloilla?
Aviouskollisuus

Pascal järjestä, uskosta ja Kristuksesta
Uskontoteologisia mietteitä Mietteiden mietteistä. - Perusta. 2000.

Lahjakas nainen
Outi Raehalmeen ajatuksia naisen lahjakkuuden kehittymisestä (1966). Kirjaesittely. - Perusta 2000.

Alussa Jumala loi taivaan ja maan
1 Moos 1:1

Muista, katso ja kuule: Aika kuluu
Teologinen tutkielma ajasta ja historiankäsityksestä. Perusta 2001.

Onko historialla tulevaisuutta?
Postmodernismin pohdintaa syvätasolla aikakäsityksen näkökulmasta.
Julkaisematon käsikirjoitus.

Dominus Iesus
Roomalaiskatolisen kirkon uskontoteologiaa vuonna 2000. Analyysi Dominus Iesus -nimisestä lähetys- ja kirkkoasiakirjasta. Perusta. 2001.

Käyttäjätunnus ja julkinen salasana
Itua ja orasta -lehteen (OPKO). 1998.

Antinomismi
Toistuvan pohdinnan aihe. Kotisivuille 060805.

Kristillinen usko ja moderni kulttuuri
Kirjaesittely Jukka Keskitalon kirjasta Kristillinen usko ja moderni kulttuuri (1999) Perustaan. 2000.

Kirkko uudelle vuosituhannelle
Kirkon nelivuotiskertomus. Kirjaesittely Perustaan 2002.

Loiko Jumala tyhjästä?
OPKO:n julkaisuun. Ilman vuotta.

Miksi tiede on länsimaista?
Naisesta, luovuudesta ja tieteestä. Kirjaesittely Päiviö Latvuksen kirjasta Ymmärryksen siivet. 2000.

Seurakuntalaisten runoja teologeille ja muillekin
Lampinen, Pekka & ja muita toimittajia: Virtaavat lähteet. [Teologinen analyysi pienestä runokokoelmasta.]

Israel ja seurakunta
Uusi Tie. [2000]

Kuusitoista tonnia - köyhän miehen raskas taakka

Daavidin väenlasku
Raamattuteologinen tutkielma

Jeesus ja yhteys
Tutkielma Jeesuksen ja kristityn yhteydestä sekä kristittyjen keskinäisestä yhteydestä.
Julkaistu Elämään-lehdessä 1990-luvulla

Asiakirja: The Timothy Declaration
Laadittu Norjassa 2001 raamatullisen uskon selventämiseksi.

Perisynnistä Schmalkaldenin opinkohdissa
(Katkelma Tunnustuskirjoista)

Jeesus - Jumalan käsi ja kädensija
Jouluna Jumala ojensi pelastavan kätensä

Kristitty, agnostikko ja ateisti
Hämeen Sanomat 2005

Vankeja vasten tahtoaan?
Hämeen sanomat. Maaliskuu 2005.

Kenelle ja mille ihmisen tulisi avata sisimpänsä?
Raamattuteologinen tutkielma Ilm. 3.20:n pohjalta.
Minä seison ovella...

Kenen puolella Jumala on?
Raamattuteologinen tutkielma. Sa.(1994-2000).

"Jeesus kyllä tietää, miten se on."
[Muistikuvia Per Wallendorffin opetuksista.] - Kylväjä 2005.

Voiko ihminen pelastua "tekemällä voitavansa"?
Julkaistu Kylväjä-lehdessä 2002/4

Marianne Agger: å[!]nden i hånden - jag troede det var Gud.
Kirjaesittely Perusta-lehteen

Pascal järjestä, uskosta ja Kristuksesta. Uskontoteologisia mietteitä Mietteiden mietteistä
Artikkeli Perusta-lehteen 2000

Kirkko uudelle vuosituhannelle.  Suomen Evankelisluterilainen Kirkko vuosina 1996-1999.
Kirjaesittely Perusta-lehteen

Pyhä Henki ja ihmisen henki Tuttua tuoreella tavalla Jumalan Hengestä.
Esittely Aksel Valen-Sendstadin kirjasta Guds Ånd og menneskets ånd.
Liite Juhani ja Sinikka Lindgrenin kiertokirjeeseen helmikuussa 2002

"Teidän edestänne annettu ja vuodatettu"
Ehtoollisen lahja sekä kysymys avoimesta ja suljetusta ehtoollispöydästä, 2004

"Kiitos, Jeesus, jokahetkisestä avustasi!"
Per Wallendorffin hengellisiä opetuksia, Kylväjä-lehti 2004

Käytännön ratkaisutkin todistavat Jeesuksesta
Per Wallendorffin hengellisiä opetuksia, Kylväjä-lehti 12/2004

Kun ystävä pettää
Kirjaesittely Perustaan heinäkuussa 2004

Valistuksen rationalismi ajaa suljettuun maailmankuvaan
Hämeen Sanomiin, 2004

Keijo Ahorinta: Vihan evankeliumi
Kirjaesittely Perusta-lehteen, 2003

Uhri Pahalle on kauhistuttava
Elämään-lehteen, 2003

Perustan alkuvaihe: kivijalan muotoilua ja rintamalinjoja
Perustan alkuvuosien tavoitteista ja merkittävimmistä keskustelunaiheista

Pyhä Henki Kristuksen kirkastajana
SRO:n raamattuluentosarja, 2000

Elämä ja uskonto
Kristinuskon erityisluonteen tutkimusta riemuvuonna

New Age -logiikka
New age -tyyppiseen gnostilais-hindulaiseen ihmiskäsitykseen pohjautuva ajatuskulku ihmisen toteamiseksi jumalaksi. Prosessi on tässä sijoitettu Joh. 14:6:n tulkintaan.

Kristinusko - herjausta ja hullutusta
Kylväjä-lehteen

Jaakko Rusama: Kohti ykseyttä
Kirjaesittely. Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917-1997.

Amnell, Matti: Uskontojen universumi.
Kirjaesittely. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu.

Hiltunen, Pekka: Vieraassa pöydässä. Vastapäätä Buddhaa ja Kristusta.
Kirjaesittely

Pekka Huhtinen: The Science of Happiness
Kirjaesittely. A Missiological Study of a Japanese New Religion

Jörn Donner & John Vikström: Elämme, siis kuolemme
Keskustelukirjeitä.
Kirjaesittely Perusta-lehteen, 2003.

Aito ja epäaito samalla markkinapöydällä
Kirjoitus Elämään-lehteen, 2002

Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta
Kiertokirje, 1997

Pyhästä kolminaisuudesta ja lähetyksestä
Lähetetty Perusta-lehteen, 1999