Takaisin
=> System.teol.

Kenen puolella Jumala on?

Raamattuteologinen tutkielma. Sa.(1994-2000).

 

Usein saamme lukea lehdistä, että "Jumala on heikkojen ja syrjittyjen puolella". Onko näin? Millä perusteella pitäisi tai voisi olla näin? Opettaako Raamattu puolueellista Jumalaa? Milloin Jumalasta on tehty puolueellinen?

Jumala on kaikkea vääryyttä vastaan, Rm. 1. Väärä mitta on kauhistus, myyvät köyhän kenkäparista: hirveä on tuomio. Sanalla sanoen: Jumala on kaikkea syntiä, kaikkea vääryyttä vastaan, kaikkea oikeuksien loukkaamista ja toiselta varastamista vastaan. Tämän perusteella ei voida sanoa, että "Jumala on heikkojen ja syrjittyjen puolella".

Puolella olemisen -ajatus sisältää toisia vastaan olemisen ajatuksen. Jumala ei ole ketään vastaan. Hän on kaikkea syntiä vastaan ja kaikkien ihmisen tekemää syntiä vastaan - myös heikkojen ja syrjittyjen syntiä vastaan.

Jeesus ei suostu jakomieheksi. Jumala ei katso henkilöön. Syntinen on syntinen yhteiskunnallista asemastaan riippumatta. Kiusaukset tiettyihin synteihin saattavat jossain määrin kyllä vaihdella sosiaalisen aseman mukaan. Murha on kuitenkin aina murha, oli sen tekijä kuka tahansa. Petos on myös aina petos. Jokaisen ihmisen turmeltunut luonto, paha, aktiivinen taipumus nousta kapinaan Jumalaa vastaan ja olla uskomatta häneen (hänen ilmoitukseensa itsestään)eli perisynti, on aina syyllisyyden aiheuttavaa.

Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? (Rm. 8) Kenen puolella Jumala on? Jumalan oleminen "meidän puolellamme" perustuu Jumalan rakkauteen kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän ei halua kenenkään joutuvan kadotukseen (ei Jumalalle ole mieleen syntisen kuolema, vaan...; 1 Tim. 2: )Tämän rakkaus vei Jeesuksen ristille. Jumalan Poika antoi itsensä kuoleman koko maailman edestä. Jumalan käsittämätöntä rakkautta ja armoa meitä kohtaan on, että Hän pani kaikkien meidän syntivelkamme Jeesuksen päälle Jes. 53; 2 Kor. 5)ja tulli kiroukseksi meidän edestämme (Gal. 3)

Jos on pakko puhua Jumalan olemisesta jonkun puolella, on sanottava, että Jumala on jokaisen luomansa ihmisen puolella. Tämä näkyy hänen huolenpidostaan luomakunnassa: hän ruokkii kaikki, antaa aurinkonsa paistaa kaikille (Matt. 7) jne. Tämä näkyy lain ja esivallan asettamisena. Esivalta ylläpitää elämää, miekka tarvitaan, yhteiskunnan järjestys ja lait välttämättömiä Esivalta järjestyksenä, tosiasiana ja välttämättömyytenä on Jumalasta - kaikki esivallan käyttö ei tietenkään ole Jumalasta. Kaikki (esi)vallan väärinkäyttö on päinvastoin Jumalan tuomion alla. Tämä näkyy pahan rankaisemisena ja tuhoamisena, josta jo nyt nähdään esimakua. Ihmisen synnin tähden maailma kuitenkin huutaa ja vääntelehtii kärsimyksissä ja tuskissa. Jumala ei toteuta kaikkea rankaisevaa ja pelastavaa vanhurskauttaan tässä ja nyt.

Tämä näkyy lähetyksen todellisuudessa: Hän on Lähetyksen kohteitten puolella... antamalla käskyn lähetystyöhön ja tekemällä kaiken valmiiksi sitä varten, että ihmiset voivat saada yhteyden Häneen ja elää hänen yhteydessään, iankaikkisen elämän varmassa toivossa.

Itsensä tähden Hän haluaa saarnauttaa evankeliuminsa kautta maailman, ettei hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa menisi hukkaan. Jumala on sen puolella, jota hän rakastaa. Hän on elämän puolella perkelettä ja tämän tuhoavaa vaikutusta vastaan. Hän on oman luomistyönsä ja erityisesti sen kruunun, ihmisen, puolella. Ihminen on tärkeämpi kuin esim. uhanalainen perhonen, koska ihminen on ihminen. Täyttävät yhä syntiensä mittaa kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa 1 Tess.1:14-16, KR 38)

Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Jumalan kädessä ovat kaikki hänen omansa, kaikki Kristuksen seurakunnan todelliset jäsenet, jotka kasteen ja uskon kautta on liitetty Kristukseen.

Jumala on seurakuntansa puolella perkelettä ja maailmaa vastaan. Tässä voidaan kysymys puolelle asettumisesta. Turvapaikka, pakopaikka

Pieni lauma Tuonelan portit eivät voita seurakuntaa Jaakob ja rikkaat ja köyhät:

Ei kerro mistään erityisestä puolelle asettumisesta, vaan siitä, alkuun tämä: että köyhien - kuten keiden tahansa muidenkin ihmisten - halveksiminen on synti. Omaisuus, ihmissuosio, maine, voima ja valta eivät ole Jumalan arviointiperusteita. usko. Rikkaan on paljon vaikeampi päästä Jumalan valtakuntaan.

Takaisin
=> System.teol.