Takaisin
=> System.teol.

Kristityn yllättäviä lankeemuksia.

Per Wallendorffin opetusta. Kylväjä-lehti 10/2005Teol. tri. Per Wallendorff, Kylväjän ensimmäinen puheenjohtaja, oli uskollinen rukoilija. Hän odotti rukousvastauksia ja iloitsi niistä. Yksi hänen yllättävimmistä opetuksistaan koski kristittyjä työntekijjöitä, jotka olivat saaneet selviä rukousvastauksia. Hän kertoi, miten heille oli saattanut tapahtua seksuaalisia lankeemuksia juuri suurten rukousvastausten jälkeen. Asia tuntui alkuun oudolta.

Wallendorffin tarkoituksena ei - tietenkään - ollut sanoa, että kuudennen käskyn alueen lankeemuksia tulee erityisesti rukousvastausten jälkeen. Hänen sanansa olivat varoitus siitä, ettei kukaan uskova tulisi "hengellisen menestyksen" ja voimakkaiden myönteisten kokemusten hetkinä huolettomaksi suhteessa oman lankeamisensa mahdollisuuteen. Ajatus oli helppo yhdistää jakeeseen "Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu" (1 Kor. 10:12). Asia koskee ketä tahansa kristittyä.

Wallendorff ei luonnollisestikaan kertonut konkreettisia tapahtumia. Monet ovat kuulleet menestyneiden työntekijöiden lankeemuksista, Suomessakin. Myös Norjasta olemme joitain vuosia sitten kuulleet, miten tuloksellisessa evankelistan työssä olleet henkilöt ovat järkyttävällä tavalla langenneet myös 6. käskyn alueella keskellä menestystä.

Daavid lankesi hullaannuttuaan Batseban kauniiseen ulkomuotoon. Henkisestä yhteydestä ei ollut puhettakaan, sillä hän ei ollut edes tavannut naista aikaisemmin. Usein harha-askeleet alkavat kuitenkin henkisestä uskottomuudesta. Jumalan kovan mutta hyvän käden kautta ja Herran palvelijan Naatanin avulla asia saatiin hyvään päätökseen. Anteeksiantamus, rauha ja ilo palasivat (Ps. 51).

Synti(syyte)nsä tunnustavalle langenneelle on julistettava armoa Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman tähden. Joka puolustelee syntiään, osoittaa, ettei hän katso
armoa tarvitsevansakaan. Pahinta ei ole lankeemus, vaan sen puolustaminen ja armon hylkääminen epäuskossa. Jeesus ei heitä pois ketään luoksensa tulevaa (Joh. 6:37). Ehdottoman lain ja ehdottoman armon julistamisessa Wallendorff oli syvästi periaatteen eli sanan mies.

Olemme oppineet sanomaan "mitä tahansa voi sattua milloin tahansa kenelle tahansa". Tämä ei koske pelkästään ulkoisia, fyysisiä onnettomuuksia tai sairastumisia. Se koskee myös lankeemuksiamme, vaarallisia ihastumisia, työpaikkaflirttaamista, ylpeyttä, kateutta, vihaa ja epäoikeudenmukaisuuden sallimista, välinpitämättömyyttä lähellä ja kauempana olevista, heidän pelastumisestaan ja kärsimyksistään. Näissä lankeamme monin tavoin. Liha ja henki ovat heikkoja. Saatana etsii, keitä hän saisi raadella (1 Piet. 5:8). Pahinta olisi lähteä Jeesusta pakoon.

Erityisesti lähetystyössä ja sen tukemisessa elämme monien ja usein vakavien lankeemusten ja kiusausten keskellä hengellisesti, henkisesti ja joskus myös fyysisesti. Samalla olemme suuren ja avaran armon lähellä sanan lupausten kautta. Missä synti on suuri, siellä on armokin tullut suureksi (Room. 5:21). Wallendorffin huuto tästäkin on yhä ajankohtainen.

Takaisin
=> System.teol.