Takaisin
=> System.teol.

Mitä Raamattu sanoo Pyhästä Hengestä Kristuksen kirkastajana?

Kylväjä-raamattuluentosarja, Lahti 6.4.2000

 

Jeesus ja Pyhä Henki

Joh. 16:7-15
7. "Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja (ho parakleetos > Parakleetti) voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne,
8. ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio.
9. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun,
10. vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua,
11. ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
12. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan.
13. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään (af heautou < apo heautuou eli ei itseltään, ei omaansa), vaan hän puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva.
14. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.
15. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta (ek tou emou, minun omastani) sen, minkä hän teille ilmoittaa."


1. Pyhän Hengen varsinainen tehtävä on osoittaa synti, (Jeesuksen) vanhurskaus ja (Perkeleen ja hänen omiensa) tuomio (8-11)

2. Pyhän Hengen ja Jeesuksen ainutlaatuinen suhde: Pyhä Henki väistyy sivuun ja Kristus kirkastuu (jakeet 13-15)

Pyhä Henki ei puhu omaansa eli ikään kuin väistyy sivuun (13),
Hän puhuu (Isältä ja Pojalta) kuulemansa (13)
Hän kuuntelee Jeesusta (14,15) ja puhuu häneltä saamansa
Isältä tuleva on Jeesuksen, sillä Isä ja Jeesus jakavat kaiken (15)
On merkittävää, että hän ei ota Isältä vaan Jeesukselta (4).
Hän puhuu Jeesukselta saamansa ilmoituksen sanan ihmisille (15)

Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen siten, että hän itse ikään kuin väistyy sivuun (13).

Kirkastaminen on (a) kunnian antamista Jeesukselle,
kirkastaminen on (b) Jeesuksen asettamista näkyvimmäksi,
kirkastaminen on (c) Jeesuksen osoittamista Vapahtajaksi.

Edellä oleva osoittaa, että Pyhä Henki on Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki. Tämä tulee selvästi esille myös esim. Room. 8:9, jossa Pyhä Henki on nimeltään Kristuksen Henki


3. Pyhä Henki ja Jeesus: ei ole toista ilman toista.

Voivatko Kristus ja Pyhä Henki liikkua erillään? Tämä ei ole mahdollista.
Ei voida koskaan ajatella, että jollakulla on vain Jeesus ja sitten hän saa (lisäksi)
Pyhän Hengen.

Miksi? Siksi, että ei ole olemassa mitään Jeesusta Vapahtajana ellei Pyhä Henki ole
häntä sellaiseksi kirkastanut
.

Pyhä Henki ei liiku yksin, koska hän on Jeesuksen Henki, hänet ja häntä kirkastava Henki. Pyhä Henki ilman Kristusta ei ole kristinuskon ja Raamatun Pyhä Henki.

Miten Luther sanoikaan kolmannen uskonkappaleen selityksessään? "Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa" (Tunnustuskirjat, Vähä katekismus, kohta Pyhitys, 6.).

Nykyään sanotaan, että maailmassa voi olla "pelastuksen valonsäteitä" niidenkin keskuudessa, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia Jeesuksesta. Raamattu sitoo Jeesuksen sanaan: emme voi saada pelastavaa tietoa Jeesuksesta muuta kuin hänestä kertovan evankeliumin myötä.

"Sillä emme me, et sinä enkä minä, voisi koskaan saada Kristuksesta mitään tietoa
emmekä voisi uskoa häneen ja saada häntä Herraksemme, ellei Pyhä Henki sitä
aarretta tarjoaisi evankeliumin saarnan välityksellä ja lahjoittaisi sitä helmaamme"
(Iso katekismus, Kolmas uskonkohta, 38). "Jumala ei annan Henkeänsä tai
armoansa kenellekään muuten kuin edeltävän sanan välityksellä ja myötä. Siten
suojaudumme hurmahengiltä, jotka kerskuvat saaneensa Hengen ilman sanaa ja
ennen sanaa ..." (Schmalkaldenin opinkohdat, Rippi, 3).

Takaisin
=> System.teol.