Takaisin
=> System.teol.

Daavidin väenlasku

Raamattuteologinen tutkielma.


"Jeesus kyllä tietää, miten se on" ei tietenkään ole mikään fraasi, vaan siinä tunnustamme Raamatun yhteyden ja kolmiyhteisen Jumalan kaikkivaltiuden (kaikkitietävyyden).

Vaikea raamatunkohta on usein uskonkoetus, ei jotta me lankeaisimme, vaan jotta usko keskittyisi Jumalan hyvyyteen. Esillä olevassa kysymyksessä ei oikeastaan ole havaittavissa suurta ongelmaa. Silti jokainen raamatunlukija pohtii tätä. Siitä voi muodostua hyvinkin eksistentiaalinen, koko elämää kalvava ongelma, ja siksi siihen voi myös teologian tasolla etsiä vastausta.

Väenlaskusta seuranneen tuhon taustalla ei ollut vain väenlasku, vaan Herran viha Israelin kaikkea syntiä kohtaan (2 Sam. 24:1). Sama asia näytetään toisaalla toisesta näkökulmasta (1 Aik. 21:1), Saatanan nousuna Israelia vastaan. Asiassa oli siis kaksi eri näkökulmaa, Jumalan viha ja Saatanan kiusaus, jonka Jumala salli oman vihansa hetkellä.

Jooab tiesi entuudestaan, ettei ollut Herran tahdon mukaista laskea kansaa, ja siksi hän esteli. Jumala ei antanut väärää ilmoitusta, vaan rankaisi kansaansa kuten niin lukemattomat kerrat aikaisemmin ja myöhemminkin.

Kun Herran enkelin miekka oli saanut tarpeeksi saalista (1. Aik. 21:15), Herra käski lopettaa. Siihen kohtaan Daavid halusi rakentaa alttarin. Paikka on Golgata. (Tämä selveni minulle jo 1960-luvun alussa.). Daavid maksoi täyden hinnan (jae 24) Ornanin puimatantereesta, johon alttari rakennettiin. Samalla tavalla Jumala maksoi ihmisten sovituksesta "täyden hinnan", Poikansa veren myöhemmin samalla paikalla, ristillä ja tuli sovitetuksi.

Väenlasku muodostuu yhdeksi Golgatan esikuvaksi Raamatussa. Taustalla tuhoihin on Israelin synti, johon väestönlaskukäsky muodosti rangaistuksen ensimmäisen vaiheen. Toinen vaihe oli tuhoojaenkelin työ.

Daavid oli myös ollut itserakas hienosta kansastaan ja sen suuruudesta, mikä koitui välillisesti koko Israelille tuomioksi. Tämä tietenkin antoi Saatanalle aiheen syyttää Daavidia ja yllyttää tätä ylpeän mielen purkamiseen näkyväksikin teoksi, jos tuli rangaistus.

Tuhossa siis takana kaksi aihetta, Israelin kansan synti/ synnit ja toisaalla Daavidin ylpeys. Molemmista tuli rangaistus. Mutta Golgatalla tuli kaikesta sovitus ja anteeksiantamuksen perustus.

Takaisin
=> System.teol.