Takaisin
=> System.teol.

Valistuksen rationalismi ajaa suljettuun maailmankuvaan

Hämeen Sanomiin, 2004

 

Matti Myllykoski (MM) vastasi tällä palstalla (4.7) Miikka Ruokasen Spong-kritiikkiin (12.6). MM:n mukaan maailmankuvamme rakentuu laajalti "valistuksen varaan" ja esim. Bultmannin raamattukritiikin kysymykset "eivät ole kadonneet".

Oli varsin myönteistä, että valistuksen aikana tuettiin asioiden järjenmukaisten selitysten löytämistä ja että taikauskoiset ajatuskulut pyrittiin paljastamaan. Rationaalisuus eli järjen oikean käyttö arjessa ja tieteessä sai vahvistusta, vaikkei . valistus tietenkään ollut tämän rationaalisuuden "keksijä". Sen sijaan valistuksella on kyseenalainen kunnia olla rationalismin eli järkeisuskon suuri julistaja ja sen varaan rakentaja. Ihmisen järjelle annetaan käytännössä kaikkivoipaisuuden rooli kuten Ruokasen osuvat luonnehdinnat 12.6 osoittivat.

Uskonpuhdistuksen ja valistuksen niputtaminen samaan "kulttuurihistorialliseen prosessiin" on osatotuus, Spong-keskustelun sisältöä ajatellen epätotuus. Uskonpuhdistuksessa ja valistuksessa maailmakuva ja maailmankatsomus, tunnustus kolmiyhteisestä Jumalasta, käsitys ilmoituksesta, sovituksesta ja uskosta ovat täysin vastakkaiset ja toisensa poissulkevat. Valistuksen rationalismi on siirtänyt Luojan tämän oman luomakunnan ulkopuolelle. Raamatun Jumalaa ei valistuksen teologisen rationalismin mukaan ole, on vain ihmisten ajatuksia "hänestä". J/ jumalan ilmoitus on valistukselle mahdoton ajatus ja Raamatusta tulee (vain) ihmiskunnan uskonnonhistoriaa. Rationalismille järki riittää ilmoituksen lähteeksi.

MM:n kirjoitus näyttää viittaavan valistuksen rationalistiseen maailmankuvaan, jonka varaan historialliskriittinen raamattukritiikki monissa yliopistoissa (yhä) rakentuu. Bultmannlaisuus sitoo historiattomuuden, eksistentialismin ja "ilman Jumalaa ajattelemisen" kahleeseen. Valistus todellakin vallitsee ja vanhaan "kolmikerroksinen maailmankuvan" tuulimyllyyn jaksetaan yhä puhaltaa. Teologia alkaa muodostu fundamentalistiseksi järkeisparadigmaksi, jonka mukaiseksi kristinusko tulisi muuttaa (Spong). Hämmästyksen aihetta siihenkin jää. Kristuksen seurakunnan perustus ja rakennusaineet eivät kuitenkaan ole valistuksen rationalismissa, vaan Jumalan ilmoituksessa, joka vaatii uskoa, mutta jonka selvittämisessä - kuten yleensä tieteessä - rationaalisuus ei ole poissuljettu, vaan välttämätöntä.

Takaisin
=> System.teol.