Takaisin
=> Päivän Sana

Luther: Mannaa Jumalan lapsille
Tammikuun 27 päivänä, Matt. 4:22

 

He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta (Matt. 4:22).

Onko siis erottava tavarasta, kodista, vaimosta ja lapsista? Ei suinkaan. Sydämessäsi sinun on jätettävä koti, kontu, vaimo ja lapset, vaikka oletkin heidän luonaan, heidän kanssaan etsit elatustasi ja palvelet heitä Jumalan säätämyksen mukaisesti. Tästä huolimatta sinun on tarpeen tullen pantava kaikki tyynni alttiiksi, niin että voit Jumalan tähden jättää kaiken milloin tahansa. - Älköön vain sydämesi olko vanki, vaan se pysyköön ahneudesta ja kaikkeen [väärään] kiintymisestä, turvaamisesta ja luottamisesta puhtaana.

Jos se [tavara] kuitenkin on jätettävä, tehköön sen Jumalan nimessä. Tällöin hänen ei kuitenkaan tarvitse ajatella, että hän mielellään olisi vailla vaimoa, lapsia ja tavaraa. Ajatelkoon, että hän ne mielellään itsellään pitäisi niin kauan kuin Jumala sallii ja palvelisi sillä tavoin häntä.

On siis tarkattava sydäntä. Älköön pidettäkö kovin tärkeänä sitä, omistaa jotakin vai ei, onko sitä paljon vai vähän. Jätettäköön - omaisuus syrjään aivan kuin sitä ei olisikaan tai kuin se joka hetki täytyisi menettää. Näin pysymme alinomaa kiinni taivasten valtakunnassa.


Lainaus on osa päivän tekstiä kirjasta Luther: Mannaa Jumalan lapsille, ja se on julkaistu kustantajan luvalla. Teosta saatavana os. SLEY-kirjat, 09-251390.

 

Keskustelua päivän sanasta:   Omastaan luopuminen ei ole ansio munkkilaisuuden tarkoittamassa mielessä. Olisi parempi saada pitää Jumalan hyvät lahjat ja kiittää niistä kuin luopua niistä jonkin saamiseksi. Joskus tulee tilanteita, joissa meidän on niistä luovuttava. Siihen tulee olla valmiutta. Jeesus on kaikkea muuta tärkeämpi.

Lutherin ja munkkilaisuuden välillä on omaisuuden(kin) suhteen silloittamaton kuilu.

Luther puhui paljon omastaan luopumisesta puutteessa olevien hyväksi jne. Omaisuuden omistaminen ei kuitenkaan ole koskaan väärin. Kirkko ei voi käskeä kristittyä omaisuudesta luopumiseen. Raamatun sana sen sijaan voi muodostua Jumalan kutsuksi luopua jostain ihmisen omasta ja näin tehdä hyvää, kiitollisuudesta, ei ansion saamiseksi.

Takaisin
=> Päivän Sana