Takaisin
=> Päivän Sana

Luther: Mannaa Jumalan lapsille
Tammikuun 30 päivänä, Ps. 38:22

 

Älä hylkää minua, Herra, minun Jumalani, älä ole kaukana minusta (Ps. 38:22).

Olen yksinäinen, kaikkien hylkäämä ja halveksima. Ota sinä siis minut huomaasi äläkä hylkää minua.

Jumalan olemukseen kuuluu, että hän luo tyhjästä. Sen vuoksi Jumala myöskään ei voi tehdä mitään siitä, mikä ei ole vielä rauennut tyhjiin. - - Siksi Jumala ei ota vastaan muita kuin hylättyjä, ei paranna muita kuin sairaita, ei anna näköä muille kuin sokeille, ei elämää muille kuin kuolleille, ei vanhurskautta muille kuin syntisille, ei tee viisaiksi muita kuin syntisiä. Lyhyesti: hän ei armahda muita kuin kurjia eikä anna armoaan muille kuin epäsuosiossa oleville.

- - [Ylpeilijä] jää oman työnsä varaan ja tekee itsestään tekopyhän, ulkokultaisen, väärän hurskastelijan ja teeskentelijän.


Lainaus on osa päivän tekstiä kirjasta Luther: Mannaa Jumalan lapsille, ja se on julkaistu kustantajan luvalla. Teosta saatavana os. SLEY-kirjat, 09-251390.

 

Keskustelua päivän sanasta:   Jumala ilmestyy vastakohdassaan: voimakas tulee heikkona, kunnian Jumala halveksittuna Herran kärsivänä palvelijana (Jes. 53).

Sama vastakohtaisuuksien todellisuus tulee esiin uskovan elämässä. Tullakseen levollisen omantunnon ihmiseksi, on tultava syntiseksi ja syylliseksi, tullakseen toivon täyttämäksi, on käytävä läpi toivottomuuden vaiheita, tullakseen rohkeaksi ja luottavaiseksi Jeesukseen uskovaksi, on tultava araksi, pelokkaaksi, joka tuskin uskaltaa katsettaan nostaa ylös maasta Vapahtajaan, kuin publikaani temppelissä (Lk. 18:13).

Nämä heikkouden vaiheet palaavat uskovan elämässä takaisin monta kertaa, sillä kaikki heikkouden ja tuskallisten kokemusten aiheet eivät todellakaan ole kerralla selvät. Näin Jumala antaa meidän joutua taisteluun omaa ylpeyttämme vastaan.

Takaisin
=> Päivän Sana