Takaisin
=> Päivän Sana

Luther: Mannaa Jumalan lapsille
Lokakuun 11 päivänä, Matt. 21:22


"Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte" (Matt. 21:22).
- - Jos [rukoilija] havaitsee epäilevänsä [kuulluksi tulemistaan] tai jos hän antautuu epävarman luulon varaan ja luottaa hyvään onneen, rukous ei ole mitään. Sillä ei pidä sydäntään hiljaisena, vaan vapisee ja tutisee sinne tänne. Siksi Jumala ei voi antaa siihen mitään varmaa yhtä vähän kuin voit antaa sellaiselle ihmiselle mitään, joka ei pidä kättään liikkumatta.

Hän on luvannut, että saamme varmasti pyytämämme. - -

Sen sijaan sano: Oi Jumala isä, näitä asioita, joita olen rukoillut, en epäile. Ne ovat varmoja ja tapahtuvat, ei sen vuoksi, että olen pyytänyt niitä, koska olet käskenyt rukoilla ja luvannut varmasti kuulla. Olen siis varma, että sinä, Jumala, olet totuudellinen etkä voi valehdella. Sinun totuutesi varmuus eikä rukoukseni arvokkuus saa minut uskomaan lujasti, minä en epäile, että kaikesta tästä on tuleva aamen ja että kaikki on oleva aamen.

Lainaus on osa päivän tekstiä kirjasta Luther: Mannaa Jumalan lapsille, ja se on julkaistu kustantajan luvalla. Teosta saatavana os. SLEY-kirjat, 09-251390.

 

Keskustelua päivän sanasta: Alkuun voi tuntua, että vain hyvin varma ja suurella uskolla varustettu rukoilija voisi rukoilla. Tämä olisi koko asian täydellistä väärinkäsittämistä. Rukoilija saa olla itsensä suhteen vaikka kuinka heikko, mutta hänellä tulee olla usko Jumalan lupauksiin, jotka koskevat rukousta.

Jos joku ei saa pyytämäänsä, emme voi ajatella: hän uskoi liian heikosti. Meidän on sanottava: joko Jumala ei tahtonut sitä hänelle antaa tai hän suhtautui epäuskoisesti Jumalan luotettavuuteen ja sanaan. Heikoksi koettu usko voi olla vahva kun sen kohde on vahva ja luotettava. Älkäämme siis katsoko "rukoilijanuskoomme", vaan Jumalan lupausten luotettavuuteen.

Sana muistuttaa sanaa Jaak. 1:6 oikeasta rukoilijasta: "Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne." Jatkossa sanotaan: "epävakainen kaikilla teillään". Jos tämä koskee meitä, pyytäkäämme vakaantumista ja vakavuutta, luottamusta ja uskon kiinnittämistä yksin Jeesukseen ja Jumalan sanaan.

Takaisin
=> Päivän Sana