Takaisin
=> Päivän Sana

Luther: Mannaa Jumalan lapsille
Joulukuun 21 päivänä

Me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta (Gal. 5:5).

Tämä raamatunkohta opettaa siis selvästi, etteivät laki eivätkä teot tuo
vanhurskautta ja lohdutusta. Sen tekee Henki uskon kautta Kristukseen.
Värisyttävän ahdingon keskellä hän tekee eläväksi toivon, joka kestää ja
voittaa onnettomuuden. Tosihurskailla ei koko maailmassa ole mitään sen
rakkaampaa ja kalliimpaa kuin tämä oppi. Synti, kuolema ja muut sekä
ulkonaiset että hengelliset vahingot ja onnettomuudet kääntyvät valituille
parhaaksi.

-- Jumala on kaikkein lähinnä silloin kun hän näyttää kauimmaksi väistyneeltä ja hän on silloin aivan erikoisesti laupias Vapahtaja, kun hän näyttää mitä ankarimmin vihastuva, murehuttavan ja hukuttavan. Juuri silloin kun he syvimmin tuntevat synnin ja kuoleman kauhuja, he tietävät omistavansa sen iankaikkisen vanhurskauden, jota he toivossa odottavat ehdottoman varmana, taivaaseen talletettuna omaisuutenaan. He tietävät olevansa kaikessa köyhää köyhempiä. Onhan kirjoitettu: " Mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken" (2 Kor. 6:10).


Lainaus on osa päivän tekstiä kirjasta Luther: Mannaa Jumalan lapsille, ja se on julkaistu kustantajan luvalla. Teosta saatavana os. SLEY-kirjat, 09-251390.


Keskustelua päivän sanasta:

Köyhyys on suhteellista uskovalle, vaikka hänkin on riippuvainen jokapäiväisestä leivästään, kuten Jeesus tekee selväksi opettaessaan meille Isä meidän -rukouksen. Näkymättömät taivaalliset omaisuudet ovat lopulta ainoat todella merkittävät. Teoissamme ja rakkaudessamme olemme köyhiä, armossa rikkaat, kun olemme saaneet uskon lahjan Jeesukseen.

Jumala ilmestyy vastakohdassaan ahdistusten keskelle. Sellaisena Raamattu hänet opettaa tuntemaan. Opetuksessa on toki "toinenkin puoli", joka vastakohdassa ilmenee: ilo Jeesuksessa, kun hän usein myös on lähellä, antaa
uskon ymmärrystä elämään, antaa lepoa ja rauhaa. Hän kirkastaa kohdat kuten 2 Kor. 6:10 ja monet muut, kuten Lutherille oli käynyt. Tähän tapaan Jeesus sanoo Joh. 14:1:ssä: Älkää olko murheelliset. Uskokaa Jumalaan ja minuun. Minun kodissani on monta asuinsijaa. Niitä on hän mennyt meille ja läheisillemme mennyt valmistamaan ja saamme olla sanan kautta tästä tietoisia. Jumala yksin sanan ja Pyhän Henkensä kautta vahvistaa meissä iloisen odotuksen, vaikka tiedämme täyttymyksen vielä voivan olla monen raskaankin askeleen takana. Olemme hänen ehdottomassa johdatuksessaan.

Takaisin
=> Päivän Sana