Takaisin
=> Yhteiskunta

Adjö journalism?

Lähetetty Hufvudstadsbladetiin joulukuussa 2003.

 

Hbl citerade (12.12) på ett synligt sätt ett stycke ur Borgåbladet: "Enligt den rysk-amerikanska doktrinen om rätt att slå till mot terroristnästen var som helst i världen borde Nya Zeeland ha rätt att placera en bomb på lämpligt ställe i Paris."

Har du hört på maken? Det citerade påståendet är lika absurt som att säga att svåra epidemier inte borde bekämpas överallt och speciellt där deras rötter finns, att den organiserade brottsligheten inte borde stoppas var som helst eller att fattigdomen inte får bekämpas var som helst den förekommer, eller att kärleken till medmänniskor inte kan visas eller att deras människovärde inte får försvaras överallt i världen.

Skribentens världsbild släpar inte bara hundra år på efterkälken när man tänker på världssamhällets utveckling och terroristernas globala nätverk utan han syns inte heller bry sig om att terroristerna får fria händer överallt - nämligen om man borde "fridlysa" vissa "nästen" där terroristerna i lugn och ro skulle få planera sina attacker, utbilda sina kandidater och ha sina baser?

Man vet också att det citerade påståendet inte alls stämmer i den kontext som skribenten avser utan härstammar i denna föraktfulla form endast från propagandisternas egen tankevärld. Nonsens i Borgåbladet och därtill i Hbl kan dock förhoppningsvis - i motsats till skribentens avsikt - öppna läsarnas ögon för världens realiteter och behovet av att inse varje människas unika värde och behov av skydd - varhelst hon befinner sig.

Adjö journalism, välkommen propaganda?

Juhani Lindgren,
forskare,
Tavastehus

Takaisin
=> Yhteiskunta