Takaisin
=> Yhteiskunta

Nyhetsförmedling angående Afganistan

 

I söndagens (6.10.2002) HBL publicerades en aktuell artikel om Afganistan. I stort sett reflekterade den skisserade bilden den reella verkligheten i landet i dag och under de närmaste gångna åren mycket bra. En sak vill jag dock lyfta fram. I den grafiska tabellen som visar olika flyktingsmängder under årens lopp (s. 23), sägs det att år 2001 flydde "folk i fruktan för repressalier efter terrorattacken mot World Trade Center". Källan (UNCHR) eller översättningen eller båda två är vilseledande eller åtminstone bristfälliga. Något saknas. I verkligheten fanns det nämligen inga "repressalier" att vara rädda för. Det som USA var ute efter var al-Qaeda -terroristerna och deras beskyddare, talibanerna. USA eller någon annan nation hade inget som helst behov att "attackera det afganska folket" så som någon har uttryckt det i propagandistiskt syfte och vilket artikeln indirekt kanske är lit i linje med. Folket i Afganistan hade ingen som helst orsak att fly USA.

De som ville ha makten i landet var däremot talibanerna, en mycket tyrannisk del av folket. Det som skedde under hösten 2001 var att folk mycket bra visste att det var just så, och att de militära aktionerna skulle riktas just mot städer och områden där al-Qaeda (och talibanerna) hade sina starkaste ställen eller baser. Folk ville absolut skapa fysiskt avstånd mellan sig själva och al-Qaeda för att komma undan, och det lyckades fastän det krävde mycket och orsakade smärtsamma förhållanden. Framtida forskning kommer säkerligen att också hitta på spår på oräkneliga fall där talibaner och al-Qaeda inte har låtit människor flytta fritt utan har hållit dem kvar som sköldar. Också den finska tidningspressen publicerade nyheter om massmord uträttade av talibaner som inte ville att folk skulle fly och visade därmed vad det var som folk ville fly från (t.ex. Quetta, STT-AFP, 8.11.2001, med rubriken Taleban dödar folk som flyr, Taliban surmaa lähtijöitä).

Som tabellen alldeles korrekt visar var Kabul "slaget i spillror" under 1993-1994. Varje besökare i Kabul mot slutet av 1990-talet kunde med egna ögon bevittna de otaliga ruinerna som hade uppstått under de nämnda åren. Ett tecken på den mycket okritiska och stundom rent av osakliga och felaktiga information vi fick ta del av under hösten 2001var att man kunde visa bilder av dessa gamla ruiner som om man skulle har velat ge den bild att de vore alldeles nyss uppkomna.

Takaisin
=> Yhteiskunta