Takaisin
=> Yhteiskunta

Lähetetty Hufvudstadsbladetiin huhtikuussa 2004 lehden USA-vastaisesta linjasta

 

Tack för brevet. När jag för första gången mailade texten (6.4.), var hänvisningarna färska. Jag vågar nästan tro att det finns (också) andra skäl bakom ert beslut, men säkert kan jag inte naturligtvis vara. Det förstår jag nog (som redaktör och forskare) att i en dagstidning är det lite svårt att publicera ett inlägg med så många hänvisningar till andra debattinlägg som jag gör, men inte på något sätt omöjligt om man bara vill. Jag undrar också lite på att t.ex. Sandelin så ofta låts komma med mycket långa texter. Å andra sidan är jag tacknämlig för att ni har publicerat nästan alla mina inlägg under det gångna året, och att Rosing och Ahlbeck har fått så pass mycket rum fastän deras linje, som min, avviker totalt från Hbls cynism gentemot människorättigheter i Irak och den nästan totala blindhet ang. Saddams tyranni, vilket är mycket, jag måste upprepa: mycket beklagligt med tanke på att Hbl säkert vill vara en västerländsk kulturtidning och därmed skulle kunna antas ha en positiv linje då det gäller människors lidanden och en ens någorlunda djupare och mänskligare förståelse för de (politiskt) utsatta. "De utsatta behöver vårt stöd" (Ahlbeck, 4.4.). De kommer att förbli en av de största journalistiska katastroferna under det gångna året i Finland att Hbl så totalt passerat Saddam ("glömt" honom) och de mänskliga lidandena i Irak. - Jag är också tacknämlig för att pro-israeliska inlägg har publicerats. Också den saklighet i formuleringar (jag talar inte om innehållet) som Yrsa Grüne har gett bevis på är en ljuspunkt bland Hbls linjeartiklar!

Då vill jag bara konstatera att för mig gäller det alltså att göra ett nytt försök senare. Och jag tror, att terroristernas motiv har inte kommenterats tillräckligt nog, och just där ligger en av huvudpunkterna i diskussionerna. Som forskare har jag en viss sympati mot universitetsfolk pga deras vidsynthet och för att dom inte alltid vill politisera saker som inte till sitt väsen är politiska (t. ex. människovärde). Tack, och god fortsättning på dagen, med vänliga hälsningar, Juhani Lindgren Ps. Om detta meddelande skulle vidarebefordras till de andra ansvariga i redaktionen skulle jag inte alls vara ledsen för det; de ingår ju också tack i detta.

Takaisin
=> Yhteiskunta