Takaisin
=> Yhteiskunta

Systematisk indoktrinering av palestinska barn

Hufvudstadsbaledet 2002

Johanna Törn-Mangs har intervjuat fru Cairo Arafat från Ramallah i HBL (11.4.02). Intervjun gör gällande att de palestinska barnen lär sig hata israeler p.g.a. de sistnämndas våld. Två saker glöms helt bort från denna artikel fastän den intervjuade kvinnan också i viss mån kan se saken ur de israeliska barnens synvinkel. Den första är det att innan ett palestinskt barn har sett den första israeliska soldaten påbörjas barnets indoktrinering i hemmen och i skolan mot Israel, och hatets första attityder planteras i barnets hjärta, där det uppstår en växt som sedan systematiskt vattnas under årens lopp och leder till okontrollerat våld mot Israel i form av t.ex. självmordsattacker.

Den andra saken som lämnas utanför är det att utan intifadan och de mera isolerade våldsdåden från palestiniernas sida skulle tryggheten på Västbanken se ut helt annorlunda. I Israel behöver man inte den minsta indoktrineringen. Varför? Därför att palestinierna själva från dag till dag ger undervisar israeler i terrorismens filosofi och praktik. Intifadan med sina självmordsattacker betyder nämligen en dygnet runt signal om terrorismens väsen, så det kan öppet ses och läsas av alla utan några som helst svårigheter. Lyckligtvis har Israel visat sig vara en dålig elev i detta ämne och älskar inte särskilt mycket sina lärare. Men kanske borde de så småningom börja älska sina lärare mer än dessa älskar sina dödsdömda elever?

Juhani Lindgren
Tavastehus

Takaisin
=> Yhteiskunta