Takaisin
=> Yhteiskunta

Kritiska tankar om Kyrkpressens ledare


Det fanns ju tre olika faktorer som tillsammans låg som grunden för kriget i Irak: : Saddams masstörelsevapen som han hade eller kunde få till sitt förfogande, hans potentiella och reella kopplingar till terroristnätverk och hans tyranniska maktmaskineri som redan hade skördat hundratusentals offer och som höll på att skörda mera. På tal om mänskliga värden är det sistnämnda som i allra högsta grad borde har tagits som ett gemensamt ansvar i och av FN. Men det gjordes inte.

Vi KP:s läsare här lärt oss känna Stig Kankkonen som en personlig kristen som tar Guds ord, Bibeln, på allvar och för dess skull har jag all respekt för honom som en kristen och teolog. Hans ställningstaganden i kvinnoprästfrågan, i debatten som gällde den Helige Andes person (kontra den Heliga Anden), i homosex- och prostitutionsdebatten m.fl. har, så vitt jag har kunnat följa allt, varit klart bibliska och klara, rentav lysande. Men när han gång på gång vill visa sitt brinnande hat mot USA i sina ledare, går vi helt skilda vägar. Han har sin rätt till att komma med hur starka som helst påståenden mot USA, och den rätten vill jag inte beröra. Jag kan bara konstatera, att hans "fakta" och värden och mina syns vara annorlunda, våra prioriteringar i världspolitiska frågor och våra infallsvinklar syns vara olika så som kanske också förståelsen angående Bibelns människovärde. Åtminstone tolkningen av fakta är mycket olika hos oss två. Jag kan naturligtvis också komma med det önskemålet, att han skulle i dessa frågor - som jag ser på dem - följa samma bibliska linje han följer in sin dogmatik.

Enligt min åsikt var USA mycket mån om att FN skulle ta ansvaret, men det kunde världsorganisationen inte göra utan lät sig styras av enskilda staters intressen och inte av den ansvarskänsla man kunde har förväntat sig gentemot Saddams (hundratusentals) offer. Jag låter bli att kommentera de flesta detaljerna i ledaren, me när SK säger att USA:s förhållande till den nya internationella domstolen (ICC) skulle bevisa att landet står för olika människovärden för olika människor måste det nog sägas att USA:s ställningsstagande i denna fråga har ingenting med den saken att göra.

Frågan gäller helt enkelt den situation som har uppstått efter terrorismens nya våg. Hela landskapen för internationell rätt och juridik har förändrats. En stormakt, som måste ta och tar ställning i internationella frågor löper en helt annorlunda risk till att dess medborgares förehavanden blandas ihop med emotionella anti-attityder och politiken. Jag tror att Kankkonens ledare visar att så är fallet. Inte behandlar han småstaters angelegenheter i samma kritiska ton som USA:s och Israels (som av ideologiska och religiösa skäl har av median gjorts till en stormakt, och inte heller för andra stormakter för den delen). Alla stormakterna är förresten "i samma båt", Kina eller Ryssland har inte heller kunnat svara jakande till inviten att ansluta sig till ICCs verksamhetskrets, och det vore bra att inte glömma att nämna dessa två i detta sammanhang. Japan har också varit tveksam. Det - tillspetsatt sagt - vore en slags juridisk självmord för stormakterna att i detta läge gå med i ICC.

Ja. Brinnande kritik mot USA:s människovärdepolitik på alla tänkbara sätt, men inte ett ord t.ex. de kristnas förföljelser runtom i hela världen, speciellt i Kina och många islamiska stater. Det är dyster statistik. Jag är säkert på att SK ser också dessa som kränkningar av det värsta slaget mot människovärdet. Det är just USA och dess evangelikala troende som har gjort sig gällande i kampen för religionsfriheten och mission i världen. Om allt detta glöms bort, glöms samtidigt ett verkligt faktum och en central sanning bort.

Takaisin
=> Yhteiskunta