Takaisin
=> Yhteiskunta

Ett par retoriska frågor om karikatyrkrisen

Lähetetty Hbl:iin helmikuussa 2006

 

I söndagens (12.2) HBL märkte jag två artiklar om karikatyrkrisen bredvid varandra. Först gällande Lotta Strandbergs insändare: Var det Israel eller Jerusalem Post som publicerade skämtteckningarna? Om man svarar Israel, har vi samma uppfattning om saken som islamisterna, men om det var Jerusalem Post, borde man inte säga, alltså om man inte är en islamist, att det var Israel som publicerade karikatyrerna som skribenten nu gör. (Saken kommer fram i skribentens näst sista paragraf).

För det andra gällande Sture Gadds kolumn ”I dag”: Är orsaken till islamisternas hat den västerländska livsstilen eller USA:s utrikespolitiska misstag eller båda? Om vi säger det förstnämnda, är vi helt eniga med både sanningen och islamisternas uppfattning. Om vi säger ”båda”, måste vi fråga varför nämner då islamisterna inte USA:s politik utan den västerländska livsstilen i alla västerländer, inklusive Danmark, som orsak och lägger  till att det är sårande och provokatoriskt av vilket land som helst publicera religiösa karikatyrer mot islam?

Saken bakom livsstilsfrågan är den, att islamisterna ser hur klart Koranen förbjuder den ”fria” livsåskådning som man här i väster följer. Allt som görs mot Koranen är ett slag mot Allah och Muhammed. En stor del av muslimer är dock inte islamister. Osama bin Laden nämnde Allahs fiender, dvs. västerlänningar som har denna sårande livsstil, som islams fiender mot vilka hans berättigade terrorism bör riktas, redan år 1997 och kanske redan också mycket tidigare.

Dessa var bara retoriska frågor, inte kritik mot skribenterna och utan väntan på några svar.

Juhani Lindgren
forskare
Tavastehus

Takaisin
=> Yhteiskunta