Takaisin
=> Yhteiskunta

Katastrofalt om terrorismen

 

Martin Sheinins intervju i Hbl (16.1) var å ena sidan uttrycksmässigt balanserad men å andra sidan, när det blir frågan om själva innehållet, nästan katastrofalt.

MS uttalar sig mycket bestämt om terrorismens rötter, men säger inte ett ord om islamisterna och deras motiv för terrorism. MS syns helt förbigå och förneka de motiv som terroristerna själva anger. Detta är förvånande. Att göra på detta sätt är helt otänkbart efter man har sätt sig in i terrorismens verklighet. Terroristerna uttalar sig om sina motiv globalt och utan det minsta tveksamhet. Terroristernas (islamisternas) egna ledare ger uttryck för sina djupt hatfulla religiösa motiv ”mot Allahs fiender”. Den gruppen består i princip av alla sekulariserade icke-muslimer med USA i spetsen som symbol för de andra. - Det kan ju också vara så att intervjuaren har lämnat bort en del av intervjun.

Man kan också påpeka att när MS påstår att USA ifrågasätter de mänskliga rättigheterna ”utanför landets egna gränser” gäller det ett stort missförstånd. Detta har USA inte gjort. Missförståndet beror kanske närmast på att man i något skede har blandat ihop det att man inte skulle kunna föra ett krig mot terrorismen utanför landets egna gränser med vissa människorättsliga uttryck och sådana (grundlösa) antaganden att kampen mot terrorism alltid skulle betyda människorättskränkningar.

Terrorismen måste bekämpas där dess rustnings- och skolningscentra och andra kärnområden finns. Inte förutsätter väl någon att New York 9/11 kunde bekämpas bara inom USA? Den globala terrorismen har på ett effektivt sätt avskaffat geografiska gränser till stor del.

Det var till slut mycket avslöjande av MS att säga att det är omöjligt att föra en diskussion mellan amerikanerna och dem ”som vill bygga på en juridisk grund”. Här avslöjas den moraliska nyliberalismens grundpositioner klart och tydligt: det är juridik och lagens bokstav man vill ta vara på medan moraliska frågor, människovärdet, terrorismens offer och människoliv bryr man inte så mycket om. Lagligheten måste respekteras när den används rätt. Lagen är för livet och människan, inte emot dem - som terrorismen är.

Förresten: Det sker mångt och mycket bakom kulisserna som en stor del av medierna inte vet om. Tänk bara på de mycket konstruktiva diskussionerna angående terrorism som förs mellan Frankrike och USA i Paris med förenade krafter i förbindelse med Alliance Base.

Juhani Lindgren, forskare, Tavastehus

Takaisin
=> Yhteiskunta