Takaisin
=> Yhteiskunta

Katastrofer pågår fastän Gud existerar

[Tsunamin och Gud/ gudar.]. Kotisivukirjoitus.


Eller borde man kanske uttrycka det omvänt: Fastän Gud existerar, katastrofer pågår? Vad menar jag? Först tackar jag Hans Rosing för hans inlägg (13.1). Det var öppet och ärligt. I Irak-frågor har vi länge varit av samma åsikt, men i frågan om Gud går vi skilda vägar.

För mig är en av de djupaste praktiska filosofiska och trosfrågorna denna: Är det Gud som skapat människan eller människan (läs: människor) som försöker skapa Gud/ gudar? Statistiskt är den senare frågeställningen den som gäller. Alla slags religioner, stora och små, gamla och nya, sprids och föds hela tiden i världen och de allmänreligiösa uppfattningarna on Gud, gudar och om tro och gärningar, "andliga prestationer", offer etc. är en legion.

Enligt den senare tankegången kan vi människor tänka vilken slags gud vår gud borde vara för att vi skulle kunna bekänna att en sådan gud existerar och är vår Gud. Vi vill ha en Gud som passar oss. En förståelig strävan. Men resultatet är otaliga av människor "skapade" icke-existerande varelser och religiösa föremål.

Jag tror på Gud, Jesu Kristi Fader, som bryr síg om människor, deras lidanden och sorg. Men många gånger sker detta genom människor, just som t.ex. Hans Rosing som praktisk taget mer än någon i Hbl har demonstrerat denna omsorg. Detta gör Gud alltså också genom människor som inte tror på honom och som inte är intresserade av sin personliga frälsning genom tron på Jesus. Gud är allsmäktig. Många som tror på Gud har i skarp motsats till Rosing inte visat det minsta kärlek eller omsorg för Iraks lidande folk utan har faktiskt gjort sitt bästa för att Saddam skulle ha fått fortsätta med sin tyranni och döda sina egna.

Takaisin
=> Yhteiskunta