Takaisin
=> Yhteiskunta

Lita på FN?


Lähetetty 5.8.2003 Hbl-lehteen

 

"Ahtisaari bör lita på FN." Så rubricerar Sture Gadd sin korta ledare i måndags (0408). Problemet som tas fram av skribenten är viktigt. Vi borde alla kunna lita på FN. Men det som hände i vintras och i våras i FN i förbindelse med Irak-krisen har inte precis hjälpt till att erfarna politiker som Ahtisaari skulle ha en större tillit till organisationen. Tvärtom. Samma gäller oss vanligt folk. Först godkände man resolution 1441 enhälligt och sen annullerades den helt och hållet i praktiken. Organisationen lät sig styras av Frankrikes ekonomiska politik och Tysklands "diplomati" och lät bli att - i motsats till sin egen grundstadga - hjälpa ett folk under en hård diktator som dock ansågs vara ett hot mot freden i världen och som därmed borde avväpnas som man vackert sade.
Ingenting hade man lärt sig av Milosevic (eller Hitler) och hans politik. Vapeninspektörerna bad om mera tid för inspektionerna därför "att det fanns så mycket masstörelsevapen i Irak att ingen skulle kunna förstöra dem inom den utsatta tiden (17.3)". Och nu görs det inget försök från FNs sida att försvara USA (eller vapeninspektörerena) för beskyllningar att de överestimerade vapenarsenalens volym och betydelse. En karusell det hela. Man kunde fortsätta med mycket mera. FN är inte i sådant moraliskt eller politiskt skick att man skulle kunna hysa alttför stora förväntningar ang. dess pålitlighet i världspolitiken. Jag förstår helt Ahtisaaris försiktiga linje gentemot FN - dock med förhoppning om att allt skulle bli åtminstone lite bättre såsom det redan är med dess hälso- och undervisnings samt dess fredsbevarande funktioner mfl.

Takaisin
=> Yhteiskunta