Takaisin
=> Yhteiskunta

Massförstörelsevapen inget svepskäl


Med anledning av Sture Gadds ledare vill jag hänvisa till tre enkla saker gällande Iraks vapenarsenal.

1. Under andra veckan i mars påstod ledarna för FNs vapeninspektörerna att det finns så mycket förbjudna vapen i Irak att det skulle vara omöjligt för någon att förstöra dem inom den utsatta tiden (17.3), och att de därför skulle behöva mera tid för inspektionerna. Kan vi tänka oss att påståendet var tagen ur luften? (Påståendet var ju helt ologiskt med tanke på dess avsikt; ifall det stämde, skulle det bevisa att Irak inte hade visat den samarbetsvilja som resolution 1441 förutsatte och att landet därmed hade brutit mot resolutionen och att tiden då var slut för alla fortsatta inspektioner).

2. Det är ett känt faktum att Irak använde sig av giftgaser (åtminstone) mot kurderna på 1980-talet. Inget bevis finns till att dessa gaser skulle har blivit förstörda.

3. Att hitta massförstörelsevapen i Irak är svårare än att hitta en nål i höstacken. Dödliga biologiska och kemiska vapen kan mycket lätt gömmas i vilken som helst vanlig bostad och bäras i en liten handväska. Tänk t.ex. på sarin som användes av en sekt i Japan på 1990-talet. Att hitta vapen i Irak är nästan omöjligt; att Irak själv skulle avslöja sina vapen var möjligt med gjordes aldrig. Det kan läggas till, att vi inte vet om Saddam hann transportera en stor del av sina vapen till terroristorganisationerna utomlands.

Takaisin
=> Yhteiskunta