Takaisin
=> Yhteiskunta

Mediernas skandal?


Vi har fått en dopningsskandal utan like in finsk idrottshistoria. Samtidigt har en annan skandal kunnat uppdagas. Det är massmediernas
behandling av Lahtis-skandalen. Den blodtörst som blottas i tv-redaktörernas och journalisternas beteende i "intervjuer" har börjat
likna förhörsituationer. Bottennoteringen nåddes kanske i A-talk på onsdag kväll. Det är förståeligt men inte acceptabelt att reportrarna börjar
identifiera sig med kriminalpolisens roll som förhörare.

Hela fenomenet lyfter fram en av finska folkets avgudar, (skid)sportens överdimensionerade ställning, och det är just den hän avguden som medierna
har varit så överivriga att bygga upp under årtiondenas lopp. Den bubbla som nu spruckit är till stor del ett resultat av tidningspressens och
televisionens agerande som opinionsbildare.

Jag är mycket glad över all sport och beundrar också toppidrottare. Men någon nationell dyrkan borde det inte uppstå på det här området heller.
Mediernas - och vissa politikernas - hat och bitterhet som orsakats av dopningsskandalen kan bara föklaras genom att de känner sig lurade i en sak
som de själva har varit med om att bygg upp. Lyckligtvis har bubblan inte varit heltäckande: finsk idrott kommer att återhämta sig mycket snabbt om
medierna låter det ske och kanske bidrar litet. Jag vill inte försvara de oegentligheter som begåtts. Men också de skyldiga har ett liv att leva
efter att hela saken har kommit till dagsljuset, och kursen igen kan sättas på framtiden.

Det finns många oerhört viktigare saker i världen som nu tycks bli i skymundan när dopningshärvan utreds i offentligheten på detta sätt. Att
tidningspressen och televisionen inte syns vara intresserade av att t.ex. tiotals dopade och onyktra bilister rör sig på våra landsvägar dagligen och
för sin del gör trafiken livsfarlig bevisar att medierna skyddar "äran" av den avgud de själv har skapat åt Finlands folk mera än det verkliga livets
livsviktiga realiteter. Håller medierna på att förlora sin omdömesfråga sitt sinne för verkligheten? Det vore kanske detsamma som att "expandera
nyhetsflödets plasma".

Takaisin
=> Yhteiskunta