Takaisin
=> Yhteiskunta

Olagligt?

 

Under de senaste veckorna har diskussioner och nyhetsförmedling om terrorism och Irak-kriget fortsatt med oförminskad styrka. Nya rapporter har publicerats och tal hållits på hög nivå. Ur forskningens synvinkel har de ofta förekommande uttrycken om Irak-krigets "olaglighet" varit synnerligen synliga - och minst sagt förvånande på många sätt.

Som forskare lag jag märke till Lena Skogbergs sakliga intervju med forskaren Tuomas Forsberg "Halonens USA-kritik förvånar forskare" (HBL 23.9) med stor tillfredställelse. Det principiellt nya med publicering av denna intervju var att HBL ville ens nämna - so vitt jag har sett - den vetenskapliga infallsvinkeln i Irak-debatten som forskningen bjuder och att "allmänt accepterade" påståenden kan också ifrågasättas. Jag tackar både redaktören och den intervjuade varmt. Jag kan tänka mig att det också kan har krävt ett visst civilkurage av LS att skriva en sådan här artikel i HBL därför att tonen i tidningen har varit en helt annan. Intervjun kunde åtminstone i teorin föra ett steg närmare en diskussionsvänligare atmosfär i HBL.

Forskningsarbetet har mycket nytt material framför sig redan under den närmaste framtiden och vissa hypoteser har redan under ett par års tid kunnat skönjas klart. En frågeställning gäller just Irak-krigets laglighet. Vilka är de juridiska grunderna som egentligen anges som kriterier för argumentationen mot kriget? Oavsett vad vi tänker om kriget, är det första iögonenfallande draget i nyhetsförmedlingen att alltid när laglighetsfrågan dyker upp ser det ut som om den ifrågavarande nyhetskällan eller skribenten systematiskt undviker att nämna vilken konvention, stadga eller lag och paragraf påståendena baserar sig på.

Hans Blix, i sin bok Disarming Irak (recenserad också i HBL av Yrsa Grüne), kunde har gjort laglighetsfrågan till ett starkt antiamerikanskt vapen i sin kritik mot USA men det gör han inte utan hänvisar till lagligheten som en tolkningsfråga inom FN och mellan olika stater. Man kunde har tänkt sig att en jurist skulle ha hänvisat till vissa juridiska allmängiltiga grunder i frågan men det gjorde han alltså inte. Varför? Inte heller påstår han att FN:s beslut och omröstningar i sig själva skulle vara "lagen". En (inte bara juridisk utan också journalistisk) fråga uppstår i sådana fall då man i ett och samma nummer av tidningen får läsa både att kriget var olagligt och att folkrätten rentav kräver att utomstående griper in för att ett folkmord skall kunna stoppas.

Här tackar jag HBL för att i flera artiklar har tagit upp Darfur-frågan, också med lite realism för en gångs skull. Nu diskuteras de rätta definitionerna (om vad t.ex. ett massmord går ut på) medan tusentals människor samtidigt dör. Människovärdet knappast nämns. Här är också något som absolut borde tas upp i forskningen både inom internationell politik, journalistiken, internationell rätt och samtidshistoria samt forskningen kring FN:n moraliska ansvar: till vilken utsträckning ett politiserande av människovärdet skedde och sker. Just nu ser det ut ur forskningens synvinkel att inom FN politiseras det mesta, t.o.m. moralen, och därmed "glöms" människors utsatta läge och lidande. Öppna frågor är verkligen många.

Takaisin
=> Yhteiskunta