Takaisin
=> Yhteiskunta

Operationsköerna är inte läkarnas fel


Vi måste komma ihåg att de är just läkarna själva som från år till år har varnat samhället för de växande köerna. Felet ligger hos de kommunala beslutfattarna som kanske ser sig själva som "sparare" vilka de inte är. I Johanna Westmans ledare (21.8.01) ingår några lysande konstateranden när hon bl.a. hänvisar till uttrycket "snål spar, f-n tar". Som troende kristen och präst har jag inga större svårigheter med att komplettera de bokstäver som fattas och tänka på Guds ärkefiende, Satan, och knippa ordspråket samman med vårt lands hälsovårdsystem. Tack vare personalens kompetens och höga etiska nivå fungerar systemet men på bara bekostnad av personalens egen hälsa. Detta kommer att ha katastrofala följder för hela samhället om "pengarna inte skall fram", så som Westmans ledare är rubricerad.

Takaisin
=> Yhteiskunta