Takaisin
=> Yhteiskunta

Poliisi tarvitsee aseen


Yhteiskunta tarvitsee vahvan poliisin. Huomattava osa rikollisuudesta on luonteeltaan sellaista, jonka edessä aseeton poliisi on voimaton. Jokainen ymmärtää, että monissa tilanteissa pelkät sanat, suostuttelu tai lihasvoima eivät riitä.


"Poliisi" liittyy järjestykseen

Sana "poliisi" tulee kreikan kielen sanoista "politeia" ja "polis", jotka viittaavat käsitteisiin järjestäytynyt yhteiskunta, yhteinen hallinto, kansalaisuus ja kaupunki. Sama sanajuuri esiintyy useimmissa länsimaisissa kielissä poliisia tarkoittavissa sanoissa (esim. ruotsin "polis", englannin "police", saksan "Polizei" jne.), ja on perustana monille arkikielen muille ilmaisuille, esim. politiikka ja metropoli. ("Poli" merkityksessä ensiapuvastaanotto tai polytekninen korkeakoulu rakentuvat aivan eri juuresta.)

Kielellisesti ja historiallisesti "poliisi" viittaa siis järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Vuosisatojen varrella poliisitoimi on tietysti monipuolistunut, mutta kantaa yhä vastuuta järjestyksen säilymisestä. Käsite "esivalta" on tuttu historiasta, mm. antiikista. Rooman valtakunnassa esivallalla piti olla "miekka". Ilman sitä ei esivallalla ollut mahdollisuuksia onnistua tehtävässään.

Lakia noudattavien kansalaisen ei tarvinnut pelätä "miekkaa", lainrikkojien sen sijaan piti. Uusi testamentti sanoo "esivallan miekasta" jopa näin: "Se on Jumalan palvelija ja on sinulle hyväksi." Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Valitettavasti esivalta on historian kuluessa käyttänyt voimaansa myös väärin. Väärinkäyttö ei kuitenkaan kumoa oikeata käyttöä..


Vain vahva poliisi voi suojella

Elämää vaarantavia lainrikkojia vastaan eivät tehoa pelkät sanat tai lihasvoima. Muistan monen vuoden takaa lehtiuutisen, jossa rikoksesta epäilty mies kertoi poliisiin kohdistuneesta pahoinpitelystä tähän tapaan: "Minua säälitti, että se - aseeton poliisi - tuli minua vastaan yksin". Tämän jälkeen olikin seurannut erittäin raju pahoinpitely, josta poliisi hädin tuskin selvisi hengissä. Tavallista kansalaista hämmästyttää poliisin aseettomuus tällaisissa tapauksissa.

Vahva poliisi on välttämätön sekä yhteiskunnan että poliisin itsensä kuten myös rikollisen kannalta. Heikon, uhatun ja vaaranalaisen ihmisen suojelemisessa ja puolustamisessa tarvitaan riittävä voima. Ilman järjestyksen valvontaa yhteiskunta olisi rikollisuuden vuoksi pian kaaoksessa. Heikko poliisi ei poista turvattomuutta, vaan päinvastoin luo sitä.

Koulutettuja poliiseja ei myöskään saa "uhrata" tilanteissa, jossa aseeton poliisi joutuu kohtaamaan väkivaltaista aseistautunutta rikollisuutta. Rikollisen kannalta poliisin ase voi estää väkivallan jatkumisen sekä silmittömät paot, jotka ovat vaaraksi monille sivullisille ja rikolliselle itselleen.

Poliisin aseenkäytöstä on keskusteltu paljon, Yhdysvalloissa luonnollisesti eniten, kuluneena keväänä myös Englannissa ja meillä. Keskusteluissa mainitaan joskus väite, jonka mukaan aseen esiin otto merkitsisi aina tarkoitusta ampua. Tämän sanotaan herättävän rikollisessa tai sellaiseksi epäillyssä vastahyökkäyksen tai pakenemisen reaktioita ja aiheuttavan näin lisävaaraa.

Perustellumpaa olisi todeta, että aseen paljastaminen ja sen oikea käyttö ehkäisevät lisävaaraa aiheuttavia tekijöitä, mm. pakenemista. Paljon riippuu tietysti siitä, millainen tilanne kulloinkin on kysymyksessä. Aseen lisäksi poliisi tarvitsee harkintakykyä yllättävissä tilanteissa, joissa kohdataan väkivallalla uhkaavia ja sitä käyttäviä rikollisia. Poliisikoulutus on tältäkin kannalta katsottuna vaativaa. Sanomattakin on selvää, että poliisien ansiotason on oltava vähintään kohtuullinen.


Voima ja väkivalta ovat eri asioita

Vahvan poliisin tulee tietenkin pidättyä kaikesta tarpeettomasta voimankäytöstä. On syvästi valitettavaa ja poliisin arvovaltaa murentavaa, jos voimankäyttö on ylimitoitettua tai summittaista. Kesällä 1962 oli hämmästyttävää nähdä lähietäisyydeltä ratsupoliisin voimakkaita otteita rauhallisen mielenosoituksen "taltuttamisessa" Helsingin keskustassa. Toisaalta poliisi tarvittiin paikalla mahdollisten levottomuuksien estämiseksi.

Los Angelesin poliisin ylilyönnit muutaman vuoden takaa ja tapaus Ashley kuluneelta keväältä Englannista eivät saa toistua. Poliisin ystävänä on hieman noloa viitata Göteborgin tapahtumiin, joissa poliisi yhtäältä osoittautui heikoksi ilman oikeata kalustoa ja joissa se toisaalta käytti harkitsematonta voimaa.

Suomeen asettuneiden rauhassa elävien ulkomaalaisten perheiden karkottamispäätösten toimeenpano ei myöskään saa missään tapauksessa antaa aihetta tulkintoihin, joiden mukaan poliisin toiminta olisi epäkunnioittavaa, määräilevää tai peräti väkivaltaista.

Yhteiskunta ei tule toimeen ilman voimakasta - ja ystävällistä - poliisia. Sellainen poliisi ansaitsee kaiken tukemme ja kunnioituksemme. Poliisi ei kanna asetta turhaan.

Takaisin
=> Yhteiskunta