Takaisin
=> Yhteiskunta

Radio Vegan vasemmistolaiset ohjelmat

Lähetetty Kristityn Vastuuseen 15.2.1999.


Herra Toimittaja!

Haluan kiinnittää KV:n lukijoiden huomion yleisradion ruotsinkielisen kanavan Radio Vegan poliittisesti varsin outoihin äärivasemmistolaisiin linjauksiin eräissä sen ohjelmissa. Heinäkuun 11. päivänä illan suussa saimme kuulla naistoimittajan (nimi ei ole oleellinen) ohjelman kiinalaisten "Pitkästä marssista". Tämä ohjelma sisälsi kilokaupalla hyvin imelää ja muutenkin uskomatonta suitsutusta Maolle, Leninille ja Stalinille. Asia ei parantanut toimittajan kriittisyys Hitleriä kohtaan eikä hänen lopputoteamuksensa siitä, että hänen oli esitettävä näiden herrojen toiminta näin kiitettävänä riippumatta siitä, mitä heidän politiikastaan muuten on sanottava. Nyt kuulijalle jäi pelkästään ihannoiva kuva marxilaisuuden ja maolaisuuden merkkihenkilöistä.

Syyskuussa kuulijoille tarjottiin Johan von Bondsdorffin kolmiosainen ohjelmasarja vuoden 1968 tapahtumista ja nuorten vasemmistoradikaalien poliittisista ja yhteiskunnallista kannanotoista. Ohjelmat lähettiin vielä uusintoina vuoden lopulla. Samat, nyt hieman vanhemmat radikaalit ovat kaikesta päättäen säilyttäneet katkeran yhteiskuntakritiikkinsä, Maon ja marxilaisuuden ihannointinsa, ja tarjoavat edelleen poliittista oppiaan kauniilla sanoilla Suomen kansalle. Sananvapaus meillä toki tulee olla. Toinen kysymys on, että yhteiskuntamme yksi merkittävä vaikuttaja, Yleisradion ruotsinkielinen ohjelmatuotanto, välineellistetään vasemmistoihmisten palvelukseen siinäkin määrin kuin nyt on tapahtunut - aikana, jolloin päivänvaloon tulee jatkuvasti esiin vakavasti otettavia paljastuksia kommunismin todellisesta luonteesta.

Oma työni keskittyy vielä paljon tärkeämpiin asioihin ja voin seurata kanavaa vain suhteellisen harvoin. Törmääminen tämänkaltaisiin ohjelmiin lyhyin väliajoin kertoo kuitenkin niiden melko tiheästä tarjonnasta. Sananvapaus tulee olla myös niillä meistä, jotka kutsuvat tuollaisia ohjelmia indoktrinaatioksi ja propagandaksi, mitä ne ilmiselvästi ovatkin. Emme ehkä odottaisi tällaisia ohjelmia tässä laajuudessa ruotsinkieliseltä radiokanavalta. Sieltä niitä kuitenkin näyttää pulpahtelevan esiin. Kanavalla on myös paljon erittäin hyvää ja rakentavaa ohjelmaa. Sitä on turha myrkyttää mainitunlaisella politiikalla. En jaksa uskoa, että kanavan vakituiset kuuntelijat ovat näistä ohjelmista mitenkään iloisia. Toivon, että se propagandistinen poliittinen ohjelmatarjonta, johon olen yllä viitannut, paljastetaan ja saatetaan sille kuuluvan asiallisen kritiikin kohteeksi.

Takaisin
=> Yhteiskunta